Skip Navigation

Válasszon nyelvet

Hibakeresők fékbetétekhez és -tárcsákhoz

Download PDF

Karcos felület

trouble-tracers-cv-scoredsurface
megjelenés

A tárcsa felülete karcos.

ok

Túl durva súrlódóanyagot tartalmazó fékbetétet szereltek a tárcsára, vagy új betétet szereltek nagyon kopott tárcsára.

hatás

Csökken a fékteljesítmény, és a fékezés az érintett tengelyen kiegyensúlyozatlan lehet.

megoldás
 • Cserélje ki a fékbetéteket.
 • Ellenőrizze a tárcsák állapotát és minimális vastagságát.
  Ha szükséges, cserélje ki a tárcsát.
 • Ellenőrizze a használt pótalkatrészek minőségét.

 

kék csíkok

trouble-tracers-cv-bluestripes
megjelenés

Kék csíkok látszanak a tárcsán, amelyek a túlmelegedés miatt fellépő fizikai változás jelei.

ok

Intenzíven és hosszan fékeztek a fékekkel, vagy nem megfelelően fékeztek lejtmenetben.

hatás

Túlmelegednek a féktárcsák, és az érintkezési felületükön repedések és alakváltozások keletkezhetnek.

megoldás
 • A fékbetétek és -tárcsák kötelező cseréje.
 • A cserét követő első 250 km során kerülje az erős fékezést az újonnan felszerelt alkatrészek megfelelő bejáratása érdekében.

 

nagyobb repedések

trouble-tracers-cv-degreecrack
megjelenés

A tárcsa felületén első- és másodfokú repedések keletkeznek.

ok

Túl intenzíven használták a fékeket az út sajátosságai vagy a jármű terhelése miatt.

hatás

A tárcsa váratlanul eltörhet, különösen, ha másodfokú repedés van rajta.

megoldás
 • A fékbetétek és -tárcsák kötelező cseréje, különösen másodfokú repedések esetén, amikor a repedés a külső átmérőtől egészen a belsőig húzódik.
 • A féknyergeket ellenőrizni kell.

 

szennyezett fékbetét

trouble-tracers-cv-contaminatedpad
megjelenés

A betét súrlódóanyaga beszennyeződött.

ok

Egy olajszármazék vagy oldószer beszennyezte a betétet.

hatás

Csökken a fékteljesítmény, és a fékezés kiegyensúlyozatlan lehet.

megoldás
 • Cserélje ki a fékbetéteket.
 • Ellenőrizze a tárcsákat a tengelyen.
 • Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e folyadék a kerékagyakból vagy egyéb közeli alkatrészekből.

 

lesimult fékbetét

trouble-tracers-cv-glazedpad
megjelenés

A betét súrlódóanyaga kifényesedett és kisimult.

ok

Nagyon kis terhelés érte a fékeket, például alacsony sebességen vagy nyomással fékeztek.

hatás

Csökken a fékteljesítmény, és a fékezés során jellemző zaj (csikorgás) hallatszik.

megoldás
 • Ha a kisimulás mértéke nem túl súlyos, akkor a felület közepes/intenzív fékhasználattal újrakondicionálható. Ha ez nem sikerül, ki kell cserélni a betéteket.
 • Ellenőrizze a féktárcsa állapotát és minimális vastagságát.

levált súrlódóanyag

trouble-tracers-cv-detachedfriction
megjelenés

Levált a súrlódóanyag.

ok

Nagyon nagy terhelést fejtettek ki vagy erősen fékeztek nem megfelelő alkatrészek használata mellett.

hatás

Csökken a fékteljesítmény, és a fékezés során jellemző zaj (csikorgás) hallatszik.

megoldás
 • Cserélje ki a fékbetéteket.
 • Ellenőrizze a féktárcsa állapotát és minimális vastagságát.
 • A felszerelt kopásérzékelő ellenére minden szervizes fékellenőrzésnél és/vagy félévente ellenőrizni kell a betétek állapotát.

Egyenetlen kopás (fékbetét)

trouble-tracers-cv-unevenwear
megjelenés

A fékbetétek egyenetlenül koptak.

ok

Beragadt az egyik féknyereg, vagy nem tér vissza megfelelően a nyugalmi helyzetébe.

hatás

Csökken a fékteljesítmény, és a fékezés az érintett tengelyen kiegyensúlyozatlan lehet.

megoldás
 • Cserélje ki a fékbetéteket.
 • Ellenőrizni kell a féknyergeket.

 

fémsúrlódás

trouble-tracers-cv-metalfriction
megjelenés

A súrlódás fémlerakódással jár.

ok

Nedves időjárási viszonyok mellett a fékpofa és a féktárcsa között magas hőmérséklet alakul ki.

hatás

Az érintett féktárcsa kopik, és a fékezés során fémes, súrlódó hang hallatszik.

megoldás
 • Cserélje ki a fékbetéteket.
 • Ellenőrizze a tárcsák állapotát és minimális vastagságát.
 • Ha szükséges, cserélje ki a tengely mindkét tárcsáját.

 

felületi repedések

trouble-tracers-cv-surfacecracks
megjelenés

A betéten felületi repedések láthatók.

ok

Nagyon nagy terhelés vagy magas súrlódási hőmérséklet lépett fel.

hatás

A súrlódóanyag lehetséges leválása, amely gyengébb fékteljesítményt eredményez.

megoldás
 • Cserélje ki a fékbetéteket.
 • Ellenőrizze, hogy a féknyereg működése megfelelő-e.
 • Ellenőrizze a tárcsák állapotát és minimális vastagságát.
 • Ha szükséges, cserélje ki a tengely mindkét tárcsáját.

túlzott kopás

trouble-tracers-cv-excessivelyworn
megjelenés

Túlzottan elkoptak a féktárcsák és -betétek.

ok

Előfordulhat, hogy a súrlódóanyag homokkal, sárral vagy földdel szennyeződött, vagy a féknyereg nem tér vissza teljesen a helyére.

hatás

Egy vagy több fékbetét egyenetlenül kopik, ezért a betét és tárcsa károsodhat, ha a betéten nincs kopásjelző.

megoldás
 • Cserélje ki a fékbetéteket.
 • Ellenőrizze a tárcsák állapotát és minimális vastagságát.
 • Ha szükséges, cserélje ki a tengely mindkét tárcsáját.

egyenetlen kopás (fékbetét tengely)

trouble-tracers-cv-unevenwearaxle
megjelenés

Az ugyanazon a tengelyen lévő betétek egyenetlenül koptak.

ok

A tengelyen lévő féknyergek valamelyike nem tér vissza megfelelően a helyére.

hatás

Amennyiben az érintett tengely forgásiránykötött, ez a hiba a jármű instabilitását okozhatja, amikor kiengedik a féket.

megoldás
 • Cserélje ki a fékbetéteket.
 • Ellenőrizze, hogy a féknyereg működése megfelelő-e.
 • Ellenőrizze a tárcsák állapotát és minimális vastagságát.
 • Ha szükséges, cserélje ki a tengely mindkét tárcsáját.

Letöredezett szélek

trouble-tracers-cv-edgecrumbling
megjelenés

A fékbetét felülete egyenetlenül kopott

ok

A féknyeregben tapad a fékbetét, emiatt a fékbetét folyamatosan érintkezik a féktárcsával, és ez magas hőmérsékletet eredményez

hatás

A fékbetét felülete kifényesedhet, ami csökkenti a fékteljesítményt

megoldás
 • Vizsgálja meg a féknyereg beragadásának okát
 • Tartsa karban a féknyerget
 • Cserélje ki a fékbetéteket.

 

Karcos felület

trouble-tracers-cv-scoredsurface
megjelenés

A tárcsa felülete karcos.

ok

Túl durva súrlódóanyagot tartalmazó fékbetétet szereltek a tárcsára, vagy új betétet szereltek nagyon kopott tárcsára.

hatás

Csökken a fékteljesítmény, és a fékezés az érintett tengelyen kiegyensúlyozatlan lehet.

megoldás
 • Cserélje ki a fékbetéteket.
 • Ellenőrizze a tárcsák állapotát és minimális vastagságát.
  Ha szükséges, cserélje ki a tárcsát.
 • Ellenőrizze a használt pótalkatrészek minőségét.

 

kék csíkok

trouble-tracers-cv-bluestripes
megjelenés

Kék csíkok látszanak a tárcsán, amelyek a túlmelegedés miatt fellépő fizikai változás jelei.

ok

Intenzíven és hosszan fékeztek a fékekkel, vagy nem megfelelően fékeztek lejtmenetben.

hatás

Túlmelegednek a féktárcsák, és az érintkezési felületükön repedések és alakváltozások keletkezhetnek.

megoldás
 • A fékbetétek és -tárcsák kötelező cseréje.
 • A cserét követő első 250 km során kerülje az erős fékezést az újonnan felszerelt alkatrészek megfelelő bejáratása érdekében.

 

nagyobb repedések

trouble-tracers-cv-degreecrack
megjelenés

A tárcsa felületén első- és másodfokú repedések keletkeznek.

ok

Túl intenzíven használták a fékeket az út sajátosságai vagy a jármű terhelése miatt.

hatás

A tárcsa váratlanul eltörhet, különösen, ha másodfokú repedés van rajta.

megoldás
 • A fékbetétek és -tárcsák kötelező cseréje, különösen másodfokú repedések esetén, amikor a repedés a külső átmérőtől egészen a belsőig húzódik.
 • A féknyergeket ellenőrizni kell.

 

szennyezett fékbetét

trouble-tracers-cv-contaminatedpad
megjelenés

A betét súrlódóanyaga beszennyeződött.

ok

Egy olajszármazék vagy oldószer beszennyezte a betétet.

hatás

Csökken a fékteljesítmény, és a fékezés kiegyensúlyozatlan lehet.

megoldás
 • Cserélje ki a fékbetéteket.
 • Ellenőrizze a tárcsákat a tengelyen.
 • Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e folyadék a kerékagyakból vagy egyéb közeli alkatrészekből.

 

lesimult fékbetét

trouble-tracers-cv-glazedpad
megjelenés

A betét súrlódóanyaga kifényesedett és kisimult.

ok

Nagyon kis terhelés érte a fékeket, például alacsony sebességen vagy nyomással fékeztek.

hatás

Csökken a fékteljesítmény, és a fékezés során jellemző zaj (csikorgás) hallatszik.

megoldás
 • Ha a kisimulás mértéke nem túl súlyos, akkor a felület közepes/intenzív fékhasználattal újrakondicionálható. Ha ez nem sikerül, ki kell cserélni a betéteket.
 • Ellenőrizze a féktárcsa állapotát és minimális vastagságát.

levált súrlódóanyag

trouble-tracers-cv-detachedfriction
megjelenés

Levált a súrlódóanyag.

ok

Nagyon nagy terhelést fejtettek ki vagy erősen fékeztek nem megfelelő alkatrészek használata mellett.

hatás

Csökken a fékteljesítmény, és a fékezés során jellemző zaj (csikorgás) hallatszik.

megoldás
 • Cserélje ki a fékbetéteket.
 • Ellenőrizze a féktárcsa állapotát és minimális vastagságát.
 • A felszerelt kopásérzékelő ellenére minden szervizes fékellenőrzésnél és/vagy félévente ellenőrizni kell a betétek állapotát.

Egyenetlen kopás (fékbetét)

trouble-tracers-cv-unevenwear
megjelenés

A fékbetétek egyenetlenül koptak.

ok

Beragadt az egyik féknyereg, vagy nem tér vissza megfelelően a nyugalmi helyzetébe.

hatás

Csökken a fékteljesítmény, és a fékezés az érintett tengelyen kiegyensúlyozatlan lehet.

megoldás
 • Cserélje ki a fékbetéteket.
 • Ellenőrizni kell a féknyergeket.

 

fémsúrlódás

trouble-tracers-cv-metalfriction
megjelenés

A súrlódás fémlerakódással jár.

ok

Nedves időjárási viszonyok mellett a fékpofa és a féktárcsa között magas hőmérséklet alakul ki.

hatás

Az érintett féktárcsa kopik, és a fékezés során fémes, súrlódó hang hallatszik.

megoldás
 • Cserélje ki a fékbetéteket.
 • Ellenőrizze a tárcsák állapotát és minimális vastagságát.
 • Ha szükséges, cserélje ki a tengely mindkét tárcsáját.

 

felületi repedések

trouble-tracers-cv-surfacecracks
megjelenés

A betéten felületi repedések láthatók.

ok

Nagyon nagy terhelés vagy magas súrlódási hőmérséklet lépett fel.

hatás

A súrlódóanyag lehetséges leválása, amely gyengébb fékteljesítményt eredményez.

megoldás
 • Cserélje ki a fékbetéteket.
 • Ellenőrizze, hogy a féknyereg működése megfelelő-e.
 • Ellenőrizze a tárcsák állapotát és minimális vastagságát.
 • Ha szükséges, cserélje ki a tengely mindkét tárcsáját.

túlzott kopás

trouble-tracers-cv-excessivelyworn
megjelenés

Túlzottan elkoptak a féktárcsák és -betétek.

ok

Előfordulhat, hogy a súrlódóanyag homokkal, sárral vagy földdel szennyeződött, vagy a féknyereg nem tér vissza teljesen a helyére.

hatás

Egy vagy több fékbetét egyenetlenül kopik, ezért a betét és tárcsa károsodhat, ha a betéten nincs kopásjelző.

megoldás
 • Cserélje ki a fékbetéteket.
 • Ellenőrizze a tárcsák állapotát és minimális vastagságát.
 • Ha szükséges, cserélje ki a tengely mindkét tárcsáját.

egyenetlen kopás (fékbetét tengely)

trouble-tracers-cv-unevenwearaxle
megjelenés

Az ugyanazon a tengelyen lévő betétek egyenetlenül koptak.

ok

A tengelyen lévő féknyergek valamelyike nem tér vissza megfelelően a helyére.

hatás

Amennyiben az érintett tengely forgásiránykötött, ez a hiba a jármű instabilitását okozhatja, amikor kiengedik a féket.

megoldás
 • Cserélje ki a fékbetéteket.
 • Ellenőrizze, hogy a féknyereg működése megfelelő-e.
 • Ellenőrizze a tárcsák állapotát és minimális vastagságát.
 • Ha szükséges, cserélje ki a tengely mindkét tárcsáját.

Letöredezett szélek

trouble-tracers-cv-edgecrumbling
megjelenés

A fékbetét felülete egyenetlenül kopott

ok

A féknyeregben tapad a fékbetét, emiatt a fékbetét folyamatosan érintkezik a féktárcsával, és ez magas hőmérsékletet eredményez

hatás

A fékbetét felülete kifényesedhet, ami csökkenti a fékteljesítményt

megoldás
 • Vizsgálja meg a féknyereg beragadásának okát
 • Tartsa karban a féknyerget
 • Cserélje ki a fékbetéteket.

 

Vissza az összes tünethez