Skip Navigation

Select Language

Montážní návod: směrové brzdové destičky

Směrové brzdové destičky jsou na trhu relativně nové. U směrových brzdových destiček vyvinutých výrobci vozidel jako způsob, jak kontrolovat a snižovat hluk, vibrace a nárazy způsobené brzdami, se používá asymetrické provedení, ve kterém se brzdová destička dotýká kotouče pod úhlem.

Úhel tvoří zkosení nebo výřez ve tvaru půlměsíce. Výsledkem je u obou metod tišší brzdový systém, který dosahuje stejně vysokých standardů výkonu jako běžná brzdová destička. Zde se o směrových brzdových destičkách dočtete další informace:

Stáhnout PDF

Jaký je u směrových brzdových destiček tedy rozdíl mezi zkosením a výřezem ve tvaru půlměsíce?

Směrové brzdové destičky se zkosením

U zkosených směrových brzdových destiček se využívá zkosení, přechodový povrch mezi dvěma ostrými hranami na třecím povrchu. Zkosení zabraňuje tomu, aby se náběžná hrana brzdové destičky zvedala z brzdového kotouče, což způsobuje rovnoměrné opotřebení destičky a snižuje hluk. 

Při instalaci zkosených směrových brzdových destiček sledujte směrové šipky na destičkách. Pokud se na brzdové destičce šipky nenacházejí nebo je-li destička vybavena jen jedním zkosením, nainstalujte ji tak, aby zkosení představovalo náběžnou hranu, kde se destička dostává poprvé do kontaktu s kotoučem. Pokud se zkosení nachází na obou okrajích, je třeba jako náběžnou hranu instalovat hranu s větším zkosením.

Směrové brzdové destičky s výřezem ve tvaru půlměsíce

Tyto směrové brzdové destičky se vyznačují výřezem ve tvaru půlměsíce od redukční podložky na opěrné desce. Brzdová podložka je tlumicí jednotka upevněná na zadní straně podložné desky. Snižuje a tlumí vibrace v brzdové destičce a působí jako tepelná bariéra zajišťující rovnoměrnou teplotu na destičce a konzistentnější brzdění. Výřez umožňuje pístu tlačit na brzdovou destičku v požadovaném úhlu, což snižuje hluk a způsobuje rovnoměrné opotřebení destičky.

Při instalaci směrových brzdových destiček s výřezem ve tvaru půlměsíce sledujte směrové šipky na destičkách. Pokud se na brzdové destičce šipky nenachází, nainstalujte ji tak, aby se výřez ve tvaru půlměsíce nacházel na náběžné hraně destičky a procházel horizontálně před kotouč. Pokud destičku nainstalujete v opačném směru, bude se z brzd ozývat vysoký pískavý hluk.

Postup instalace směrových brzd

 

Nyní, když jste zaznamenali problém s brzdami nebo chcete provést upgrade, je čas na výměnu brzdových destiček. Víte však, co budete potřebovat a jak to provedete?

1. Shromážděte vše, co budete potřebovat

Před zahájením práce zkontrolujte, zda máte všechny nástroje, náhradní díly a materiály, které budete potřebovat.
To bude pravděpodobně zahrnovat:

Nářadí:

 • Šroubovák 4 v 1
 • Svorky (tvaru C)
 • Akumulátorová vrtačka
 • Utěrky
 • Sada nástavců/klíčů
 • Drátěný kartáč

Náhradní díly:

 • Směrové brzdové destičky
 • Kotouče
 • Antivibrační spony

Materiály:

 • 1/4palcové vinylové trubky
 • Čistič brzd ve spreji
 • Modrý a červený prostředek na zajištění závitů
 • Skleněná nádoba
 • Mechanický drát
 • Montážní pasta na bázi niklu
 • Brusné kotouče
 • Syntetické mazivo na brzdy odolné vůči vysokým teplotám
 • Protikorozní prostředek ve spreji

2. Demontujte kolo

Vždy je vhodné pracovat jen na jedné straně. To vám poskytne jasnou referenci přesných poloh všech svorek, pružin a dalších součástí.

Nejdříve je nutné uvolnit matice kola, když je pneumatika na zemi. Poté zvedněte jednu stranu vozidla pomocí heveru, pro zajištění bezpečnosti použijte podpěry. Zcela demontujte kolo.

3. Odšroubujte a vyjměte třmen

Uvolněte přídržné šrouby a odvzdušňovací šroub třmenu. Odvzdušňovací šroub třmenu zlehka vraťte do správné polohy.

Dejte třmen pryč z kotouče a umístěte jej na držák třmenu.

4. Zasunutí pístu

Jeden konec vypouštěcí hadičky připojte k odvzdušňovacímu šroubu a druhý umístěte do skleněné nádoby. Otevřete odvzdušňovač a píst třmenu zatlačte zpět do vývrtu tak, aby se mohla kapalina dostat ven. Poté odvzdušňovač utáhněte a odpojte vypouštěcí trubku. Připevněte třmen k vinuté pružině nebo vzpěře pomocí mechanického drátu, aby během práce na brzdě nevisel volně v prostoru.

Vyjměte držák třmenu a poznamenejte si, zda byly šrouby držáku třmenu potaženy modrým či červeným prostředkem na zajištění závitů, protože při zpětné montáži bude nutné natřít závity stejným prostředkem.

5. Vyjmutí kotouče

Vyjměte šroub přidržující kotouč. Často se jedná o náročný úkol, nejdříve jej proto asi 15 minut před demontáží nastříkejte protikorozním prostředkem. Po vyjmutí šroubu vytáhněte kotouč z náboje.

6. Důležité je čištění

Nesprávný postup čištění nebo instalace nese přímou odpovědnost za běžné stížnosti související s brzdami, včetně hluku a vibrací. Správné čištění a instalace znamená:

 • Očištění veškeré koroze z držáku třmenu;
 • Použití čističe brzd ve spreji na šrouby třmenu a kontrola koroze (v případě výskytu koroze je nutná výměna);
 • Výměnu antivibračních spon a dalších opotřebovaných brzdových dílů;
 • Promazání šroubů a instalaci nových pryžových manžet;
 • Vyčištění veškeré koroze a nečistot z náboje kola pomocí lešticí podložky na vrtáku usnadní práci;
 • Vyčištění nových kotoučů a postřik čističem brzd ve spreji jakožto preventivní opatření. Doporučuje se omytí horkou mýdlovou vodou a pevným kartáčem.

7. Proveďte zpětnou montáž

Je čas na zpětnou montáž brzdy. Nasuňte kotouč na náboj, zarovnejte otvor přídržného šroubu kotouče  se závitovým otvorem na náboji. Utáhněte šroub (specifikace naleznete v návodu k obsluze), na šrouby držáku třmenu aplikujete správný prostředek na zajištění závitů a nainstalujte držák třmenu zpět.

Na zadní stranu protihlukových podložek aplikujte tenkou vrstvu maziva na brzdy a zasuňte podložky na místo – viz podrobnosti o brzdových podložkách se zkosením a výřezem ve tvaru půlměsíce – a nainstalujte pružiny. Proveďte zpětnou montáž třmenu.

8. Závěrečné úkony

Za účelem dokončení instalace spouštějte vozidlo, až se pneumatika dotkne země. Momentový klíč nastavte na polovinu předepsaného momentu (viz návod k obsluze) a matice utahujte do kříže. Nastavte klíč na plný utahovací moment a utáhněte matice ve stejném pořadí do kříže. Spusťte vozidlo a vyjměte hever.

Nyní opakujte u brzdy na stejné nápravě. Vždy doporučujeme měnit brzdové destičky u kol na stejné nápravě najednou.

Důležité je rovněž testování. Při vypnutém motoru několikrát sešlápněte brzdový pedál, než začne klást odpor. Poté proveďte zkušební jízdu – při nízké rychlosti – při které ověřte funkčnost brzdových destiček. A nakonec v návodu k obsluze zkontrolujte, zda pro nové brzdové destičky není u vaší značky a modelu vozidla k dispozici speciální způsob záběhu.

Směrové brzdové destičky Ferodo

Chcete-li o instalaci směrových brzdových destiček získat další informace, stáhněte si montážní návod pro směrové brzdové destičky Ferodo.

 

Obsah tohoto článku slouží pouze pro zábavu a informační účely a neměl by se používat místo odborné rady od autorizovaného technika nebo mechanika. Pokud máte konkrétní dotazy nebo problémy týkající se některého ze zde uvedených témat, doporučujeme vám konzultovat autorizovaného technika či mechanika. Za žádných okolností neneseme odpovědnost za žádnou ztrátu nebo škodu způsobenou tím, že se budete spoléhat na jakýkoliv obsah článku.

Související testy
nabíjení...