Skip Navigation

Избери език

Бюлетини за проследяване на проблеми със спирачните дискове

неправилно сглобяване 1

trouble-tracers-discs-assembly1
външен вид

Деформация на контактната повърхност на главината и/или пукнатини около монтажните отвори

причина

Неправилна последователност на затягане. Използван недостатъчен въртящ момент при затягане

следствие

Вибрация, по-специално при първоначално натискане на спирачките

начин на отстраняване

Сменете дисковете и спазвайте както правилната последователност на монтиране, така и препоръчаните от производителя настройки на въртящия момент

неправилно сглобяване 2

trouble-tracers-discs-assembly2
 
външен вид

Контактната повърхност на главината е отделена или изкривена

причина

Прекомерно затягане и неспазване на препоръчания от производителя въртящ момент и последователност при затягането

следствие

Отделяне на контактната повърхност на диска. Пълна повреда на спирачката

начин на отстраняване

Пълен преглед на спирачната система и свързаните с нея компоненти. Заменете всички неизправни компоненти и монтирайте нови дискове, като спазвате препоръчания от производителя въртящ момент и последователността на затягане

неправилно сглобяване 3

trouble-tracers-discs-assembly3
ВЪНШЕН ВИД

Неравномерно износване по повърхността на накладката

ПРИЧИНА

Неравномерно износен спирачен диск или „ръб от износване“ върху диска, който причинява такова износване и на спирачната накладка

СЛЕДСТВИЕ
  • Скърцане и вибрация
  • Преждевременно износване на накладката
НАЧИН НА ОТСТРАНЯВАНЕ

Подменете спирачните дискове и накладки

неправилно сглобяване 4

trouble-tracers-discs-assembly4
 
външен вид

Изкривяване на контактната повърхност на главината и/или напукване около нея

причина

Прекалено голям въртящ момент на затягане на позициониращия винт

следствие

Вибрации от първоначалното задействане на спирачките нататък

начин на отстраняване

Подменете дисковете, като избягвате прекалено голяма сила на затягане. Позициониращите винтове имат за цел да осигурят само правилното поставяне на дисковете

неправилно сглобяване 5

trouble-tracers-discs-assembly5
 
външен вид

Мръсотия и/или ръжда по повърхността на главината

причина

Замърсяването на повърхността на главината може да доведе до неправилно подравняване по време на монтажа, което води до неравномерен контакт между повърхностите на накладката и диска и неравномерно износване на диска

следствие

Вариации в дебелината на диска, които водят до осцилация на повърхността на диска, което води до шум и вибрации. Ефектът се усилва прогресивно с експлоатацията

начин на отстраняване

Демонтирайте диска и внимателно почистете повърхностите на главината и на диска, като отстраните ръждата и другите отломки. Проверете дали опорната повърхност не е изкривена или повредена. Сменяйте дисковете, като спазвате препоръчания от производителя въртящ момент и последователността на затягане

неправилно сглобяване 6

trouble-tracers-discs-assembly6
 
външен вид

Отделяне на шапката на диска от спирачната повърхност

причина

Механично натоварване в резултат на несъосност. Неправилното сглобяване или позициониране на спирачния апарат и диска води до непрекъснато асиметрично износване на спирачната повърхност, което в крайна сметка води до откъсване

следствие

Първоначално силен шум и вибрации по време на спиране с пълна механична повреда след откъсване

начин на отстраняване

Пълен преглед на спирачната система и свързаните с нея компоненти. Заменете всички неизправни компоненти и монтирайте нови дискове, като спазвате препоръчания от производителя въртящ момент и последователността на затягане. Преди да вложите диска, проверете подравняването и сглобяването на корпуса на спирачния апарат върху оста

повреди в свързаните компоненти 1

trouble-tracers-discs-associated1
 
външен вид

Набраздявания по диска

причина

Жлебовете по диска са причинени от свободни абразивни частици между накладката и диска. Чужди частици могат да попаднат отвън в спирачната система (камъчета, мръсотия, вода) или от лошо смесен фрикционен материал

следствие

Шум по време на спиране и нормална работа и по-ниска ефективност на спирачките поради намалената контактна повърхност на спирачките

решение

Подменете накладките и дисковете.

повреди в свързаните компоненти 2

trouble-tracers-discs-associated2
 
външен вид

Замърсяване по повърхността на диска - излъскване и/или тъмни петна

причина

Отлагания на фрикционен материал, които са се пренесли върху повърхността на диска. Това обикновено се случва когато са монтирани спирачни накладки с лошо качество

следствие

Вибрация, ниска ефективност на спирачките и твърд педал

решение

Монтирайте само спирачни накладки с добро качество и фрикционен материал, който е подходящ за спирачката и автомобила

повреди в свързаните компоненти 3

trouble-tracers-discs-associated3
 
външен вид

Неравномерно износване на спирачните повърхности. Сини петна в центъра на спирачната повърхност. Възможна поява на пукнатини

причина

Неправилното сглобяване на спирачния апарат и/или накладките може да доведе до това, че накладките са под различен ъгъл спрямо диска, като всяка страна се износва с различна скорост. Сините петна се образуват от силно локално прегряване в мястото на контакт с триещата се повърхност

следствие

Постепенно настъпване на вибрации, дължащи се на топлинни петна. Възможно е намаляване на спирачната ефективност

решение

Проверете и, ако е необходимо, ремонтирайте спирачния апарат. Подменете накладките, като проверите дали типът и формата им са подходящи за целта

повреди в свързаните компоненти 4

trouble-tracers-discs-associated4
 
външен вид

Неравномерно износване на спирачните накладки. Силно износване на едната накладка с минимално износване на обратната страна

причина

Запушване на спирачния апарат. Една спирачна накладка е в постоянен контакт с диска, което води до износване на накладката до металната задна плоча. Страната на диска, която е в контакт със задната плоча, се набраздява силно, докато другата страна на диска и другата накладка са практически нови

следствие

Непрекъснат стържещ шум, вибрация и ниска ефективност Възможно е небалансирано спиране с дърпане на автомобила на една страна

решение

Спирачният апарат трябва да се провери, подмени или ремонтира. Подменете спирачните накладки и дисковете, ако е необходимо.

неправилно използване/топлинни повреди 1

trouble-tracers-discs-misuse1
 
външен вид

Радиални счупвания/сини петна, съответстващи на вентилационните рамки

причина

Сините петна са симптом за развиващи се пукнатини. Те се дължат на метало-хидравлични промени в повърхностния материал, които го правят твърд и крехък. Това е типично за претоварване на спирачките извън нормалните конструктивни граници. Това може да е резултат от интензивно или необичайно използване на спирачките, напр. агресивно шофиране или прекомерен полезен товар

следствие

Износване на спирачките/намалена ефективност, шум, вибрации

решение

Сменете дисковете, избягвайте злоупотребата със спирачната система и използвайте по-ефективно двигателя/предавките, за да намалите скоростта

неправилно използване/топлинни повреди 2

trouble-tracers-discs-misuse2
 
външен вид

Дисковете са оцветени с различен интензитет и нюанси (сини, виолетови, златисти)

причина

Лошо напасване. При новите монтажи е нормално да има леки разлики в повърхността между накладката и диска. Ако не са вложени правилно, фрикционните повърхности прегряват, което води до промяна в метала по фрикционната повърхност

следствие

Спирачките стават неефективни поради намаленото триене. Могат да се появят вибрации, които да се усилват през целия експлоатационен живот на накладките и дисковете

решение

Подменете дисковете, като спазвате правилната процедура на полагане, т.е. умерено използване на спирачката през първите 200 километра

анормално износване 1

trouble-tracers-discs-abnormal1
 
външен вид

Прекомерно износване Дебелината на диска е по-малка от препоръчаната от производителя „минимална дебелина“

причина

Дисковете не са проверявани или подменяни редовно в правилния момент

следствие

Намаляване на производителността, вибрации и прекомерен шум при спиране

решение

Пълен преглед на спирачната система и свързаните с нея компоненти. Заменете всички неизправни компоненти и монтирайте нови дискове, като спазвате препоръчания от производителя въртящ момент и последователността на затягане. Осигурете бъдеща проверка и периодична поддръжка

анормално износване 2

trouble-tracers-discs-abnormal2

 

външен вид

Дискът е силно износен с жлебове на повърхността

причина

Прекомерното или пълно износване на спирачните накладки води до контакт на задната плоча на спирачната накладка с диска (метал в метал), което уврежда повърхността на диска

следствие

Много ниска ефективност на спирането/повишен спирачен път и шум от скърцане

решение

Подменете дисковете и накладките. Когато е възможно, проверете дали веригата на индикатора, предупреждаващ за износването на накладките, работи правилно.

Анормално износване 3

trouble-tracers-discs-abnormal3
външен вид

Дълбоки бразди между шапката и повърхността на диска

причина

Прекомерното износване на накладките и дисковете може да доведе до движение на задната плоча в спирачния апарат. В този случай задната плоча на износената накладка се е освободила от мястото си в спирачния апарат, което е довело до образуване на жлебове между шапката и повърхността на диска

следствие

Много ниска ефективност при спиране с дълъг ход на педала силен шум

решение

Подменете дисковете и накладките. Проверете и, ако е необходимо, ремонтирайте спирачния апарат

неправилно сглобяване 1

trouble-tracers-discs-assembly1
външен вид

Деформация на контактната повърхност на главината и/или пукнатини около монтажните отвори

причина

Неправилна последователност на затягане. Използван недостатъчен въртящ момент при затягане

следствие

Вибрация, по-специално при първоначално натискане на спирачките

начин на отстраняване

Сменете дисковете и спазвайте както правилната последователност на монтиране, така и препоръчаните от производителя настройки на въртящия момент

неправилно сглобяване 2

trouble-tracers-discs-assembly2
 
външен вид

Контактната повърхност на главината е отделена или изкривена

причина

Прекомерно затягане и неспазване на препоръчания от производителя въртящ момент и последователност при затягането

следствие

Отделяне на контактната повърхност на диска. Пълна повреда на спирачката

начин на отстраняване

Пълен преглед на спирачната система и свързаните с нея компоненти. Заменете всички неизправни компоненти и монтирайте нови дискове, като спазвате препоръчания от производителя въртящ момент и последователността на затягане

неправилно сглобяване 3

trouble-tracers-discs-assembly3
ВЪНШЕН ВИД

Неравномерно износване по повърхността на накладката

ПРИЧИНА

Неравномерно износен спирачен диск или „ръб от износване“ върху диска, който причинява такова износване и на спирачната накладка

СЛЕДСТВИЕ
  • Скърцане и вибрация
  • Преждевременно износване на накладката
НАЧИН НА ОТСТРАНЯВАНЕ

Подменете спирачните дискове и накладки

неправилно сглобяване 4

trouble-tracers-discs-assembly4
 
външен вид

Изкривяване на контактната повърхност на главината и/или напукване около нея

причина

Прекалено голям въртящ момент на затягане на позициониращия винт

следствие

Вибрации от първоначалното задействане на спирачките нататък

начин на отстраняване

Подменете дисковете, като избягвате прекалено голяма сила на затягане. Позициониращите винтове имат за цел да осигурят само правилното поставяне на дисковете

неправилно сглобяване 5

trouble-tracers-discs-assembly5
 
външен вид

Мръсотия и/или ръжда по повърхността на главината

причина

Замърсяването на повърхността на главината може да доведе до неправилно подравняване по време на монтажа, което води до неравномерен контакт между повърхностите на накладката и диска и неравномерно износване на диска

следствие

Вариации в дебелината на диска, които водят до осцилация на повърхността на диска, което води до шум и вибрации. Ефектът се усилва прогресивно с експлоатацията

начин на отстраняване

Демонтирайте диска и внимателно почистете повърхностите на главината и на диска, като отстраните ръждата и другите отломки. Проверете дали опорната повърхност не е изкривена или повредена. Сменяйте дисковете, като спазвате препоръчания от производителя въртящ момент и последователността на затягане

неправилно сглобяване 6

trouble-tracers-discs-assembly6
 
външен вид

Отделяне на шапката на диска от спирачната повърхност

причина

Механично натоварване в резултат на несъосност. Неправилното сглобяване или позициониране на спирачния апарат и диска води до непрекъснато асиметрично износване на спирачната повърхност, което в крайна сметка води до откъсване

следствие

Първоначално силен шум и вибрации по време на спиране с пълна механична повреда след откъсване

начин на отстраняване

Пълен преглед на спирачната система и свързаните с нея компоненти. Заменете всички неизправни компоненти и монтирайте нови дискове, като спазвате препоръчания от производителя въртящ момент и последователността на затягане. Преди да вложите диска, проверете подравняването и сглобяването на корпуса на спирачния апарат върху оста

повреди в свързаните компоненти 1

trouble-tracers-discs-associated1
 
външен вид

Набраздявания по диска

причина

Жлебовете по диска са причинени от свободни абразивни частици между накладката и диска. Чужди частици могат да попаднат отвън в спирачната система (камъчета, мръсотия, вода) или от лошо смесен фрикционен материал

следствие

Шум по време на спиране и нормална работа и по-ниска ефективност на спирачките поради намалената контактна повърхност на спирачките

решение

Подменете накладките и дисковете.

повреди в свързаните компоненти 2

trouble-tracers-discs-associated2
 
външен вид

Замърсяване по повърхността на диска - излъскване и/или тъмни петна

причина

Отлагания на фрикционен материал, които са се пренесли върху повърхността на диска. Това обикновено се случва когато са монтирани спирачни накладки с лошо качество

следствие

Вибрация, ниска ефективност на спирачките и твърд педал

решение

Монтирайте само спирачни накладки с добро качество и фрикционен материал, който е подходящ за спирачката и автомобила

повреди в свързаните компоненти 3

trouble-tracers-discs-associated3
 
външен вид

Неравномерно износване на спирачните повърхности. Сини петна в центъра на спирачната повърхност. Възможна поява на пукнатини

причина

Неправилното сглобяване на спирачния апарат и/или накладките може да доведе до това, че накладките са под различен ъгъл спрямо диска, като всяка страна се износва с различна скорост. Сините петна се образуват от силно локално прегряване в мястото на контакт с триещата се повърхност

следствие

Постепенно настъпване на вибрации, дължащи се на топлинни петна. Възможно е намаляване на спирачната ефективност

решение

Проверете и, ако е необходимо, ремонтирайте спирачния апарат. Подменете накладките, като проверите дали типът и формата им са подходящи за целта

повреди в свързаните компоненти 4

trouble-tracers-discs-associated4
 
външен вид

Неравномерно износване на спирачните накладки. Силно износване на едната накладка с минимално износване на обратната страна

причина

Запушване на спирачния апарат. Една спирачна накладка е в постоянен контакт с диска, което води до износване на накладката до металната задна плоча. Страната на диска, която е в контакт със задната плоча, се набраздява силно, докато другата страна на диска и другата накладка са практически нови

следствие

Непрекъснат стържещ шум, вибрация и ниска ефективност Възможно е небалансирано спиране с дърпане на автомобила на една страна

решение

Спирачният апарат трябва да се провери, подмени или ремонтира. Подменете спирачните накладки и дисковете, ако е необходимо.

неправилно използване/топлинни повреди 1

trouble-tracers-discs-misuse1
 
външен вид

Радиални счупвания/сини петна, съответстващи на вентилационните рамки

причина

Сините петна са симптом за развиващи се пукнатини. Те се дължат на метало-хидравлични промени в повърхностния материал, които го правят твърд и крехък. Това е типично за претоварване на спирачките извън нормалните конструктивни граници. Това може да е резултат от интензивно или необичайно използване на спирачките, напр. агресивно шофиране или прекомерен полезен товар

следствие

Износване на спирачките/намалена ефективност, шум, вибрации

решение

Сменете дисковете, избягвайте злоупотребата със спирачната система и използвайте по-ефективно двигателя/предавките, за да намалите скоростта

неправилно използване/топлинни повреди 2

trouble-tracers-discs-misuse2
 
външен вид

Дисковете са оцветени с различен интензитет и нюанси (сини, виолетови, златисти)

причина

Лошо напасване. При новите монтажи е нормално да има леки разлики в повърхността между накладката и диска. Ако не са вложени правилно, фрикционните повърхности прегряват, което води до промяна в метала по фрикционната повърхност

следствие

Спирачките стават неефективни поради намаленото триене. Могат да се появят вибрации, които да се усилват през целия експлоатационен живот на накладките и дисковете

решение

Подменете дисковете, като спазвате правилната процедура на полагане, т.е. умерено използване на спирачката през първите 200 километра

анормално износване 1

trouble-tracers-discs-abnormal1
 
външен вид

Прекомерно износване Дебелината на диска е по-малка от препоръчаната от производителя „минимална дебелина“

причина

Дисковете не са проверявани или подменяни редовно в правилния момент

следствие

Намаляване на производителността, вибрации и прекомерен шум при спиране

решение

Пълен преглед на спирачната система и свързаните с нея компоненти. Заменете всички неизправни компоненти и монтирайте нови дискове, като спазвате препоръчания от производителя въртящ момент и последователността на затягане. Осигурете бъдеща проверка и периодична поддръжка

анормално износване 2

trouble-tracers-discs-abnormal2

 

външен вид

Дискът е силно износен с жлебове на повърхността

причина

Прекомерното или пълно износване на спирачните накладки води до контакт на задната плоча на спирачната накладка с диска (метал в метал), което уврежда повърхността на диска

следствие

Много ниска ефективност на спирането/повишен спирачен път и шум от скърцане

решение

Подменете дисковете и накладките. Когато е възможно, проверете дали веригата на индикатора, предупреждаващ за износването на накладките, работи правилно.

Анормално износване 3

trouble-tracers-discs-abnormal3
външен вид

Дълбоки бразди между шапката и повърхността на диска

причина

Прекомерното износване на накладките и дисковете може да доведе до движение на задната плоча в спирачния апарат. В този случай задната плоча на износената накладка се е освободила от мястото си в спирачния апарат, което е довело до образуване на жлебове между шапката и повърхността на диска

следствие

Много ниска ефективност при спиране с дълъг ход на педала силен шум

решение

Подменете дисковете и накладките. Проверете и, ако е необходимо, ремонтирайте спирачния апарат

Обратно към всички симптоми