Skip Navigation

Избери език

Бюлетини за проследяване на проблеми със спирачните накладки

Замърсяване на накладките

trouble-tracers-pads-padcontamination
ВЪНШЕН ВИД

Фрикционният материал е замърсен с масло, грес или спирачна течност

ПРИЧИНА

Разливане при техническото обслужване или течността е изтекла от опората

СЛЕДСТВИЕ
 • При спиране автомобилът тегли на една страна
 • Влошаване на работата на спирачките
НАЧИН НА ОТСТРАНЯВАНЕ
 • Установете и отстранете причината за замърсяването
 • Подменете комплекта накладки

Гланциране

trouble-tracers-pads-glazing
ВЪНШЕН ВИД

Фрикционният материал на спирачната накладка е гланциран

ПРИЧИНА
 • Фрикционният материал на спирачната накладка е гланциран
 • Прекалено грубо спиране през периода на прилягане
СЛЕДСТВИЕ

Временно влошаване на работата на спирачките

НАЧИН НА ОТСТРАНЯВАНЕ
 • Ако гланцирането е леко, не са необходими никакви действия
 • Ако гланцирането е силно, подменете комплекта накладки
 • Проверете състоянието на диска

Неравномерно износване – износен ръб

trouble-tracers-pads-uneven-wear
ВЪНШЕН ВИД

Неравномерно износване по повърхността на накладката

ПРИЧИНА

Неравномерно износен спирачен диск или „ръб от износване“ върху диска, който причинява такова износване и на спирачната накладка

СЛЕДСТВИЕ
 • Скърцане и вибрация
 • Преждевременно износване на накладката
НАЧИН НА ОТСТРАНЯВАНЕ

Подменете спирачните дискове и накладки

Повреда на опорната плоча

trouble-tracers-pads-blackplate
ВЪНШЕН ВИД

Повредена опорна плоча

ПРИЧИНА

Неправилно сглобяване или при сглобяването е приложена прекалено голяма сила

СЛЕДСТВИЕ
 • Ефективност на спиране
 • Неравномерно износване на накладката
 • Шум и вибрация
НАЧИН НА ОТСТРАНЯВАНЕ

Подменете комплекта накладки

Неравномерно износване в комплекта

trouble-tracers-pads-uneven-wear-withinset
ВЪНШЕН ВИД

Една или повече спирачни накладки в комплекта на полуоската са прекомерно износени

ПРИЧИНА

Водещите щифтове или буталото на спирачния апарат са залепнали

СЛЕДСТВИЕ
 • Спирачката тегли на една страна
 • Неравномерно и твърде бързо износване на накладката
НАЧИН НА ОТСТРАНЯВАНЕ
 • Обслужете плъзгачите и буталата на спирачния апарат
 • Подменете накладките и проверете и подменете диска, ако е необходимо

 

Ръждясали накладки

trouble-tracers-pads-rustypads
ВЪНШЕН ВИД

Ръжда между фрикционния материал и опорната плоча

ПРИЧИНА

Спирачната накладка залепва в скобата на спирачния автомат, когато при спиране опорната плоча се огъва и напуква фрикционния материал. Корозията влошава това състояние, като разделя фрикционния материал от опорната плоча.

СЛЕДСТВИЕ
 • Шум и мек спирачен педал
 • След като материалът се отдели, спирачката няма да действа
НАЧИН НА ОТСТРАНЯВАНЕ
 • Подменете комплекта накладки
 • Почистете и обслужете спирачния апарат, за да се уверите, че накладката приляга свободно в него.

 

Изтънели по краищата накладки

trouble-tracers-pads-taperedpads
ВЪНШЕН ВИД

Неравномерно износване или изтънели по краищата накладки

ПРИЧИНА
 • Спирачният автомат е изкривен, а плъзгащите му части са залепнали
 • Прекомерно голяма хлабина в спирачния апарат
СЛЕДСТВИЕ
 • Преждевременно износване на накладката и шум при спиране
 • Неравномерно спирачно налягане
НАЧИН НА ОТСТРАНЯВАНЕ

Подменете комплекта накладки, направете техническо обслужване на спирачния апарат
Забележка: Някои автомобили използват накладки, които са конструирани с изтъняване по краищата. Проверете, за да установите дали са извън нормалната степен на изтъняване

Неправилен монтаж на накладките

trouble-tracers-pads-incorrectpadfitting
ВЪНШЕН ВИД

Износени накладки

ПРИЧИНА
 • Тези накладки, които се монтират отляво или отдясно, не са еднакви в комплекта и трябва да се монтират на външната или на вътрешната страна на спирачния апарат
 • Ако се монтират неправилно, накладките ще се повредят
СЛЕДСТВИЕ
 • Износени накладки
 • Влошена работа на спирачките
НАЧИН НА ОТСТРАНЯВАНЕ

Подменете комплекта накладки според инструкциите на производителя и съгласно предоставената схема

Неравномерно износване - надраскване на диска

trouble-tracers-pads-uneven-wear-discscoring
външен вид

Неравномерно износване на накладката

причина
 • Непълен контакт между спирачната накладка и диска
 • Надраскване на диска поради прах или прекомерно износване
 • Нови накладки, монтирани върху износен диск, също могат да причинят това
следствие
 • Скърцане и вибрация
 • Ефективност на спиране
начин на отстраняване

Подменете и спирачните накладки, и спирачните дискове.

 

денатуриране

trouble-tracers-pads-denaturing
външен вид

Частично овъглен или изгорял фрикционен материал (ще се виждат белезникави външни ръбове)

причина

Продължителна прекомерна температура на накладката поради интензивно използване или търкане на накладката върху диска

следствие
 • Влошаване на първоначалната ефективност на спирачката
 • Прекомерно увреждане на материала и анормално износване
 • Материалът става чуплив, разпада се на люспи и се пука
начин на отстраняване
 • Потърсете причината за прегряването на спирачната накладка
 • Ако увреждането не е прекалено голямо, при нормално използване накладките ще бъдат ефективни
 • Ако увреждането е силно, подменете комплекта накладки

 

Напукани накладки

trouble-tracers-pads-crackedpads
външен вид

Малки пукнатини в средата на накладката

причина

Пукнатините показват, че спирачният апарат залепва. Буталото изкривява опорната плоча и я огъва, като напуква фрикционния материал.

следствие
 • Шум при спиране
 • Неравномерно износване на накладката
 • При спиране автомобилът тегли на една страна
 • Прегряване на едната страна на автомобила
начин на отстраняване
 • Обслужете спирачния апарат.
 • Подменете комплекта накладки

 

Раздробяване на ръба

trouble-tracers-pads-edgecrumbling
външен вид

Неравномерно износване на накладката

причина

Спирачната накладка залепва в спирачния апарат, при което остава в контакт с диска заедно със съответната прекомерна температура на накладката.

следствие

При работата на спирачките повърхността на накладката може да се гланцира

начин на отстраняване
 • Потърсете причината за залепването на спирачния апарат
 • Обслужете спирачния апарат.
 • Подменете комплекта накладки

 

напълно износени накладки

trouble-tracers-pads-wornoutpads
външен вид

Фрикционният материал е напълно износен

причина

Не са правени редовни прегледи на износването на накладките или правилно техническо обслужване на спирачките

следствие
 • При спиране автомобилът тегли на една страна
 • Повреда на диска
 • Силно скърцане или друг шум от спирачката
начин на отстраняване
 • Проверете диска за повреди
 • Подменете комплекта накладки и диска, ако е повреден

 

 

Полепване на метал

trouble-tracers-pads-crackedpads

 

външен вид

Полепване на метал (или вбит метал) по фрикционната повърхност

причина

При нормално спиране се отчупват малки частици от повърхността на диска. Обикновено те изгарят от силната топлина като прах. При изключително голяма влажност те изгасват, охлаждат се бързо като твърд материал и полепват по повърхността на спирачната накладка.

следствие

Обикновено това няма пагубни последствия за работата на спирачките, но в екстремни ситуации може да причини повреда на диска или скърцане на спирачката.

начин на отстраняване

В екстремни случаи подменете дисковете и накладките.

 

Замърсяване на накладките

trouble-tracers-pads-padcontamination
ВЪНШЕН ВИД

Фрикционният материал е замърсен с масло, грес или спирачна течност

ПРИЧИНА

Разливане при техническото обслужване или течността е изтекла от опората

СЛЕДСТВИЕ
 • При спиране автомобилът тегли на една страна
 • Влошаване на работата на спирачките
НАЧИН НА ОТСТРАНЯВАНЕ
 • Установете и отстранете причината за замърсяването
 • Подменете комплекта накладки

Гланциране

trouble-tracers-pads-glazing
ВЪНШЕН ВИД

Фрикционният материал на спирачната накладка е гланциран

ПРИЧИНА
 • Фрикционният материал на спирачната накладка е гланциран
 • Прекалено грубо спиране през периода на прилягане
СЛЕДСТВИЕ

Временно влошаване на работата на спирачките

НАЧИН НА ОТСТРАНЯВАНЕ
 • Ако гланцирането е леко, не са необходими никакви действия
 • Ако гланцирането е силно, подменете комплекта накладки
 • Проверете състоянието на диска

Неравномерно износване – износен ръб

trouble-tracers-pads-uneven-wear
ВЪНШЕН ВИД

Неравномерно износване по повърхността на накладката

ПРИЧИНА

Неравномерно износен спирачен диск или „ръб от износване“ върху диска, който причинява такова износване и на спирачната накладка

СЛЕДСТВИЕ
 • Скърцане и вибрация
 • Преждевременно износване на накладката
НАЧИН НА ОТСТРАНЯВАНЕ

Подменете спирачните дискове и накладки

Повреда на опорната плоча

trouble-tracers-pads-blackplate
ВЪНШЕН ВИД

Повредена опорна плоча

ПРИЧИНА

Неправилно сглобяване или при сглобяването е приложена прекалено голяма сила

СЛЕДСТВИЕ
 • Ефективност на спиране
 • Неравномерно износване на накладката
 • Шум и вибрация
НАЧИН НА ОТСТРАНЯВАНЕ

Подменете комплекта накладки

Неравномерно износване в комплекта

trouble-tracers-pads-uneven-wear-withinset
ВЪНШЕН ВИД

Една или повече спирачни накладки в комплекта на полуоската са прекомерно износени

ПРИЧИНА

Водещите щифтове или буталото на спирачния апарат са залепнали

СЛЕДСТВИЕ
 • Спирачката тегли на една страна
 • Неравномерно и твърде бързо износване на накладката
НАЧИН НА ОТСТРАНЯВАНЕ
 • Обслужете плъзгачите и буталата на спирачния апарат
 • Подменете накладките и проверете и подменете диска, ако е необходимо

 

Ръждясали накладки

trouble-tracers-pads-rustypads
ВЪНШЕН ВИД

Ръжда между фрикционния материал и опорната плоча

ПРИЧИНА

Спирачната накладка залепва в скобата на спирачния автомат, когато при спиране опорната плоча се огъва и напуква фрикционния материал. Корозията влошава това състояние, като разделя фрикционния материал от опорната плоча.

СЛЕДСТВИЕ
 • Шум и мек спирачен педал
 • След като материалът се отдели, спирачката няма да действа
НАЧИН НА ОТСТРАНЯВАНЕ
 • Подменете комплекта накладки
 • Почистете и обслужете спирачния апарат, за да се уверите, че накладката приляга свободно в него.

 

Изтънели по краищата накладки

trouble-tracers-pads-taperedpads
ВЪНШЕН ВИД

Неравномерно износване или изтънели по краищата накладки

ПРИЧИНА
 • Спирачният автомат е изкривен, а плъзгащите му части са залепнали
 • Прекомерно голяма хлабина в спирачния апарат
СЛЕДСТВИЕ
 • Преждевременно износване на накладката и шум при спиране
 • Неравномерно спирачно налягане
НАЧИН НА ОТСТРАНЯВАНЕ

Подменете комплекта накладки, направете техническо обслужване на спирачния апарат
Забележка: Някои автомобили използват накладки, които са конструирани с изтъняване по краищата. Проверете, за да установите дали са извън нормалната степен на изтъняване

Неправилен монтаж на накладките

trouble-tracers-pads-incorrectpadfitting
ВЪНШЕН ВИД

Износени накладки

ПРИЧИНА
 • Тези накладки, които се монтират отляво или отдясно, не са еднакви в комплекта и трябва да се монтират на външната или на вътрешната страна на спирачния апарат
 • Ако се монтират неправилно, накладките ще се повредят
СЛЕДСТВИЕ
 • Износени накладки
 • Влошена работа на спирачките
НАЧИН НА ОТСТРАНЯВАНЕ

Подменете комплекта накладки според инструкциите на производителя и съгласно предоставената схема

Неравномерно износване - надраскване на диска

trouble-tracers-pads-uneven-wear-discscoring
външен вид

Неравномерно износване на накладката

причина
 • Непълен контакт между спирачната накладка и диска
 • Надраскване на диска поради прах или прекомерно износване
 • Нови накладки, монтирани върху износен диск, също могат да причинят това
следствие
 • Скърцане и вибрация
 • Ефективност на спиране
начин на отстраняване

Подменете и спирачните накладки, и спирачните дискове.

 

денатуриране

trouble-tracers-pads-denaturing
външен вид

Частично овъглен или изгорял фрикционен материал (ще се виждат белезникави външни ръбове)

причина

Продължителна прекомерна температура на накладката поради интензивно използване или търкане на накладката върху диска

следствие
 • Влошаване на първоначалната ефективност на спирачката
 • Прекомерно увреждане на материала и анормално износване
 • Материалът става чуплив, разпада се на люспи и се пука
начин на отстраняване
 • Потърсете причината за прегряването на спирачната накладка
 • Ако увреждането не е прекалено голямо, при нормално използване накладките ще бъдат ефективни
 • Ако увреждането е силно, подменете комплекта накладки

 

Напукани накладки

trouble-tracers-pads-crackedpads
външен вид

Малки пукнатини в средата на накладката

причина

Пукнатините показват, че спирачният апарат залепва. Буталото изкривява опорната плоча и я огъва, като напуква фрикционния материал.

следствие
 • Шум при спиране
 • Неравномерно износване на накладката
 • При спиране автомобилът тегли на една страна
 • Прегряване на едната страна на автомобила
начин на отстраняване
 • Обслужете спирачния апарат.
 • Подменете комплекта накладки

 

Раздробяване на ръба

trouble-tracers-pads-edgecrumbling
външен вид

Неравномерно износване на накладката

причина

Спирачната накладка залепва в спирачния апарат, при което остава в контакт с диска заедно със съответната прекомерна температура на накладката.

следствие

При работата на спирачките повърхността на накладката може да се гланцира

начин на отстраняване
 • Потърсете причината за залепването на спирачния апарат
 • Обслужете спирачния апарат.
 • Подменете комплекта накладки

 

напълно износени накладки

trouble-tracers-pads-wornoutpads
външен вид

Фрикционният материал е напълно износен

причина

Не са правени редовни прегледи на износването на накладките или правилно техническо обслужване на спирачките

следствие
 • При спиране автомобилът тегли на една страна
 • Повреда на диска
 • Силно скърцане или друг шум от спирачката
начин на отстраняване
 • Проверете диска за повреди
 • Подменете комплекта накладки и диска, ако е повреден

 

 

Полепване на метал

trouble-tracers-pads-crackedpads

 

външен вид

Полепване на метал (или вбит метал) по фрикционната повърхност

причина

При нормално спиране се отчупват малки частици от повърхността на диска. Обикновено те изгарят от силната топлина като прах. При изключително голяма влажност те изгасват, охлаждат се бързо като твърд материал и полепват по повърхността на спирачната накладка.

следствие

Обикновено това няма пагубни последствия за работата на спирачките, но в екстремни ситуации може да причини повреда на диска или скърцане на спирачката.

начин на отстраняване

В екстремни случаи подменете дисковете и накладките.

 

Обратно към всички симптоми