Skip Navigation

Select Language

Odstraňování závad brzdových destiček a kotoučů

Download PDF

Rýhy na povrchu

trouble-tracers-cv-scoredsurface
Vzhled

Kotouč má rýhy na povrchu.

příčina

Destičky opatřené třecím materiálem, který je příliš hrubý pro kotouč, nebo byly na extrémně opotřebované kotouče namontovány nové destičky.

důsledek

Snížení brzdného účinku a možné nevyvážení na ovlivněné nápravě během brzdění.

řešení
 • Vyměňte destičky.
 • Zkontrolujte stav kotouče a minimální tloušťku.
  V případě nutnosti kotouč vyměňte.
 • Zkontrolujte kvalitu použitých náhradních dílů.

 

modré proužky

trouble-tracers-cv-bluestripes
Vzhled

Modré pruhy na kotouči indikující fyzické změny materiálu z důvodu přehřátí.

příčina

Intenzivní používání brzd při dlouhém brzdění nebo nesprávném brzdění při jízdě ze svahu.

důsledek

Přehřátí brzdového kotouče, které může mít za následek deformaci kontaktního povrchu a vznik trhlin.

řešení
 • Povinná výměna brzdových kotoučů a destiček.
 • Během prvních 250 km po výměně je potřeba se vyhnout ostrému brzdění, aby bylo umožněno správné zajetí nově namontovaných součástí.

 

trhlina určitého stupně

trouble-tracers-cv-degreecrack
Vzhled

Povrch kotouče vykazuje trhliny 1. a 2. stupně.

příčina

Příliš intenzivní použití brzd kvůli vlastnostem trasy nebo převážené zátěži.

důsledek

Možné neočekávané mechanické zhroucení kotouče, zejména s trhlinou 2. stupně.

řešení
 • Povinná výměna brzdových kotoučů a destiček, zejména s trhlinou 2. stupně, pokud se jedna z trhlin rozšíří z vnějšího průměru do vnitřního průměru.
 • Musí se zkontrolovat brzdové třmeny.

 

znečištěná destička

trouble-tracers-cv-contaminatedpad
Vzhled

Znečištěný třecí materiál destičky.

příčina

Znečištění olejovitou látkou nebo rozpouštědlem.

důsledek

Snížení brzdného účinku a možné nevyvážení během brzdění.

řešení
 • Vyměňte destičky.
 • Zkontrolujte kotouče na nápravě.
 • Identifikujte jakékoliv úniky kapaliny z nábojů kol nebo z blízkých součástí.

 

sklovitá destička

trouble-tracers-cv-glazedpad
Vzhled

Sklovitý třecí materiál destičky.

příčina

Velmi nízké zatížení brzd, tj. použití brzd při nízké rychlosti a nízkém tlaku.

důsledek

Snížení brzdného účinku a typický zvuk (skřípání) během brzdění.

řešení
 • Pokud sklovitost není příliš rozsáhlá, zkuste obnovit povrch destiček středním nebo silným zatížením brzd při jízdě na určitou vzdálenost, nebo destičky vyměňte.
 • Zkontrolujte stav kotouče a minimální tloušťku.

oddělený třecí materiál

trouble-tracers-cv-detachedfriction
Vzhled

Oddělený třecí materiál.

příčina

Možné nadměrné zatížení nebo prudké brzdění, spolu s výběrem nevhodných dílů.

důsledek

Snížení brzdného účinku a typický zvuk (skřípání) během brzdění.

řešení
 • Vyměňte destičky.
 • Zkontrolujte stav kotouče a minimální tloušťku.
 • Bez ohledu na přítomnost indikátoru opotřebení je nezbytné kontrolovat stav destiček při každé běžné kontrole brzd při návštěvě dílny, a/nebo každých šest měsíců.

Nerovnoměrné opotřebení (brzdová destička)

trouble-tracers-cv-unevenwear
Vzhled

Nerovnoměrné opotřebení brzdové destičky.

příčina

Zaseknutí jednoho ze třmenů nebo jeho nesprávné vracení do klidové polohy.

důsledek

Snížení brzdného účinku a možné nevyvážení na ovlivněné nápravě během brzdění.

řešení
 • Vyměňte destičky.
 • Musí se provést kontrola brzdových třmenů.

 

tření kovu

trouble-tracers-cv-metalfriction
Vzhled

Kovové částečky na třecí ploše.

příčina

Vznik vysokých teplot mezi brzdovou čelistí a kotoučem za mokra.

důsledek

Opotřebení příslušného brzdového kotouče s typickým zvukem tření kovu o kov při brzdění.

řešení
 • Vyměňte destičky.
 • Zkontrolujte stav kotouče a minimální tloušťku.
 • V případě potřeby vyměňte oba kotouče na nápravě.

 

povrchové trhliny

trouble-tracers-cv-surfacecracks
Vzhled

Destička s povrchovými prasklinami.

příčina

Nadměrné zatížení nebo vysoká teplota třecího materiálu.

důsledek

Možné oddělení třecího materiálu s následným snížením brzdného účinku.

řešení
 • Vyměňte destičky.
 • Kontrola správné funkce brzdového třmenu.
 • Zkontrolujte stav kotouče a minimální tloušťku.
 • V případě potřeby vyměňte oba kotouče na nápravě.

nadměrné opotřebení

trouble-tracers-cv-excessivelyworn
Vzhled

Nadměrně opotřebované kotouče a destičky.

příčina

Možné znečištění třecího materiálu pískem, blátem nebo zeminou, nebo neúplné vracení převodu brzdového třmenu.

důsledek

Nadměrné opotřebení jedné nebo více brzdových destiček a následné poškození, pokud destička nebyla namontována s indikátorem opotřebení.

řešení
 • Vyměňte destičky.
 • Zkontrolujte stav kotouče a minimální tloušťku.
 • V případě potřeby vyměňte oba kotouče na nápravě.

nerovnoměrné opotřebení (náprava)

trouble-tracers-cv-unevenwearaxle
Vzhled

Destičky na stejné nápravě vykazují nerovnoměrné opotřebení.

příčina

Nesprávné vracení jednoho třmenu na stejné nápravě.

důsledek

Pokud je ovlivněná náprava směrová, může mít tato závada za následek nestabilitu vozidla při uvolnění brzd.

řešení
 • Vyměňte destičky.
 • Zkontrolujte správnou funkci brzdového třmenu.
 • Zkontrolujte stav kotouče a minimální tloušťku.
 • V případě potřeby vyměňte oba kotouče na nápravě.

Drolení hran

trouble-tracers-cv-edgecrumbling
Vzhled

Nerovnoměrné opotřebení destičky

příčina

Brzdová destička zadrhává ve třmenu a zůstává v kontaktu s kotoučem, což způsobuje její nadměrné ohřívání

důsledek

Povrch destiček může získat sklovitý vzhled a snižovat brzdný účinek

řešení
 • Zjistěte příčinu váznutí třmenu
 • Proveďte údržbu třmenu
 • Vyměňte sadu brzdových destiček.

 

Rýhy na povrchu

trouble-tracers-cv-scoredsurface
Vzhled

Kotouč má rýhy na povrchu.

příčina

Destičky opatřené třecím materiálem, který je příliš hrubý pro kotouč, nebo byly na extrémně opotřebované kotouče namontovány nové destičky.

důsledek

Snížení brzdného účinku a možné nevyvážení na ovlivněné nápravě během brzdění.

řešení
 • Vyměňte destičky.
 • Zkontrolujte stav kotouče a minimální tloušťku.
  V případě nutnosti kotouč vyměňte.
 • Zkontrolujte kvalitu použitých náhradních dílů.

 

modré proužky

trouble-tracers-cv-bluestripes
Vzhled

Modré pruhy na kotouči indikující fyzické změny materiálu z důvodu přehřátí.

příčina

Intenzivní používání brzd při dlouhém brzdění nebo nesprávném brzdění při jízdě ze svahu.

důsledek

Přehřátí brzdového kotouče, které může mít za následek deformaci kontaktního povrchu a vznik trhlin.

řešení
 • Povinná výměna brzdových kotoučů a destiček.
 • Během prvních 250 km po výměně je potřeba se vyhnout ostrému brzdění, aby bylo umožněno správné zajetí nově namontovaných součástí.

 

trhlina určitého stupně

trouble-tracers-cv-degreecrack
Vzhled

Povrch kotouče vykazuje trhliny 1. a 2. stupně.

příčina

Příliš intenzivní použití brzd kvůli vlastnostem trasy nebo převážené zátěži.

důsledek

Možné neočekávané mechanické zhroucení kotouče, zejména s trhlinou 2. stupně.

řešení
 • Povinná výměna brzdových kotoučů a destiček, zejména s trhlinou 2. stupně, pokud se jedna z trhlin rozšíří z vnějšího průměru do vnitřního průměru.
 • Musí se zkontrolovat brzdové třmeny.

 

znečištěná destička

trouble-tracers-cv-contaminatedpad
Vzhled

Znečištěný třecí materiál destičky.

příčina

Znečištění olejovitou látkou nebo rozpouštědlem.

důsledek

Snížení brzdného účinku a možné nevyvážení během brzdění.

řešení
 • Vyměňte destičky.
 • Zkontrolujte kotouče na nápravě.
 • Identifikujte jakékoliv úniky kapaliny z nábojů kol nebo z blízkých součástí.

 

sklovitá destička

trouble-tracers-cv-glazedpad
Vzhled

Sklovitý třecí materiál destičky.

příčina

Velmi nízké zatížení brzd, tj. použití brzd při nízké rychlosti a nízkém tlaku.

důsledek

Snížení brzdného účinku a typický zvuk (skřípání) během brzdění.

řešení
 • Pokud sklovitost není příliš rozsáhlá, zkuste obnovit povrch destiček středním nebo silným zatížením brzd při jízdě na určitou vzdálenost, nebo destičky vyměňte.
 • Zkontrolujte stav kotouče a minimální tloušťku.

oddělený třecí materiál

trouble-tracers-cv-detachedfriction
Vzhled

Oddělený třecí materiál.

příčina

Možné nadměrné zatížení nebo prudké brzdění, spolu s výběrem nevhodných dílů.

důsledek

Snížení brzdného účinku a typický zvuk (skřípání) během brzdění.

řešení
 • Vyměňte destičky.
 • Zkontrolujte stav kotouče a minimální tloušťku.
 • Bez ohledu na přítomnost indikátoru opotřebení je nezbytné kontrolovat stav destiček při každé běžné kontrole brzd při návštěvě dílny, a/nebo každých šest měsíců.

Nerovnoměrné opotřebení (brzdová destička)

trouble-tracers-cv-unevenwear
Vzhled

Nerovnoměrné opotřebení brzdové destičky.

příčina

Zaseknutí jednoho ze třmenů nebo jeho nesprávné vracení do klidové polohy.

důsledek

Snížení brzdného účinku a možné nevyvážení na ovlivněné nápravě během brzdění.

řešení
 • Vyměňte destičky.
 • Musí se provést kontrola brzdových třmenů.

 

tření kovu

trouble-tracers-cv-metalfriction
Vzhled

Kovové částečky na třecí ploše.

příčina

Vznik vysokých teplot mezi brzdovou čelistí a kotoučem za mokra.

důsledek

Opotřebení příslušného brzdového kotouče s typickým zvukem tření kovu o kov při brzdění.

řešení
 • Vyměňte destičky.
 • Zkontrolujte stav kotouče a minimální tloušťku.
 • V případě potřeby vyměňte oba kotouče na nápravě.

 

povrchové trhliny

trouble-tracers-cv-surfacecracks
Vzhled

Destička s povrchovými prasklinami.

příčina

Nadměrné zatížení nebo vysoká teplota třecího materiálu.

důsledek

Možné oddělení třecího materiálu s následným snížením brzdného účinku.

řešení
 • Vyměňte destičky.
 • Kontrola správné funkce brzdového třmenu.
 • Zkontrolujte stav kotouče a minimální tloušťku.
 • V případě potřeby vyměňte oba kotouče na nápravě.

nadměrné opotřebení

trouble-tracers-cv-excessivelyworn
Vzhled

Nadměrně opotřebované kotouče a destičky.

příčina

Možné znečištění třecího materiálu pískem, blátem nebo zeminou, nebo neúplné vracení převodu brzdového třmenu.

důsledek

Nadměrné opotřebení jedné nebo více brzdových destiček a následné poškození, pokud destička nebyla namontována s indikátorem opotřebení.

řešení
 • Vyměňte destičky.
 • Zkontrolujte stav kotouče a minimální tloušťku.
 • V případě potřeby vyměňte oba kotouče na nápravě.

nerovnoměrné opotřebení (náprava)

trouble-tracers-cv-unevenwearaxle
Vzhled

Destičky na stejné nápravě vykazují nerovnoměrné opotřebení.

příčina

Nesprávné vracení jednoho třmenu na stejné nápravě.

důsledek

Pokud je ovlivněná náprava směrová, může mít tato závada za následek nestabilitu vozidla při uvolnění brzd.

řešení
 • Vyměňte destičky.
 • Zkontrolujte správnou funkci brzdového třmenu.
 • Zkontrolujte stav kotouče a minimální tloušťku.
 • V případě potřeby vyměňte oba kotouče na nápravě.

Drolení hran

trouble-tracers-cv-edgecrumbling
Vzhled

Nerovnoměrné opotřebení destičky

příčina

Brzdová destička zadrhává ve třmenu a zůstává v kontaktu s kotoučem, což způsobuje její nadměrné ohřívání

důsledek

Povrch destiček může získat sklovitý vzhled a snižovat brzdný účinek

řešení
 • Zjistěte příčinu váznutí třmenu
 • Proveďte údržbu třmenu
 • Vyměňte sadu brzdových destiček.

 

Zpět na přehled všechny příznaky