Skip Navigation

Избери език

Листове с данни за фрикционни материали


ИНФОРМАЦИОННИ БЮЛЕТИНИ ЗА НАКЛАДКИ


Материал Физични и
Технически свойства
Условия за работа Изтеглете PDF файла
  Специфично тегло (g/cm³) Мин. якост на срязване (Mpa) Макс. налягане на триене (N/cm²) Макс. скорост на триене (m/s) Макс. постоянна температура (°C) Макс. кратковременна температура (°C)  
FER4567 3,19 250 800 30 350 800  
FER4550M 2,35 250 800 30 350 800  
FER9422PC 2,63 250 800 30 350 800  
FER9422PH 2,86 350 800 30 350 800  
FER9568P 2,70 250 800 30 350 800  
FER9568PC 2,63 250 800 30 350 800  
FER9568PH 2,86 350 800 30 350 800  
FER9568PN 2,60 250 800 30 350 800  
FER9569PC 2,63 250 800 30 350 800  
FER9575A 2,77 250 800 30 350 800  
MB7122 2,35 250 800 30 350 800  
MB7222 2,35 250 800 30 350 800  

 ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТОВЕ ЗА ФРИКЦИОННИТЕ СПИРАЧНИ ЛЕНТИ


Материал Приложение Физически и технически свойства
Условия за работа Изтеглете PDF файла
  Автобус/камион/ремарке Специфично тегло (g/cm³) Якост на опън (Mpa) Макс. налягане на триене (N/cm²) Макс. скорост на триене (m/s) Макс. постоянна температура (°C) Макс. кратковременна температура (°C)  
3653F
Камион 2,05 22 200 15 300 400  
3670F
Ремарке 1,95 19 200
15
300
500  
3539F
Автобус 1,95
23 200
15
300
450
 
3532F
Камион/ремарке 1,95
18 200
15
300
500
 
3526F
Камион/ремарке
1,95
37 200
15
300
500
 
3549F
Камион/ремарке
1,95
18 200
15
300
500
 
3658/1F
Камион/ремарке
1,92 22 200
15
300
500
 
3745F
Камион/ремарке
1,92 22 200
15
300
500
 
3554F
Автобус/камион 2,12 35 200
15
300
400
 
3532/9F Автобус/камион/ремарке 1,82 24 200
15
300
500
 
FER3660 Камион/ремарке 1,94 24 200 15 300 500