Skip Navigation

Select Language

Odstraňování závad brzdových destiček

Znečištění destiček

trouble-tracers-pads-padcontamination
VZHLED

Třecí materiál je znečištěn olejem, mazacím tukem nebo brzdovou kapalinou

PŘÍČINA

Rozlití kapalin při údržbě nebo únik ze třmenu

DŮSLEDEK
 • Vozidlo při brzdění táhne na jednu stranu
 • Snížení brzdného účinku
ŘEŠENÍ
 • Zjistěte a odstraňte příčinu znečištění
 • Vyměňte sadu brzdových destiček.

Sklovitý povrch

trouble-tracers-pads-glazing
VZHLED

Třecí materiál brzdových destiček je sklovitý

PŘÍČINA
 • Třecí materiál brzdových destiček je sklovitý
 • Příliš tvrdé brzdění v průběhu zajíždění brzd
DŮSLEDEK

Dočasné snížení brzdné účinnosti

ŘEŠENÍ
 • Je-li patrný mírně sklovitý povrch, žádné zásahy nejsou zapotřebí
 • Je-li vidět výrazně sklovitý povrch, sadu brzdových destiček je nutno vyměnit
 • Zkontrolujte stav kotoučů

Nerovnoměrné opotřebení – hrana po opotřebení

trouble-tracers-pads-uneven-wear
VZHLED

Nerovnoměrné opotřebení povrchu destičky

PŘÍČINA

Nepravidelně opotřebovaný brzdový kotouč, neboli „hrana po opotřebení" na kotouči způsobí vzor (obrazec) opotřebení brzdových destiček

DŮSLEDEK
 • Pískání a chvění
 • Předčasné opotřebení destiček
ŘEŠENÍ

Vyměňte brzdové kotouče a destičky

Poškození opěrné desky

trouble-tracers-pads-blackplate
VZHLED

Poškozená opěrná deska

PŘÍČINA

Nesprávné nasazení nebo použití nadměrné síly během montáže

DŮSLEDEK
 • Brzdný účinek
 • Nerovnoměrné opotřebení destiček
 • Hlučnost a chvění
ŘEŠENÍ

Vyměňte sadu brzdových destiček.

Nerovnoměrné opotřebení v rámci sady

trouble-tracers-pads-uneven-wear-withinset
VZHLED

Nadměrné opotřebení jedné nebo více brzdových destiček v rámci sady jedné nápravy

PŘÍČINA

Zadrhávají vodicí čepy nebo píst třmenu

DŮSLEDEK
 • Brzda táhne na jednu stranu
 • Nerovnoměrné a příliš rychlé opotřebení destiček
ŘEŠENÍ
 • Zajistěte údržbu všech kluzných ploch a pístů třmenu
 • Vyměňte destičky a zkontrolujte, zda není nutné vyměnit i kotouče

 

Zkorodované destičky

trouble-tracers-pads-rustypads
VZHLED

Koroze mezi třecím materiálem a opěrnou deskou

PŘÍČINA

Brzdové destičky drhnutím v držáku třmenu při brzdění způsobují průhyb opěrné desky a následné trhliny v třecím materiálu. Korozí se to dále zhoršuje, způsobuje oddělení třecího materiálu od opěrné desky

DŮSLEDEK
 • Hlučnost a měkký pedál
 • Po oddělení materiálu brzdy nefungují
ŘEŠENÍ
 • Vyměňte sadu brzdových destiček
 • Proveďte vyčistění a údržbu třmenu tak, aby při montáži destičky hladce zapadaly do třmene

 

Destičky opotřebené do klínu

trouble-tracers-pads-taperedpads
VZHLED

Nerovnoměrné opotřebení nebo zužující se destičky

PŘÍČINA
 • Třmen je deformován a vedení třmenu zadrhává
 • Nadměrná vůle třmenu
DŮSLEDEK
 • Předčasné opotřebení destiček a hlučnost při brzdění
 • Nerovnoměrný brzdný tlak
ŘEŠENÍ

Vyměňte sadu destiček a proveďte údržbu a servis třmenu

Poznámka: Některá vozidla používají destičky, které jsou zúžené úmyslně. Podle použití vozidla lze určit, zda úhel klínu nespadá mimo normální úroveň

Nesprávná montáž destiček

trouble-tracers-pads-incorrectpadfitting
VZHLED

Poškozené destičky

PŘÍČINA
 • Tyto „jednostranné“ destičky nejsou v rámci sady vzájemně totožné, a musí být nasazeny buď na vnitřní nebo vnější stranu brzdového třmenu
 • V případě nesprávného nasazení dojde k poškození destiček
DŮSLEDEK
 • Poškozené destičky
 • Snížená účinnost brzd
ŘEŠENÍ

Vyměňte sadu destiček dle pokynů výrobce podle přiloženého diagramu

Nerovnoměrné opotřebení – škrábance na kotouči

trouble-tracers-pads-uneven-wear-discscoring
Vzhled

Nerovnoměrné opotřebení destičky

příčina
 • Nedokonalý kontakt brzdových destiček s kotoučem
 • Poškrábání kotouče z důvodu prachu nebo nadměrného opotřebení
 • Může být způsobeno také namontováním nových destiček na opotřebený kotouč
důsledek
 • Pískání a chvění
 • Brzdný účinek
řešení

Vyměňte jak brzdové destičky, tak brzdové kotouče

 

denaturování

trouble-tracers-pads-denaturing
Vzhled

Částečně zuhelnatělý nebo spálený třecí materiál (vnější hrany zbarveny doběla)

příčina

Dlouhodobé přehřátí desek díky intensivnímu brzdění nebo drhnutí destičky o kotouč

důsledek
 • Snížení počáteční účinnosti brzdění
 • Nadměrné rozrušení materiálu a abnormální opotřebení
 • Materiál se stává křehkým, šupinatým a praská
řešení
 • Prověřte důvody přehřívání brzdových destiček
 • Pokud poškození není nadměrné, destičky budou při běžném používání dostatečně účinné
 • V případě rozsáhlého poškození je nutno sadu brzdových destiček vyměnit

 

Trhliny destiček

trouble-tracers-pads-crackedpads
Vzhled

Drobné trhliny uprostřed destiček

příčina

Trhliny signalizují drhnutí třmenu. Píst ohýbá opěrnou desku a způsobuje tak trhliny v třecím materiálu

důsledek
 • Hlučnost při brzdění
 • Nerovnoměrné opotřebení destiček
 • Vozidlo při brzdění táhne na jednu stranu
 • Přehřívání na jedné straně vozidla
řešení
 • Zajistěte údržbu a servis třmenu
 • Vyměňte sadu brzdových destiček.

 

Drolení hran

trouble-tracers-pads-edgecrumbling
Vzhled

Nerovnoměrné opotřebení destičky

příčina

Brzdová destička zadrhává ve třmenu a zůstává v kontaktu s kotoučem, což způsobuje její nadměrné ohřívání

důsledek

Povrch destiček může získat sklovitý vzhled a snižovat brzdný účinek

řešení
 • Zjistěte příčinu váznutí třmenu
 • Proveďte údržbu třmenu
 • Vyměňte sadu brzdových destiček.

 

opotřebené destičky

trouble-tracers-pads-wornoutpads
Vzhled

Třecí materiál je zcela opotřebený

příčina

Nebyly prováděny pravidelné kontroly opotřebení destiček nebo řádná údržba brzd

důsledek
 • Vozidlo při brzdění táhne na jednu stranu
 • Poškození kotouče
 • Vysoké pískavé zvuky a jiná hlučnost brzd
řešení
 • Zkontrolujte stav kotoučů
 • V případě poškození vyměňte sadu destiček i s kotoučem

 

 

„Nabraný“ kov

trouble-tracers-pads-crackedpads

 

Vzhled

Kovové částečky zachycené na povrchu třecí plochy

příčina

Při běžném brzdění se z povrchu kotouče odlamují malé částice. V podstatě jsou v důsledku intenzivního tepla „upalovány“ v podobě prachu. Při nadměrném styku s vodou dochází k jejich kalení, rychlému ochlazení na pevný materiál a přilnutí k povrchu brzdových destiček

důsledek

Na brzdný výkon to zpravidla nemá negativní dopad, v extrémních případech však může způsobit poškození kotoučů nebo „kvičení“ brzd

řešení

V extrémních případech vyměňte kotouče a destičky

 

Znečištění destiček

trouble-tracers-pads-padcontamination
VZHLED

Třecí materiál je znečištěn olejem, mazacím tukem nebo brzdovou kapalinou

PŘÍČINA

Rozlití kapalin při údržbě nebo únik ze třmenu

DŮSLEDEK
 • Vozidlo při brzdění táhne na jednu stranu
 • Snížení brzdného účinku
ŘEŠENÍ
 • Zjistěte a odstraňte příčinu znečištění
 • Vyměňte sadu brzdových destiček.

Sklovitý povrch

trouble-tracers-pads-glazing
VZHLED

Třecí materiál brzdových destiček je sklovitý

PŘÍČINA
 • Třecí materiál brzdových destiček je sklovitý
 • Příliš tvrdé brzdění v průběhu zajíždění brzd
DŮSLEDEK

Dočasné snížení brzdné účinnosti

ŘEŠENÍ
 • Je-li patrný mírně sklovitý povrch, žádné zásahy nejsou zapotřebí
 • Je-li vidět výrazně sklovitý povrch, sadu brzdových destiček je nutno vyměnit
 • Zkontrolujte stav kotoučů

Nerovnoměrné opotřebení – hrana po opotřebení

trouble-tracers-pads-uneven-wear
VZHLED

Nerovnoměrné opotřebení povrchu destičky

PŘÍČINA

Nepravidelně opotřebovaný brzdový kotouč, neboli „hrana po opotřebení" na kotouči způsobí vzor (obrazec) opotřebení brzdových destiček

DŮSLEDEK
 • Pískání a chvění
 • Předčasné opotřebení destiček
ŘEŠENÍ

Vyměňte brzdové kotouče a destičky

Poškození opěrné desky

trouble-tracers-pads-blackplate
VZHLED

Poškozená opěrná deska

PŘÍČINA

Nesprávné nasazení nebo použití nadměrné síly během montáže

DŮSLEDEK
 • Brzdný účinek
 • Nerovnoměrné opotřebení destiček
 • Hlučnost a chvění
ŘEŠENÍ

Vyměňte sadu brzdových destiček.

Nerovnoměrné opotřebení v rámci sady

trouble-tracers-pads-uneven-wear-withinset
VZHLED

Nadměrné opotřebení jedné nebo více brzdových destiček v rámci sady jedné nápravy

PŘÍČINA

Zadrhávají vodicí čepy nebo píst třmenu

DŮSLEDEK
 • Brzda táhne na jednu stranu
 • Nerovnoměrné a příliš rychlé opotřebení destiček
ŘEŠENÍ
 • Zajistěte údržbu všech kluzných ploch a pístů třmenu
 • Vyměňte destičky a zkontrolujte, zda není nutné vyměnit i kotouče

 

Zkorodované destičky

trouble-tracers-pads-rustypads
VZHLED

Koroze mezi třecím materiálem a opěrnou deskou

PŘÍČINA

Brzdové destičky drhnutím v držáku třmenu při brzdění způsobují průhyb opěrné desky a následné trhliny v třecím materiálu. Korozí se to dále zhoršuje, způsobuje oddělení třecího materiálu od opěrné desky

DŮSLEDEK
 • Hlučnost a měkký pedál
 • Po oddělení materiálu brzdy nefungují
ŘEŠENÍ
 • Vyměňte sadu brzdových destiček
 • Proveďte vyčistění a údržbu třmenu tak, aby při montáži destičky hladce zapadaly do třmene

 

Destičky opotřebené do klínu

trouble-tracers-pads-taperedpads
VZHLED

Nerovnoměrné opotřebení nebo zužující se destičky

PŘÍČINA
 • Třmen je deformován a vedení třmenu zadrhává
 • Nadměrná vůle třmenu
DŮSLEDEK
 • Předčasné opotřebení destiček a hlučnost při brzdění
 • Nerovnoměrný brzdný tlak
ŘEŠENÍ

Vyměňte sadu destiček a proveďte údržbu a servis třmenu

Poznámka: Některá vozidla používají destičky, které jsou zúžené úmyslně. Podle použití vozidla lze určit, zda úhel klínu nespadá mimo normální úroveň

Nesprávná montáž destiček

trouble-tracers-pads-incorrectpadfitting
VZHLED

Poškozené destičky

PŘÍČINA
 • Tyto „jednostranné“ destičky nejsou v rámci sady vzájemně totožné, a musí být nasazeny buď na vnitřní nebo vnější stranu brzdového třmenu
 • V případě nesprávného nasazení dojde k poškození destiček
DŮSLEDEK
 • Poškozené destičky
 • Snížená účinnost brzd
ŘEŠENÍ

Vyměňte sadu destiček dle pokynů výrobce podle přiloženého diagramu

Nerovnoměrné opotřebení – škrábance na kotouči

trouble-tracers-pads-uneven-wear-discscoring
Vzhled

Nerovnoměrné opotřebení destičky

příčina
 • Nedokonalý kontakt brzdových destiček s kotoučem
 • Poškrábání kotouče z důvodu prachu nebo nadměrného opotřebení
 • Může být způsobeno také namontováním nových destiček na opotřebený kotouč
důsledek
 • Pískání a chvění
 • Brzdný účinek
řešení

Vyměňte jak brzdové destičky, tak brzdové kotouče

 

denaturování

trouble-tracers-pads-denaturing
Vzhled

Částečně zuhelnatělý nebo spálený třecí materiál (vnější hrany zbarveny doběla)

příčina

Dlouhodobé přehřátí desek díky intensivnímu brzdění nebo drhnutí destičky o kotouč

důsledek
 • Snížení počáteční účinnosti brzdění
 • Nadměrné rozrušení materiálu a abnormální opotřebení
 • Materiál se stává křehkým, šupinatým a praská
řešení
 • Prověřte důvody přehřívání brzdových destiček
 • Pokud poškození není nadměrné, destičky budou při běžném používání dostatečně účinné
 • V případě rozsáhlého poškození je nutno sadu brzdových destiček vyměnit

 

Trhliny destiček

trouble-tracers-pads-crackedpads
Vzhled

Drobné trhliny uprostřed destiček

příčina

Trhliny signalizují drhnutí třmenu. Píst ohýbá opěrnou desku a způsobuje tak trhliny v třecím materiálu

důsledek
 • Hlučnost při brzdění
 • Nerovnoměrné opotřebení destiček
 • Vozidlo při brzdění táhne na jednu stranu
 • Přehřívání na jedné straně vozidla
řešení
 • Zajistěte údržbu a servis třmenu
 • Vyměňte sadu brzdových destiček.

 

Drolení hran

trouble-tracers-pads-edgecrumbling
Vzhled

Nerovnoměrné opotřebení destičky

příčina

Brzdová destička zadrhává ve třmenu a zůstává v kontaktu s kotoučem, což způsobuje její nadměrné ohřívání

důsledek

Povrch destiček může získat sklovitý vzhled a snižovat brzdný účinek

řešení
 • Zjistěte příčinu váznutí třmenu
 • Proveďte údržbu třmenu
 • Vyměňte sadu brzdových destiček.

 

opotřebené destičky

trouble-tracers-pads-wornoutpads
Vzhled

Třecí materiál je zcela opotřebený

příčina

Nebyly prováděny pravidelné kontroly opotřebení destiček nebo řádná údržba brzd

důsledek
 • Vozidlo při brzdění táhne na jednu stranu
 • Poškození kotouče
 • Vysoké pískavé zvuky a jiná hlučnost brzd
řešení
 • Zkontrolujte stav kotoučů
 • V případě poškození vyměňte sadu destiček i s kotoučem

 

 

„Nabraný“ kov

trouble-tracers-pads-crackedpads

 

Vzhled

Kovové částečky zachycené na povrchu třecí plochy

příčina

Při běžném brzdění se z povrchu kotouče odlamují malé částice. V podstatě jsou v důsledku intenzivního tepla „upalovány“ v podobě prachu. Při nadměrném styku s vodou dochází k jejich kalení, rychlému ochlazení na pevný materiál a přilnutí k povrchu brzdových destiček

důsledek

Na brzdný výkon to zpravidla nemá negativní dopad, v extrémních případech však může způsobit poškození kotoučů nebo „kvičení“ brzd

řešení

V extrémních případech vyměňte kotouče a destičky

 

Zpět na přehled všechny příznaky