Skip Navigation

Selectează limba

Diagrame Defecte plăcuțe de frână

Contaminarea plăcuței

trouble-tracers-pads-padcontamination
ASPECT

Materialul de fricțiune este contaminat cu ulei, vaselină sau lichid de frână

CAUZĂ

Scurgeri în timpul întreținerii, sau lichid scurs din etrier

EFECT
 • Vehiculul trage într-o parte în timpul frânării
 • Reducerea eficienței frânării
REMEDIU
 • Identificați și reparați cauza contaminării
 • Înlocuiţi setul de plăcuţe de frână

Lustru

trouble-tracers-pads-glazing
ASPECT

Materialul de fricțiune al plăcuţei de frână este lustruit

CAUZĂ
 • Materialul de fricțiune al plăcuţei de frână este lustruit
 • Frânare excesivă în timpul perioadei de rodaj
EFECT

Reduceri temporare în performanţa frânei

REMEDIU
 • Dacă lustrul este doar superficial, nu este nevoie să luați nici o măsură
 • Dacă este vizibil un lustru profund, înlocuiți setul de plăcuțe de frână
 • Verificați starea discului

Uzură inegală - Muchie de uzură

trouble-tracers-pads-uneven-wear
ASPECT

Uzură inegală pe suprafaţa plăcuţei

CAUZĂ

Un disc de frână cu uzură inegală sau o „muchie de uzură” pe disc va cauza acest tipar de uzură pe plăcuța de frână

EFECT
 • Scârţâit și trepidaţii
 • Uzură prematură a plăcuţei
REMEDIU

Înlocuiţi discurile şi plăcuţele de frână

Deteriorarea contraplăcii

trouble-tracers-pads-blackplate
ASPECT

Placă de bază deteriorată

CAUZĂ

Asamblare incorectă sau folosire excesivă a forţei în timpul montării

EFECT
 • Eficienţa frânării
 • Uzură inegală a plăcuţei
 • Zgomot şi trepidaţii
REMEDIU

Înlocuiţi ansamblul plăcuţei de frânare

Uzură inegală în cadrul setului de plăcuțe

trouble-tracers-pads-uneven-wear-withinset
ASPECT

Una sau mai multe plăcuţe dintr-un ansamblu pe o osie prezintă uzură excesivă

CAUZĂ

Ştifturile de ghidare sau pistonul etrierului se blochează

EFECT
 • Vehiculul trage într-o parte la frânare
 • Uzură inegală şi excesiv de rapidă a plăcuţei
REMEDIU
 • Întreţineţi toate culisoarele şi pistoanele etrierului
 • Înlocuiţi plăcuţele, verificaţi şi înlocuiţi discurile dacă este necesar

 

Plăcuţe ruginite

trouble-tracers-pads-rustypads
ASPECT

Rugină între materialul de fricțiune şi placa de bază

CAUZĂ

O plăcuţă de frână blocată în suporţii etrierului când frânarea flexează placa de bază, fisurând materialul de fricțiune Coroziunea agravează situaţia, separând materialul de fricţiune de placa de bază

EFECT
 • Zgomot şi pedală moale
 • După ce materialul s-a separat, frânele nu mai funcţionează
REMEDIU
 • Înlocuiți setul de plăcuțe de frână
 • Curăţaţi şi întreţineţi etrierul pentru a vă asigura că plăcuţa se potriveşte liber în etrier în timpul montării

 

Plăcuţe subţiate

trouble-tracers-pads-taperedpads
ASPECT

Uzură inegală sau plăcuţe subţiate

CAUZĂ
 • Etrierul este distorsionat şi culisoarele etrierului se blochează
 • Joc excesiv al etrierului
EFECT
 • Uzură prematură a plăcuţelor şi zgomot în timpul frânării
 • Presiune inegală la frânare
REMEDIU

Înlocuiţi setul de plăcuţe de frână şi întreţineţi & reparaţi etrierul
Notă: Unele vehicule folosesc plăcuţe înclinate din proiectare. Verificaţi aplicaţia pentru vehiculul respectiv pentru a afla dacă înclinarea este în afara limitelor normale

Montarea incorectă a plăcuţelor

trouble-tracers-pads-incorrectpadfitting
ASPECT

Plăcuţe deteriorate

CAUZĂ
 • Aceste plăcuţe „direcţionale” nu sunt identice în cadrul setului și necesită montarea fie pe partea interioară, fie pe cea exterioară a etrierului
 • Când sunt montate incorect, aceste plăcuţe se vor deteriora
EFECT
 • Plăcuţe deteriorate
 • Performanţe reduse la frânare
REMEDIU

Înlocuiţi setul de plăcuţe de frână conform instrucţiunilor producătorului şi conform diagramei inserate

Uzură inegală – Zgârierea discului

trouble-tracers-pads-uneven-wear-discscoring
ASPECT

Tipar neuniform de uzură pe plăcuţă

CAUZĂ
 • Contact incomplet între plăcuţa de frână şi disc
 • Discul se zgârie din cauza prafului sau a uzurii excesive
 • Plăcuţele noi montate pe un disc uzat pot, de asemenea, cauza acest
efect
 • Scârţâit şi trepidaţii
 • Eficienţa frânării
REMEDIU

Înlocuiţi atât plăcuţele cât şi discul de frână

 

Denaturare

trouble-tracers-pads-denaturing
ASPECT

Materialul de fricţiune e parţial carbonizat sau ars (apare albicios la margini)

CAUZĂ

Temperaturi excesive pe plăcuţă timp îndelungat, cauzate de utilizare intensă sau rămânerea în contact a plăcuţei pe disc

EFECT
 • Reducerea eficienţei de frânare iniţiale
 • Deteriorare excesivă a materialului şi uzură anormală
 • Materialul devine casant, se fărâmiţează şi se fisurează
REMEDIU
 • Investigaţi cauza supraîncălzirii plăcuţei de frână
 • Dacă deteriorarea nu este excesivă, plăcuţele vor fi eficiente în condiţii normale de funcţionare
 • Dacă deteriorarea este extinsă, înlocuiţi setul de plăcuţe de frână

 

Plăcuţe fisurate

trouble-tracers-pads-crackedpads
ASPECT

Mici fisuri în centrul plăcuţei

CAUZĂ

Fisurile indică faptul că etrierul se blochează. Pistonul curbează placa de bază provocând flexarea acesteia şi fisurând materialul de fricţiune.

EFECT
 • Zgomot la frânare
 • Uzură inegală a plăcuţei
 • Vehiculul trage într-o parte în timpul frânării
 • Supraîncălzire pe o parte a vehiculului
REMEDIU
 • Reparaţi şi întreţineţi etrierul
 • Înlocuiţi setul de plăcuţe de frână

 

Fărâmiţarea marginii

trouble-tracers-pads-edgecrumbling
ASPECT

Tipar neuniform de uzură pe plăcuţă

CAUZĂ

Plăcuţa de frânare se blochează în etrier cauzând rămânerea în contact a plăcuţei cu discul, cu temperaturi ale plăcuţei excesive asociate acestui proces

EFECT

Suprafaţa plăcuţei capătă lustru, reducând performanţa frânării

REMEDIU
 • Investigaţi cauza gripajului etrierului
 • Întreţineţi etrierul
 • Înlocuiţi setul de plăcuţe de frână

 

Plăcuțe uzate

trouble-tracers-pads-wornoutpads
ASPECT

Materialul de fricțiune este complet uzat

CAUZĂ

Nu a existat o verificare periodică a uzurii plăcuţei sau o întreţinere corectă a frânei

EFECT
 • Vehiculul trage într-o parte în timpul frânării
 • Deteriorarea discului
 • Scârţâit puternic şi alte zgomote la frânare
REMEDIU
 • Verificaţi deteriorarea discului
 • Înlocuiţi setul de plăcuţe şi discul dacă este deteriorat

 

 

Depunere metalică

trouble-tracers-pads-crackedpads

 

ASPECT

Depunere de metal (sau metal impregnat) pe suprafaţa de fricțiune

CAUZĂ

În timpul frânării normale, mici particule din suprafaţa discului se desprind. În mod obişnuit acestea ard din cauza căldurii intense şi devin praf. În condiţii de umiditate extremă aceste sunt călite, răcite brusc în stare solidă şi aderă la suprafaţa plăcuţei de frână

EFECT

Această situaţie nu are, în general, un efect detrimental asupra performanţei la frânare, totuşi, în cazuri extreme, poate provoca deteriorări ale discului sau scârţâit de frână

REMEDIU

În cazuri extreme, înlocuiţi discurile şi plăcuţele

 

Contaminarea plăcuței

trouble-tracers-pads-padcontamination
ASPECT

Materialul de fricțiune este contaminat cu ulei, vaselină sau lichid de frână

CAUZĂ

Scurgeri în timpul întreținerii, sau lichid scurs din etrier

EFECT
 • Vehiculul trage într-o parte în timpul frânării
 • Reducerea eficienței frânării
REMEDIU
 • Identificați și reparați cauza contaminării
 • Înlocuiţi setul de plăcuţe de frână

Lustru

trouble-tracers-pads-glazing
ASPECT

Materialul de fricțiune al plăcuţei de frână este lustruit

CAUZĂ
 • Materialul de fricțiune al plăcuţei de frână este lustruit
 • Frânare excesivă în timpul perioadei de rodaj
EFECT

Reduceri temporare în performanţa frânei

REMEDIU
 • Dacă lustrul este doar superficial, nu este nevoie să luați nici o măsură
 • Dacă este vizibil un lustru profund, înlocuiți setul de plăcuțe de frână
 • Verificați starea discului

Uzură inegală - Muchie de uzură

trouble-tracers-pads-uneven-wear
ASPECT

Uzură inegală pe suprafaţa plăcuţei

CAUZĂ

Un disc de frână cu uzură inegală sau o „muchie de uzură” pe disc va cauza acest tipar de uzură pe plăcuța de frână

EFECT
 • Scârţâit și trepidaţii
 • Uzură prematură a plăcuţei
REMEDIU

Înlocuiţi discurile şi plăcuţele de frână

Deteriorarea contraplăcii

trouble-tracers-pads-blackplate
ASPECT

Placă de bază deteriorată

CAUZĂ

Asamblare incorectă sau folosire excesivă a forţei în timpul montării

EFECT
 • Eficienţa frânării
 • Uzură inegală a plăcuţei
 • Zgomot şi trepidaţii
REMEDIU

Înlocuiţi ansamblul plăcuţei de frânare

Uzură inegală în cadrul setului de plăcuțe

trouble-tracers-pads-uneven-wear-withinset
ASPECT

Una sau mai multe plăcuţe dintr-un ansamblu pe o osie prezintă uzură excesivă

CAUZĂ

Ştifturile de ghidare sau pistonul etrierului se blochează

EFECT
 • Vehiculul trage într-o parte la frânare
 • Uzură inegală şi excesiv de rapidă a plăcuţei
REMEDIU
 • Întreţineţi toate culisoarele şi pistoanele etrierului
 • Înlocuiţi plăcuţele, verificaţi şi înlocuiţi discurile dacă este necesar

 

Plăcuţe ruginite

trouble-tracers-pads-rustypads
ASPECT

Rugină între materialul de fricțiune şi placa de bază

CAUZĂ

O plăcuţă de frână blocată în suporţii etrierului când frânarea flexează placa de bază, fisurând materialul de fricțiune Coroziunea agravează situaţia, separând materialul de fricţiune de placa de bază

EFECT
 • Zgomot şi pedală moale
 • După ce materialul s-a separat, frânele nu mai funcţionează
REMEDIU
 • Înlocuiți setul de plăcuțe de frână
 • Curăţaţi şi întreţineţi etrierul pentru a vă asigura că plăcuţa se potriveşte liber în etrier în timpul montării

 

Plăcuţe subţiate

trouble-tracers-pads-taperedpads
ASPECT

Uzură inegală sau plăcuţe subţiate

CAUZĂ
 • Etrierul este distorsionat şi culisoarele etrierului se blochează
 • Joc excesiv al etrierului
EFECT
 • Uzură prematură a plăcuţelor şi zgomot în timpul frânării
 • Presiune inegală la frânare
REMEDIU

Înlocuiţi setul de plăcuţe de frână şi întreţineţi & reparaţi etrierul
Notă: Unele vehicule folosesc plăcuţe înclinate din proiectare. Verificaţi aplicaţia pentru vehiculul respectiv pentru a afla dacă înclinarea este în afara limitelor normale

Montarea incorectă a plăcuţelor

trouble-tracers-pads-incorrectpadfitting
ASPECT

Plăcuţe deteriorate

CAUZĂ
 • Aceste plăcuţe „direcţionale” nu sunt identice în cadrul setului și necesită montarea fie pe partea interioară, fie pe cea exterioară a etrierului
 • Când sunt montate incorect, aceste plăcuţe se vor deteriora
EFECT
 • Plăcuţe deteriorate
 • Performanţe reduse la frânare
REMEDIU

Înlocuiţi setul de plăcuţe de frână conform instrucţiunilor producătorului şi conform diagramei inserate

Uzură inegală – Zgârierea discului

trouble-tracers-pads-uneven-wear-discscoring
ASPECT

Tipar neuniform de uzură pe plăcuţă

CAUZĂ
 • Contact incomplet între plăcuţa de frână şi disc
 • Discul se zgârie din cauza prafului sau a uzurii excesive
 • Plăcuţele noi montate pe un disc uzat pot, de asemenea, cauza acest
efect
 • Scârţâit şi trepidaţii
 • Eficienţa frânării
REMEDIU

Înlocuiţi atât plăcuţele cât şi discul de frână

 

Denaturare

trouble-tracers-pads-denaturing
ASPECT

Materialul de fricţiune e parţial carbonizat sau ars (apare albicios la margini)

CAUZĂ

Temperaturi excesive pe plăcuţă timp îndelungat, cauzate de utilizare intensă sau rămânerea în contact a plăcuţei pe disc

EFECT
 • Reducerea eficienţei de frânare iniţiale
 • Deteriorare excesivă a materialului şi uzură anormală
 • Materialul devine casant, se fărâmiţează şi se fisurează
REMEDIU
 • Investigaţi cauza supraîncălzirii plăcuţei de frână
 • Dacă deteriorarea nu este excesivă, plăcuţele vor fi eficiente în condiţii normale de funcţionare
 • Dacă deteriorarea este extinsă, înlocuiţi setul de plăcuţe de frână

 

Plăcuţe fisurate

trouble-tracers-pads-crackedpads
ASPECT

Mici fisuri în centrul plăcuţei

CAUZĂ

Fisurile indică faptul că etrierul se blochează. Pistonul curbează placa de bază provocând flexarea acesteia şi fisurând materialul de fricţiune.

EFECT
 • Zgomot la frânare
 • Uzură inegală a plăcuţei
 • Vehiculul trage într-o parte în timpul frânării
 • Supraîncălzire pe o parte a vehiculului
REMEDIU
 • Reparaţi şi întreţineţi etrierul
 • Înlocuiţi setul de plăcuţe de frână

 

Fărâmiţarea marginii

trouble-tracers-pads-edgecrumbling
ASPECT

Tipar neuniform de uzură pe plăcuţă

CAUZĂ

Plăcuţa de frânare se blochează în etrier cauzând rămânerea în contact a plăcuţei cu discul, cu temperaturi ale plăcuţei excesive asociate acestui proces

EFECT

Suprafaţa plăcuţei capătă lustru, reducând performanţa frânării

REMEDIU
 • Investigaţi cauza gripajului etrierului
 • Întreţineţi etrierul
 • Înlocuiţi setul de plăcuţe de frână

 

Plăcuțe uzate

trouble-tracers-pads-wornoutpads
ASPECT

Materialul de fricțiune este complet uzat

CAUZĂ

Nu a existat o verificare periodică a uzurii plăcuţei sau o întreţinere corectă a frânei

EFECT
 • Vehiculul trage într-o parte în timpul frânării
 • Deteriorarea discului
 • Scârţâit puternic şi alte zgomote la frânare
REMEDIU
 • Verificaţi deteriorarea discului
 • Înlocuiţi setul de plăcuţe şi discul dacă este deteriorat

 

 

Depunere metalică

trouble-tracers-pads-crackedpads

 

ASPECT

Depunere de metal (sau metal impregnat) pe suprafaţa de fricțiune

CAUZĂ

În timpul frânării normale, mici particule din suprafaţa discului se desprind. În mod obişnuit acestea ard din cauza căldurii intense şi devin praf. În condiţii de umiditate extremă aceste sunt călite, răcite brusc în stare solidă şi aderă la suprafaţa plăcuţei de frână

EFECT

Această situaţie nu are, în general, un efect detrimental asupra performanţei la frânare, totuşi, în cazuri extreme, poate provoca deteriorări ale discului sau scârţâit de frână

REMEDIU

În cazuri extreme, înlocuiţi discurile şi plăcuţele

 

Înapoi la Toate simptomele