Skip Navigation

Wybierz język

Problemy techniczne - klocki

ZANIECZYSZCZENIE MATERIAŁU CIERNEGO

trouble-tracers-pads-padcontamination
WYGLĄD

Materiał cierny jest zanieczyszczony olejem, smarem lub płynem hamulcowym

PRZYCZYNA

Zanieczyszczenie w trakcie naprawy bądź wyciek płynu hamulcowego z zacisku

OBJAWY

Pojazd ściąga na jedną stronę w trakcie hamowania

Pogorszenie efektywności hamowania

ZASADA POSTĘPOWANIA

Rozpoznać i usunąć przyczynę zanieczyszczenia

Wymienić komplet klocków

ZESZKLENIE

trouble-tracers-pads-glazing
WYGLĄD

Powierzchnia materiału ciernego klocka jest zeszklona

PRZYCZYNA

Krótkotrwałe, wielokrotne przegrzewanie materiału ciernego

Zbyt ostre hamowanie w trakcie okresu docierania klocka

OBJAWY

Chwilowe pogorszenie efektywności hamowania

ZASADA POSTĘPOWANIA

Jeśli zeszklenie nie jest zbyt zaawansowane nie ma potrzeby wymieniać klocków

Jeśli zeszklenie jest zaawansowane, należy wymienić komplet klocków

Sprawdzić stan tarcz

NIERÓWNE ZUŻYCIE MATERIAŁU CIERNEGO

trouble-tracers-pads-uneven-wear
WYGLĄD

Nierównomierne zużycie powierzchni materiału ciernego

PRZYCZYNA

Nieregularne zużycie tarczy hamulcowej, np. wystająca krawędź na brzegu tarczy powodują zwiększone, miejscowe zużycie materiału ciernego

OBJAWY

Pisk i wibracje

Zbyt szybkie zużycie materiału

ZASADA POSTĘPOWANIA

Wymienić klocki i tarcze hamulcowe

USZKODZENIE PŁYTKI TYLNEJ KLOCKA

trouble-tracers-pads-blackplate
WYGLĄD

Uszkodzenie płytki tylnej klocka

PRZYCZYNA

Niewłaściwy montaż lub użycie zbyt dużej siły w trakcie montażu

OBJAWY

Zmniejszona efektywność hamowania

Nierówne zużycie materiału ciernego

Hałas i wibracje

ZASADA POSTĘPOWANIA

Wymienić komplet klocków

NIERÓWNOMIERNY STOPIEŃ ZUŻYCIA KLOCKÓW W JEDNYM KOMPLECIE KLOCKÓW

trouble-tracers-pads-uneven-wear-withinset
WYGLĄD

Jeden bądź więcej klocków z kompletu na jedną oś jest dużo bardziej zużyty niż pozostałe

PRZYCZYNA

Zacisk nie ma możliwości poprawnego poruszania się na prowadnicach lub tłoczek hamulcowy się blokuje

OBJAWY

Pojazd ściąga na jedną stronę

Nierównomierne i znacznie przyśpieszone zużycie klocków

ZASADA POSTĘPOWANIA

Przeprowadzić pełen serwis zacisku, w tym prowadnic i tłoczka hamulcowego

Wymienić komplet klocków , sprawdzić i wymienić tarcze hamulcową , jeśli to konieczne

RDZA POMIĘDZY MATERIAŁEM CIERNYM A PŁYTKĄ TYLNĄ

trouble-tracers-pads-rustypads
WYGLĄD

Rdza pomiędzy materiałem ciernym a płytką tylną

PRZYCZYNA

Klocek hamulcowy nie przesuwa się płynie po prowadnicach. Podczas nacisku tłoczka hamulcowego płytka tylna wygina się powodując pęknięcia materiału ciernego. Korozja pojawia się na płytce tylnej od strony materiału ciernego, odpychając materiał cierny od płytki tylnej

OBJAWY

Hałas i wyczuwanie “miękkiego pedału” w czasie hamowania

Jeśli materiał został odłączony od płytki ciernej klocek nie może dobrze pracować

ZASADA POSTĘPOWANIA

Wymienić komplet klocków hamulcowych

Oczyścić i przygotować zacisk, by klocki mogły swobodnie przesuwać się w prowadnicach

MATERIAŁ CIERNY ZUŻYTY SKOŚNIE

trouble-tracers-pads-taperedpads
WYGLĄD

Nierównomierne, skośne zużycie materiału ciernego

PRZYCZYNA

Odkształcenie zacisku i prowadnic klocków

Nadmierne luzy zacisku

OBJAWY

Przyśpieszone zużycie i głośne hamowanie

Nierównomierny nacisk klocków hamulcowych

ZASADA POSTĘPOWANIA

Wymienić komplet klocków i przeprowadzić serwis zacisku

Uwaga: W niektórych samochodach są stosowane klocki hamulcowe o ukośnie ukształtowanym materiale ciernym. W takich przypadkach skośne ścięcie należy porównać z fabrycznym ścięciem materiału ciernego

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ KLOCKÓW

trouble-tracers-pads-incorrectpadfitting
WYGLĄD

Uszkodzenie klocków

PRZYCZYNA

W tym przypadku klocki w zestawie nie są identyczne i różnią się od siebie w zależności od tego czy są przeznaczone na stronę wewnętrzną czy zewnętrzną tarczy

Jeśli klocki będą zamontowane niewłaściwie, ulegną zniszczeniu

OBJAWY

Uszkodzenie klocków

Zmniejszona efektywność hamowania

ZASADA POSTĘPOWANIA

Zamontować nowy komplet klocków zgodnie z załączonym schematem

NIERÓWNOMIERNE ZUŻYCIE – PORYSOWANA TARCZA HAMULCOWA

trouble-tracers-pads-uneven-wear-discscoring
WYGLĄD

Ślady nierównomiernego zużycia na materiale ciernym klocka

PRZYCZYNA

Niepełny kontakt pomiędzy klockiem a tarczą

Porysowanie tarczy hamulcowej przez drobiny zanieczyszczeń bądź nadmiernie zużyty klocek

Zamontowanie nowych klocków do porysowanej tarczy hamulcowej

OBJAWY

Pisk i wibracje

Zmniejszenie efektywności hamowania

ZASADA POSTĘPOWANIA

Wymienić zarówno komplet klocków jaki i tarczę hamulcową

DENATURYZACJA MATERIAŁU CIERNEGO

trouble-tracers-pads-denaturing
WYGLĄD

Częściowo zwęglony lub nadpalony materiał cierny (z widocznymi białymi zewnętrznymi krawędziami)

PRZYCZYNA

Przegrzewanie klocka hamulcowego spowodowane intensywnym użyciem lub ocieraniem się materiału ciernego o tarcze hamulcową

OBJAWY

Zmniejszenie początkowej efektywności hamowania

Postępujące pogarszanie właściwości materiału ciernego i nadmierne zużycie

Materiał cierny staje się kruchy i łamliwy, pojawiają się pęknięcia

ZASADA POSTĘPOWANIA

Znaleźć przyczynę przegrzewania się hamulca

Jeśli uszkodzenie nie jest zbyt zaawansowane klocki mogą być normalnie używane

Jeśli uszkodzenie jest poważne, należy wymienić komplet klocków

PĘKNIĘCIE MATERIAŁU CIERNEGO

trouble-tracers-pads-crackedpads
WYGLĄD

Małe pęknięcia w centralnej części materiału ciernego

PRZYCZYNA

Pęknięcia oznaczają, że klocki w prowadnicach zacisku nie mogą przesuwać się swobodnie. Tłoczek hamulcowy naciskając na tylną płytkę zacinających się klocków wygina ją, powodując pękanie materiału ciernego

OBJAWY

Hałas w trakcie hamowania

Nierównomierne zużycie materiału ciernego

Pojazd ściąga na jedną stronę w trakcie hamowania

Przegrzanie klocków na jednej ze stron pojazdu

ZASADA POSTĘPOWANIA

Prawidłowo przygotować zacisk do pracy

Wymienić zestaw klocków hamulcowych

WYKRUSZONE KRAWĘDZIE MATERIAŁU CIERNEGO

trouble-tracers-pads-edgecrumbling
WYGLĄD

Ślady nierównomiernego zużycia materiału ciernego

PRZYCZYNA

Klocek nie może się swobodnie odsunąć od tarczy po zakończeniu hamowania i pozostaje z nią w kontakcie. Powoduje to nadmierny wzrost temperatury materiału ciernego

OBJAWY

Powierzchnia materiału ciernego może ulegać zeszkleniu, co prowadzi do obniżenia efektywności hamowania

ZASADA POSTĘPOWANIA

Rozpoznać przyczyny blokowania klocków w zacisku

Prawidłowo przygotować zacisk do pracy

Wymienić komplet klocków hamulcowych

CAŁKOWITE ZUŻYCIE MATERIAŁU CIERNEGO

trouble-tracers-pads-wornoutpads
WYGLĄD

Materiał cierny klocka jest całkowicie zużyty

PRZYCZYNA

Brak właściwej kontroli stanu i obsługi hamulców

OBJAWY

Pojazd ściąga na jedną stronę w trakcie hamowania

Uszkodzenie tarcz hamulcowych

Głośny pisk i hałasy podczas hamowania

ZASADA POSTĘPOWANIA

Sprawdzić stan tarczy hamulcowej

Wymienić komplet klocków hamulcowych oraz tarczy, jeśli nosi ślady uszkodzenia

CZĄSTKI METALU W MATERIALE CIERNYM

trouble-tracers-pads-crackedpads
WYGLĄD

Cząstki metalu widoczne na powierzchni materiału ciernego

PRZYCZYNA

Nawet w trakcie normalnego hamowania zachodzi usuwanie cząstek materiału tarczy hamulcowej. Zazwyczaj są one wypalane w wysokich temperaturach podczas hamowania, tak jak to się dzieje z innym zanieczyszczeniami, jak np. z pyłem. W warunkach wysokiej wilgotności drobiny metalu są szybko chłodzone i skupiają się w cząstki stałego metalu i są wtłaczane w powierzchnię materiału ciernego

OBJAWY

Najczęściej to zjawisko nie ma znaczącego wpływu na efektywność hamowania, choć w pewnych skrajnych sytuacjach może powodować uszkodzenie tarcz i piski w trakcie hamowania

ZASADA POSTĘPOWANIA

W skrajnych przypadkach wymienić klocki tarcze hamulcowe

ZANIECZYSZCZENIE MATERIAŁU CIERNEGO

trouble-tracers-pads-padcontamination
WYGLĄD

Materiał cierny jest zanieczyszczony olejem, smarem lub płynem hamulcowym

PRZYCZYNA

Zanieczyszczenie w trakcie naprawy bądź wyciek płynu hamulcowego z zacisku

OBJAWY

Pojazd ściąga na jedną stronę w trakcie hamowania

Pogorszenie efektywności hamowania

ZASADA POSTĘPOWANIA

Rozpoznać i usunąć przyczynę zanieczyszczenia

Wymienić komplet klocków

ZESZKLENIE

trouble-tracers-pads-glazing
WYGLĄD

Powierzchnia materiału ciernego klocka jest zeszklona

PRZYCZYNA

Krótkotrwałe, wielokrotne przegrzewanie materiału ciernego

Zbyt ostre hamowanie w trakcie okresu docierania klocka

OBJAWY

Chwilowe pogorszenie efektywności hamowania

ZASADA POSTĘPOWANIA

Jeśli zeszklenie nie jest zbyt zaawansowane nie ma potrzeby wymieniać klocków

Jeśli zeszklenie jest zaawansowane, należy wymienić komplet klocków

Sprawdzić stan tarcz

NIERÓWNE ZUŻYCIE MATERIAŁU CIERNEGO

trouble-tracers-pads-uneven-wear
WYGLĄD

Nierównomierne zużycie powierzchni materiału ciernego

PRZYCZYNA

Nieregularne zużycie tarczy hamulcowej, np. wystająca krawędź na brzegu tarczy powodują zwiększone, miejscowe zużycie materiału ciernego

OBJAWY

Pisk i wibracje

Zbyt szybkie zużycie materiału

ZASADA POSTĘPOWANIA

Wymienić klocki i tarcze hamulcowe

USZKODZENIE PŁYTKI TYLNEJ KLOCKA

trouble-tracers-pads-blackplate
WYGLĄD

Uszkodzenie płytki tylnej klocka

PRZYCZYNA

Niewłaściwy montaż lub użycie zbyt dużej siły w trakcie montażu

OBJAWY

Zmniejszona efektywność hamowania

Nierówne zużycie materiału ciernego

Hałas i wibracje

ZASADA POSTĘPOWANIA

Wymienić komplet klocków

NIERÓWNOMIERNY STOPIEŃ ZUŻYCIA KLOCKÓW W JEDNYM KOMPLECIE KLOCKÓW

trouble-tracers-pads-uneven-wear-withinset
WYGLĄD

Jeden bądź więcej klocków z kompletu na jedną oś jest dużo bardziej zużyty niż pozostałe

PRZYCZYNA

Zacisk nie ma możliwości poprawnego poruszania się na prowadnicach lub tłoczek hamulcowy się blokuje

OBJAWY

Pojazd ściąga na jedną stronę

Nierównomierne i znacznie przyśpieszone zużycie klocków

ZASADA POSTĘPOWANIA

Przeprowadzić pełen serwis zacisku, w tym prowadnic i tłoczka hamulcowego

Wymienić komplet klocków , sprawdzić i wymienić tarcze hamulcową , jeśli to konieczne

RDZA POMIĘDZY MATERIAŁEM CIERNYM A PŁYTKĄ TYLNĄ

trouble-tracers-pads-rustypads
WYGLĄD

Rdza pomiędzy materiałem ciernym a płytką tylną

PRZYCZYNA

Klocek hamulcowy nie przesuwa się płynie po prowadnicach. Podczas nacisku tłoczka hamulcowego płytka tylna wygina się powodując pęknięcia materiału ciernego. Korozja pojawia się na płytce tylnej od strony materiału ciernego, odpychając materiał cierny od płytki tylnej

OBJAWY

Hałas i wyczuwanie “miękkiego pedału” w czasie hamowania

Jeśli materiał został odłączony od płytki ciernej klocek nie może dobrze pracować

ZASADA POSTĘPOWANIA

Wymienić komplet klocków hamulcowych

Oczyścić i przygotować zacisk, by klocki mogły swobodnie przesuwać się w prowadnicach

MATERIAŁ CIERNY ZUŻYTY SKOŚNIE

trouble-tracers-pads-taperedpads
WYGLĄD

Nierównomierne, skośne zużycie materiału ciernego

PRZYCZYNA

Odkształcenie zacisku i prowadnic klocków

Nadmierne luzy zacisku

OBJAWY

Przyśpieszone zużycie i głośne hamowanie

Nierównomierny nacisk klocków hamulcowych

ZASADA POSTĘPOWANIA

Wymienić komplet klocków i przeprowadzić serwis zacisku

Uwaga: W niektórych samochodach są stosowane klocki hamulcowe o ukośnie ukształtowanym materiale ciernym. W takich przypadkach skośne ścięcie należy porównać z fabrycznym ścięciem materiału ciernego

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ KLOCKÓW

trouble-tracers-pads-incorrectpadfitting
WYGLĄD

Uszkodzenie klocków

PRZYCZYNA

W tym przypadku klocki w zestawie nie są identyczne i różnią się od siebie w zależności od tego czy są przeznaczone na stronę wewnętrzną czy zewnętrzną tarczy

Jeśli klocki będą zamontowane niewłaściwie, ulegną zniszczeniu

OBJAWY

Uszkodzenie klocków

Zmniejszona efektywność hamowania

ZASADA POSTĘPOWANIA

Zamontować nowy komplet klocków zgodnie z załączonym schematem

NIERÓWNOMIERNE ZUŻYCIE – PORYSOWANA TARCZA HAMULCOWA

trouble-tracers-pads-uneven-wear-discscoring
WYGLĄD

Ślady nierównomiernego zużycia na materiale ciernym klocka

PRZYCZYNA

Niepełny kontakt pomiędzy klockiem a tarczą

Porysowanie tarczy hamulcowej przez drobiny zanieczyszczeń bądź nadmiernie zużyty klocek

Zamontowanie nowych klocków do porysowanej tarczy hamulcowej

OBJAWY

Pisk i wibracje

Zmniejszenie efektywności hamowania

ZASADA POSTĘPOWANIA

Wymienić zarówno komplet klocków jaki i tarczę hamulcową

DENATURYZACJA MATERIAŁU CIERNEGO

trouble-tracers-pads-denaturing
WYGLĄD

Częściowo zwęglony lub nadpalony materiał cierny (z widocznymi białymi zewnętrznymi krawędziami)

PRZYCZYNA

Przegrzewanie klocka hamulcowego spowodowane intensywnym użyciem lub ocieraniem się materiału ciernego o tarcze hamulcową

OBJAWY

Zmniejszenie początkowej efektywności hamowania

Postępujące pogarszanie właściwości materiału ciernego i nadmierne zużycie

Materiał cierny staje się kruchy i łamliwy, pojawiają się pęknięcia

ZASADA POSTĘPOWANIA

Znaleźć przyczynę przegrzewania się hamulca

Jeśli uszkodzenie nie jest zbyt zaawansowane klocki mogą być normalnie używane

Jeśli uszkodzenie jest poważne, należy wymienić komplet klocków

PĘKNIĘCIE MATERIAŁU CIERNEGO

trouble-tracers-pads-crackedpads
WYGLĄD

Małe pęknięcia w centralnej części materiału ciernego

PRZYCZYNA

Pęknięcia oznaczają, że klocki w prowadnicach zacisku nie mogą przesuwać się swobodnie. Tłoczek hamulcowy naciskając na tylną płytkę zacinających się klocków wygina ją, powodując pękanie materiału ciernego

OBJAWY

Hałas w trakcie hamowania

Nierównomierne zużycie materiału ciernego

Pojazd ściąga na jedną stronę w trakcie hamowania

Przegrzanie klocków na jednej ze stron pojazdu

ZASADA POSTĘPOWANIA

Prawidłowo przygotować zacisk do pracy

Wymienić zestaw klocków hamulcowych

WYKRUSZONE KRAWĘDZIE MATERIAŁU CIERNEGO

trouble-tracers-pads-edgecrumbling
WYGLĄD

Ślady nierównomiernego zużycia materiału ciernego

PRZYCZYNA

Klocek nie może się swobodnie odsunąć od tarczy po zakończeniu hamowania i pozostaje z nią w kontakcie. Powoduje to nadmierny wzrost temperatury materiału ciernego

OBJAWY

Powierzchnia materiału ciernego może ulegać zeszkleniu, co prowadzi do obniżenia efektywności hamowania

ZASADA POSTĘPOWANIA

Rozpoznać przyczyny blokowania klocków w zacisku

Prawidłowo przygotować zacisk do pracy

Wymienić komplet klocków hamulcowych

CAŁKOWITE ZUŻYCIE MATERIAŁU CIERNEGO

trouble-tracers-pads-wornoutpads
WYGLĄD

Materiał cierny klocka jest całkowicie zużyty

PRZYCZYNA

Brak właściwej kontroli stanu i obsługi hamulców

OBJAWY

Pojazd ściąga na jedną stronę w trakcie hamowania

Uszkodzenie tarcz hamulcowych

Głośny pisk i hałasy podczas hamowania

ZASADA POSTĘPOWANIA

Sprawdzić stan tarczy hamulcowej

Wymienić komplet klocków hamulcowych oraz tarczy, jeśli nosi ślady uszkodzenia

CZĄSTKI METALU W MATERIALE CIERNYM

trouble-tracers-pads-crackedpads
WYGLĄD

Cząstki metalu widoczne na powierzchni materiału ciernego

PRZYCZYNA

Nawet w trakcie normalnego hamowania zachodzi usuwanie cząstek materiału tarczy hamulcowej. Zazwyczaj są one wypalane w wysokich temperaturach podczas hamowania, tak jak to się dzieje z innym zanieczyszczeniami, jak np. z pyłem. W warunkach wysokiej wilgotności drobiny metalu są szybko chłodzone i skupiają się w cząstki stałego metalu i są wtłaczane w powierzchnię materiału ciernego

OBJAWY

Najczęściej to zjawisko nie ma znaczącego wpływu na efektywność hamowania, choć w pewnych skrajnych sytuacjach może powodować uszkodzenie tarcz i piski w trakcie hamowania

ZASADA POSTĘPOWANIA

W skrajnych przypadkach wymienić klocki tarcze hamulcowe

Powrót