Skip Navigation

Kies taal

CV PROBLEMEN OPSPOREN - REMBLOKKEN EN -SCHIJVEN

Download PDF

GEGROEFD OPPERVLAK

trouble-tracers-cv-scoredsurface
ANZICHT

Het oppervlak van de remschijf is gegroefd.

OORZAAK

Remblokken met een te ruw wrijvingsmateriaal of nieuwe remblokken gemonteerd op overmatig versleten remschijven.

EFFECT

Afname van het remvermogen en een mogelijk verlies van de balans op de as tijdens het remmen.

OPLOSSING
 • De remblokken vervangen.
 • Controleer de staat en de minimum dikte van de remschijf. Vervang de remschijf als dit nodig is.
 • Controleer de kwaliteit van de gebruikte reserveonderdelen.

BLAUWE STREPEN

trouble-tracers-cv-bluestripes
AANZICHT

Blauwe strepen op de remschijf duiden op een fysieke wijziging als gevolg van oververhitting.

OORZAAK

Intensief gebruik van de remmen of te lang remmen of verkeerd remmen bergaf.

EFFECT

Oververhitting van de remschijf kan leiden tot vervorming en het ontstaan van barsten in het contactoppervlak.

OPLOSSING
 • Verplichte vervanging de remblokken en -schijven.
 • Gedurende de eerste 250 km na de vervanging moet hard remmen vermeden worden zodat de nieuw componenten zich correct kunnen zetten.

BARSTVORMING

trouble-tracers-cv-degreecrack
AANZICHT

Het oppervlak van de remschijf vertoont eerste- en tweedegraads barsten.

OORZAAK

Remmen te intensief gebruikt omwille van de rijomstandigheden of de vervoerde lading.

EFFECT

Mogelijk onverwachte falen van de remschijf, met name in het geval van tweedegraads barsten.

OPLOSSING
 • Verplicht de remblokken en -schijven vervangen, met name in het geval van tweedegraads barsten als een van de barsten van buiten naar binnen loopt.
 • Controleer de remklauwen.

VERVUILD REMBLOK

trouble-tracers-cv-contaminatedpad
AANZICHT

Wrijvingsmateriaal remblok vuil.

OORZAAK

Vervuild met een olieachtige substantie of een oplosmiddel.

EFFECT

Afname van het remvermogen en een mogelijk verlies van de balans tijdens het remmen.

OPLOSSING
 • De remblokken vervangen.
 • Controleer de remschijven op de as.
 • Spoor mogelijke lekken uit de naven of andere omringende componenten op.

VERGLAASD REMBLOK

trouble-tracers-cv-glazedpad
AANZICHT

Wrijvingsmateriaal remblok licht verglaasd.

OORZAAK

Remmen zeer weinig belast, bijv. remmen bij lage snelheid en met lage druk.

EFFECT

Afname van het remvermogen en typische geluiden (piepende rem) tijdens het remmen.

OPLOSSING
 • Probeer het oppervlak te herstellen als de glazige laag niet te dik is door een aantal kilometer lang gemiddeld/hard te remmen of vervang de remblokken.
 • Controleer de staat en de minimum dikte van de remschijf.

LOSGERAAKT FRICTIEMATERIAAL

trouble-tracers-cv-detachedfriction
AANZICHT

Wrijvingsmateriaal remblok laat los.

OORZAAK

Mogelijke overbelasting of hard remmen in combinatie met het gebruik van ongeschikte onderdelen.

EFFECT

Afname van het remvermogen en typische geluiden (piepende rem) tijdens het remmen.

OPLOSSING
 • De remblokken vervangen.
 • Controleer de staat en de minimum dikte van de remschijf.
 • Ondanks de slijtage-indicator moet de staat van het remblok tijdens elke normale remcontrole in de garage en/ of elke zes maanden gecontroleerd worden.

ONGELIJKMATIGE SLIJTAGE

trouble-tracers-cv-unevenwear
AANZICHT

Remblok ongelijk afgesleten.

OORZAAK

Een van de remklauwen hapert of kan niet in de ruststand terugkeren.

EFFECT

Afname van het remvermogen en een mogelijk verlies van de balans op de as tijdens het remmen.

OPLOSSING
 • De remblokken vervangen.
 • Controleer de remklauwen.

METAALFRICTIE

trouble-tracers-cv-metalfriction
AANZICHT

Metal pick up in het frictiemateriaal.

OORZAAK

Bij nat weer ontstaan hoge temperaturen tussen de remschoen en de remschijf.

EFFECT

Slijtage van de remschijf met een typisch metaalachtig geluid tijdens het remmen.

OPLOSSING
 • De remblokken vervangen.
 • Controleer de staat en de minimum dikte van de remschijf.
 • Vervang, indien noodzakelijk de beide remschijven op de as.

BARSTEN IN OPPERVLAK

trouble-tracers-cv-surfacecracks
AANZICHT

Het oppervlak van de remblok vertoont barsten.

OORZAAK

Overbelasting of te hoge temperatuur wrijvingsmateriaal.

EFFECT

Mogelijk losraken van het wrijvingsmateriaal en een afname van het remvermogen.

OPLOSSING
 • De remblokken vervangen.
 • Controleer of de remklauw correct functioneert.
 • Controleer de staat en de minimum dikte van de remschijf.
 • Vervang, indien noodzakelijk de beide remschijven op de as.

EXTREEM VERSLETEN

trouble-tracers-cv-excessivelyworn
AANZICHT

Overmatige slijtage remblokken en -schijven.

OORZAAK

Het wrijvingsmateriaal is mogelijk vervuild geraakt met zand, modder of aarde of het mechanisme van de remklauw keert niet helemaal terug.

EFFECT

Overmatige slijtage van een of meer remblokken hetgeen resulteert in schade als de remblok niet van een slijtageindicator voorzien is.

OPLOSSING
 • De remblokken vervangen.
 • Controleer de staat en de minimum dikte van de remschijf.
 • Vervang, indien noodzakelijk de beide remschijven op de as.

UNEVEN WEAR

trouble-tracers-cv-unevenwearaxle
AANZICHT

Remblokken op dezelfde as zijn ongelijk afgesleten.

OORZAAK

Een van de remklauwen op dezelfde as keert niet goed terug.

EFFECT

nstabiliteit van het voertuig tijdens het loslaten van de rem als dit probleem zich aan de aandrijfas voordoet.

OPLOSSING
 • De remblokken vervangen.
 • Controleer of de remklauw correct functioneert.
 • Controleer de staat en de minimum dikte van de remschijf.
 • Vervang, indien noodzakelijk, de beide remschijven op de as.

AFBROKKELING AAN RAND

trouble-tracers-cv-edgecrumbling
AANZICHT

De randen van het wrijvingsmateriaal zijn beschadigd (verkruimeling).

OORZAAK

Het remblok is in de remklauw bekneld geraakt. De gebruikte onderdelen stemmen niet overeen met de aangegeven afmetingen en specificaties.

EFFECT

Vroegtijdige slijtage van het remblok en oneven slijtage van de remschijf.

OPLOSSING
 • De remblokken vervangen.
 • Controleer of de remklauw correct functioneert.
 • Controleer de staat en de minimum dikte van de remschijf.
 • Vervang, indien noodzakelijk de beide remschijven op de as.

GEGROEFD OPPERVLAK

trouble-tracers-cv-scoredsurface
ANZICHT

Het oppervlak van de remschijf is gegroefd.

OORZAAK

Remblokken met een te ruw wrijvingsmateriaal of nieuwe remblokken gemonteerd op overmatig versleten remschijven.

EFFECT

Afname van het remvermogen en een mogelijk verlies van de balans op de as tijdens het remmen.

OPLOSSING
 • De remblokken vervangen.
 • Controleer de staat en de minimum dikte van de remschijf. Vervang de remschijf als dit nodig is.
 • Controleer de kwaliteit van de gebruikte reserveonderdelen.

BLAUWE STREPEN

trouble-tracers-cv-bluestripes
AANZICHT

Blauwe strepen op de remschijf duiden op een fysieke wijziging als gevolg van oververhitting.

OORZAAK

Intensief gebruik van de remmen of te lang remmen of verkeerd remmen bergaf.

EFFECT

Oververhitting van de remschijf kan leiden tot vervorming en het ontstaan van barsten in het contactoppervlak.

OPLOSSING
 • Verplichte vervanging de remblokken en -schijven.
 • Gedurende de eerste 250 km na de vervanging moet hard remmen vermeden worden zodat de nieuw componenten zich correct kunnen zetten.

BARSTVORMING

trouble-tracers-cv-degreecrack
AANZICHT

Het oppervlak van de remschijf vertoont eerste- en tweedegraads barsten.

OORZAAK

Remmen te intensief gebruikt omwille van de rijomstandigheden of de vervoerde lading.

EFFECT

Mogelijk onverwachte falen van de remschijf, met name in het geval van tweedegraads barsten.

OPLOSSING
 • Verplicht de remblokken en -schijven vervangen, met name in het geval van tweedegraads barsten als een van de barsten van buiten naar binnen loopt.
 • Controleer de remklauwen.

VERVUILD REMBLOK

trouble-tracers-cv-contaminatedpad
AANZICHT

Wrijvingsmateriaal remblok vuil.

OORZAAK

Vervuild met een olieachtige substantie of een oplosmiddel.

EFFECT

Afname van het remvermogen en een mogelijk verlies van de balans tijdens het remmen.

OPLOSSING
 • De remblokken vervangen.
 • Controleer de remschijven op de as.
 • Spoor mogelijke lekken uit de naven of andere omringende componenten op.

VERGLAASD REMBLOK

trouble-tracers-cv-glazedpad
AANZICHT

Wrijvingsmateriaal remblok licht verglaasd.

OORZAAK

Remmen zeer weinig belast, bijv. remmen bij lage snelheid en met lage druk.

EFFECT

Afname van het remvermogen en typische geluiden (piepende rem) tijdens het remmen.

OPLOSSING
 • Probeer het oppervlak te herstellen als de glazige laag niet te dik is door een aantal kilometer lang gemiddeld/hard te remmen of vervang de remblokken.
 • Controleer de staat en de minimum dikte van de remschijf.

LOSGERAAKT FRICTIEMATERIAAL

trouble-tracers-cv-detachedfriction
AANZICHT

Wrijvingsmateriaal remblok laat los.

OORZAAK

Mogelijke overbelasting of hard remmen in combinatie met het gebruik van ongeschikte onderdelen.

EFFECT

Afname van het remvermogen en typische geluiden (piepende rem) tijdens het remmen.

OPLOSSING
 • De remblokken vervangen.
 • Controleer de staat en de minimum dikte van de remschijf.
 • Ondanks de slijtage-indicator moet de staat van het remblok tijdens elke normale remcontrole in de garage en/ of elke zes maanden gecontroleerd worden.

ONGELIJKMATIGE SLIJTAGE

trouble-tracers-cv-unevenwear
AANZICHT

Remblok ongelijk afgesleten.

OORZAAK

Een van de remklauwen hapert of kan niet in de ruststand terugkeren.

EFFECT

Afname van het remvermogen en een mogelijk verlies van de balans op de as tijdens het remmen.

OPLOSSING
 • De remblokken vervangen.
 • Controleer de remklauwen.

METAALFRICTIE

trouble-tracers-cv-metalfriction
AANZICHT

Metal pick up in het frictiemateriaal.

OORZAAK

Bij nat weer ontstaan hoge temperaturen tussen de remschoen en de remschijf.

EFFECT

Slijtage van de remschijf met een typisch metaalachtig geluid tijdens het remmen.

OPLOSSING
 • De remblokken vervangen.
 • Controleer de staat en de minimum dikte van de remschijf.
 • Vervang, indien noodzakelijk de beide remschijven op de as.

BARSTEN IN OPPERVLAK

trouble-tracers-cv-surfacecracks
AANZICHT

Het oppervlak van de remblok vertoont barsten.

OORZAAK

Overbelasting of te hoge temperatuur wrijvingsmateriaal.

EFFECT

Mogelijk losraken van het wrijvingsmateriaal en een afname van het remvermogen.

OPLOSSING
 • De remblokken vervangen.
 • Controleer of de remklauw correct functioneert.
 • Controleer de staat en de minimum dikte van de remschijf.
 • Vervang, indien noodzakelijk de beide remschijven op de as.

EXTREEM VERSLETEN

trouble-tracers-cv-excessivelyworn
AANZICHT

Overmatige slijtage remblokken en -schijven.

OORZAAK

Het wrijvingsmateriaal is mogelijk vervuild geraakt met zand, modder of aarde of het mechanisme van de remklauw keert niet helemaal terug.

EFFECT

Overmatige slijtage van een of meer remblokken hetgeen resulteert in schade als de remblok niet van een slijtageindicator voorzien is.

OPLOSSING
 • De remblokken vervangen.
 • Controleer de staat en de minimum dikte van de remschijf.
 • Vervang, indien noodzakelijk de beide remschijven op de as.

UNEVEN WEAR

trouble-tracers-cv-unevenwearaxle
AANZICHT

Remblokken op dezelfde as zijn ongelijk afgesleten.

OORZAAK

Een van de remklauwen op dezelfde as keert niet goed terug.

EFFECT

nstabiliteit van het voertuig tijdens het loslaten van de rem als dit probleem zich aan de aandrijfas voordoet.

OPLOSSING
 • De remblokken vervangen.
 • Controleer of de remklauw correct functioneert.
 • Controleer de staat en de minimum dikte van de remschijf.
 • Vervang, indien noodzakelijk, de beide remschijven op de as.

AFBROKKELING AAN RAND

trouble-tracers-cv-edgecrumbling
AANZICHT

De randen van het wrijvingsmateriaal zijn beschadigd (verkruimeling).

OORZAAK

Het remblok is in de remklauw bekneld geraakt. De gebruikte onderdelen stemmen niet overeen met de aangegeven afmetingen en specificaties.

EFFECT

Vroegtijdige slijtage van het remblok en oneven slijtage van de remschijf.

OPLOSSING
 • De remblokken vervangen.
 • Controleer of de remklauw correct functioneert.
 • Controleer de staat en de minimum dikte van de remschijf.
 • Vervang, indien noodzakelijk de beide remschijven op de as.
Terug naar Alle symptomen