Skip Navigation

Kies taal

REMSCHIJVEN PROBLEEMOPLOSSINGSKAART

ONJUISTE ASSEMBLAGE 1

trouble-tracers-discs-assembly1
UITERLIJK

Vervorming van het contactvlak met de naaf, en/of scheuren rond de bevestigingsgaten

OORZAAK

Onjuiste aandraaivolgorde. Onvoldoende aandraaimoment gebruikt

EFFECT

Trilling, met name bij de eerste indrukken van de rempedaal

OPLOSSING

Vervang de remschijven en volg de juiste bevestigingsvolgorde en de door de fabrikant aanbevolen aandraaimomenten

ONJUISTE ASSEMBLAGE 2

trouble-tracers-discs-assembly2
UITERLIJK

Contactvlak met de naaf is losgeraakt of vervormd

OORZAAK

Overmatig aandraaien en niet hanteren van de door de fabrikant aanbevolen aandraaimomenten en volgorde tijdens het aandraaien

EFFECT

Losraken van het contactvlak van de schijf. Volledig remfalen

OPLOSSING

Volledige inspectie van het remsysteem en de bijbehorende onderdelen. Vervang defecte onderdelen en monteer nieuwe remschijven en houd rekening met de door de fabrikant aanbevolen aandraaimomenten en volgorde tijdens het aandraaien

ONJUISTE ASSEMBLAGE 3

trouble-tracers-discs-assembly3
UITERLIJK

Blauwe vlekken en sommige delen van de remschijf zijn donkerder van kleur Tekenen van plaatselijke oververhitting

OORZAAK

Overmatige uitloop van de naaf. Ongelijkmatig contact van remschijf met remblok, hetgeen overmatige oscillatie produceert, wat leidt tot plaatselijke warmteontwikkeling – met als gevolg remschijfverkleuring (blauw worden).

EFFECT

Geleidelijke toename van lawaai en trilling

OPLOSSING

Corrigeer de uitloop van de wielnaaf en zorg dat deze binnen de juiste toleranties valt

ONJUISTE ASSEMBLAGE 4

trouble-tracers-discs-assembly4
UITERLIJK

Vervorming van het contactvlak met de naaf, en/of scheuren eromheen

OORZAAK

Te groot aandraaimoment gebruikt op de borgschroef

EFFECT

Trilling beginnend bij de eerste indrukken van de rempedaal

OPLOSSING

Vervang de remschijven en vermijd overmatig aandraaimoment. Borgschroeven zijn alleen bedoeld om er voor te zorgen dat de remschijven op de juiste plaats zitten

ONJUISTE ASSEMBLAGE 5

trouble-tracers-discs-assembly5
UITERLIJK

Vuil en/of roest op de naaf

OORZAAK

Vuil en/of roest op het oppervlak van de naaf kan leiden tot verkeerd uitlijnen tijdens het monteren, hetgeen leidt tot ongelijkmatig contact tussen de oppervlakken van het remblok en de remschijf en ongelijkmatige slijtage van de remschijf

EFFECT

Verschil in dikte van de remschijf, hetgeen leidt tot oscillatie van het oppervlak van de remschijf, met als gevolg lawaai en trilling. Het effect wordt met gebruik steeds groter

OPLOSSING

Haal de remschijf weg en reinig de oppervlakken van de wielnaaf en remschijf voorzichtig, en zorg dat roest en andere vuildeeltjes worden verwijderd. Controleer of het steunvlak niet vervormd of beschadigd is. Breng de remschijven weer aan en houd rekening met de door de fabrikant aanbevolen aandraaimomenten en volgorde tijdens het aandraaien

ONJUISTE ASSEMBLAGE 6

trouble-tracers-discs-assembly6
UITERLIJK

Losraken van de remschijfkap van het remvlak

OORZAAK

Mechanische stress vanwege verkeerd uitlijnen. Onjuiste assemblage of plaatsing van de remklauw en remschijf met als gevolg asymmetrische slijtage van het remvlak, hetgeen uiteindelijk in losraken resulteert

EFFECT

In het begin een hard lawaai en trilling tijdens het remmen, met volledig mechanisch falen na het losraken

OPLOSSING

Volledige inspectie van het remsysteem en de bijbehorende onderdelen. Vervang defecte onderdelen en monteer nieuwe remschijven en houd rekening met de door de fabrikant aanbevolen aandraaimomenten en volgorde tijdens het aandraaien. Voordat de remschijven worden gemonteerd dient het uitlijnen en de assemblage van de remklauw op de as te worden gecontroleerd

FALEN VAN BIJBEHORENDE ONDERDELEN 1

trouble-tracers-discs-associated1
UITERLIJK

Groeven op de remschijf

OORZAAK

De diepe groeven worden veroorzaakt door losse schurende deeltjes tussen de remblokken en de remschijf. Het kan zijn dat er vreemde deeltjes van buiten het remsysteem binnentreden (weg, vuil, water) of van slecht gemengd frictiemateriaal

EFFECT

Lawaai tijdens het remmen en normaal rijden en lage remefficiëntie als gevolg van verminderd remcontactvlak

OPLOSSING

Vervang de remblokken en remschijven

FALEN VAN BIJBEHORENDE ONDERDELEN 2

trouble-tracers-discs-associated2
UITERLIJK

Besmetting van het remschijfoppervlak – verglazen en/of donkere vlekken

OORZAAK

Afzetting van frictiemateriaal op het oppervlak van de remschijf. Dit geschiedt gewoonlijk als er remblokken van een slechte kwaliteit zijn gemonteerd

EFFECT

Trilling, slechte remefficiëntie, zware pedaalslag

OPLOSSING

Monteer alleen remblokken van een goede kwaliteit met frictiemateriaal dat past bij de rem en het voertuig

FALEN VAN BIJBEHORENDE ONDERDELEN 3

trouble-tracers-discs-associated3
UITERLIJK

Ongelijkmatige slijtage van de remvlakken. Blauwe vlekken in het midden van het remvlak. Mogelijke scheurvorming

OORZAAK

Onjuiste assemblage van de remklauw en/of remblokken kunnen als gevolg hebben dat de remblokken zich op verschillende hoeken ten opzichte van de remschijf bevinden, waarbij elke kant op een andere snelheid slijt. De blauwe vlekken zijn, daar waar frictiecontact plaatsvindt, de oorzaak van ernstige plaatselijke oververhitting

EFFECT

Geleidelijk oplopende trilling als gevolg van warmteplekken. Waarschijnlijke vermindering van de remefficiëntie.

OPLOSSING

Controleer en, waar nodig, repareer de remklauw. Vervang de remblokken en controleer of het type en de vorm juist zijn voor toepassing

FALEN VAN BIJBEHORENDE ONDERDELEN 4

trouble-tracers-discs-associated4
UITERLIJK

Ongelijkmatige slijtage van de remblokken. Grote slijtage van één remblok met minimale slijtage aan de andere kant

OORZAAK

Vastlopen van remklauw. Een remblok is in constant contact met de remschijf, hetgeen resulteert in slijtage van het remblok tot aan de metalen ankerplaat. De kant van het remblok die in contact komt met de ankerplaat is ernstig gegroefd, terwijl de andere kant van de remschijf en het andere remblok praktisch nieuw zijn

EFFECT

Doorlopend schuurgeluid, trilling en lage remefficiëntie. Mogelijke ongebalanceerde remactie, waarbij het voertuig naar een kant trekt

OPLOSSING

De remklauw moet worden gecontroleerd, vervangen of gerepareerd. Vervang waar nodig de remblokken en remschijven

MISBRUIK/THERMISCHE BESCHADIGING 1

trouble-tracers-discs-misuse1
ITERLIJK

Radiale breuken/blauwe vlekken overeenkomend met de ventilatieframes

OORZAAK

De blauwe vlekken zijn een symptoom van opkomende scheuren Deze worden veroorzaakt door metallurgische veranderingen in het oppervlakmateriaal, waardoor het hard en broos wordt. Dit is een typisch gevolg van het overbelasten van de remmen buiten de normale ontwerplimieten. Het kan het gevolg zijn van intensief of ongewoon remmen, bijvoorbeeld agressief rijden of te zware vracht

EFFECT

Remfading/verminderde remprestaties, lawaai, trilling

OPLOSSING

Vervang de remschijven, vermijd het misbruiken van het remsysteem en maak efficiënter gebruik van de uitlaatrem

MISBRUIK/THERMISCHE BESCHADIGING 2

trouble-tracers-discs-misuse2
UITERLIJK

De remschijven tonen kleuren van verschillende intensiteit en tinten (blauw, violet, goud)

OORZAAK

Slecht inlopen. Het is normaal op nieuwe installaties dat er lichte variaties op het oppervlak tussen het remblok en de remschijf zijn. Als de remmen niet goed ingelopen zijn, raken de oppervlakken waar frictie plaatsvindt oververhit, hetgeen leidt tot metallurgische verandering op het frictievlak

EFFECT

Slechte remefficiëntie als gevolg van verlaagde frictie. Er kan trilling plaatsvinden, hetgeen tijdens de levensduur van het remblok en de remschijf alleen maar erger wordt

OPLOSSING

Vervang de remschijven en houd rekening met de juiste inloopprocedure, d.w.z. matig het gebruik van de rem tijdens de eerste 200 kilometer

ABNORMALE SLIJTAGE 1

trouble-tracers-discs-abnormal1
UITERLIJK

Overmatige slijtage. De remschijfdikte is minder dan de door de fabrikant aanbevolen minimumdikte

OORZAAK

De remschijven zijn niet regelmatig gecontroleerd of op het juiste moment vervangen

EFFECT

Verminderde prestaties, trilling en overmatig lawaai bij het remmen

LOSSING

Volledige inspectie van het remsysteem en de bijbehorende onderdelen. Vervang defecte onderdelen, monteer nieuwe remschijven en houd rekening met de door de fabrikant aanbevolen aandraaimomenten en volgorde tijdens het aandraaien. Zorg dat er in de toekomst controles en periodiek onderhoud wordt uitgevoerd

ABNORMALE SLIJTAGE 2

trouble-tracers-discs-abnormal2
UITERLIJK

Overmatige slijtage van de remschijven met groeven in het oppervlak

OORZAAK

Overmatige of complete slijtage van remblokken heeft als gevolg dat de ankerplaat van de remblokken contact maakt met de remschijf (metaal op metaal), waardoor het oppervlak van de remschijf beschadigd raakt

EFFECT

Zeer lage remefficiëntie/verhoogde remafstanden en een schurend geluid

OPLOSSING

ervang de remschijven en de remblokken. Zie, waar van toepassing, of het waarschuwingslampje voor remblokslijtage juist werkt

ABNORMALE SLIJTAGE 3

trouble-tracers-discs-abnormal3
UITERLIJK

Diepe groeven tussen de remschijfkap en het remschijfvlak

OORZAAK

Overmatige slijtage van remblokken en remschijven leidt tot bewegen van de ankerplaat binnen de remklauw. In dit geval is de ankerplaat van het versleten remblok losgeraakt van de zitting in de remklauw, hetgeen groeven tussen de remschijfkap en het remschijfvlak veroorzaakt

EFFECT

Zeer lage remefficiëntie met een lange pedaalslag en hevig lawaai

OPLOSSING

Vervang de remschijven en de remblokken. Controleer en, waar nodig, repareer de remklauw

ONJUISTE ASSEMBLAGE 1

trouble-tracers-discs-assembly1
UITERLIJK

Vervorming van het contactvlak met de naaf, en/of scheuren rond de bevestigingsgaten

OORZAAK

Onjuiste aandraaivolgorde. Onvoldoende aandraaimoment gebruikt

EFFECT

Trilling, met name bij de eerste indrukken van de rempedaal

OPLOSSING

Vervang de remschijven en volg de juiste bevestigingsvolgorde en de door de fabrikant aanbevolen aandraaimomenten

ONJUISTE ASSEMBLAGE 2

trouble-tracers-discs-assembly2
UITERLIJK

Contactvlak met de naaf is losgeraakt of vervormd

OORZAAK

Overmatig aandraaien en niet hanteren van de door de fabrikant aanbevolen aandraaimomenten en volgorde tijdens het aandraaien

EFFECT

Losraken van het contactvlak van de schijf. Volledig remfalen

OPLOSSING

Volledige inspectie van het remsysteem en de bijbehorende onderdelen. Vervang defecte onderdelen en monteer nieuwe remschijven en houd rekening met de door de fabrikant aanbevolen aandraaimomenten en volgorde tijdens het aandraaien

ONJUISTE ASSEMBLAGE 3

trouble-tracers-discs-assembly3
UITERLIJK

Blauwe vlekken en sommige delen van de remschijf zijn donkerder van kleur Tekenen van plaatselijke oververhitting

OORZAAK

Overmatige uitloop van de naaf. Ongelijkmatig contact van remschijf met remblok, hetgeen overmatige oscillatie produceert, wat leidt tot plaatselijke warmteontwikkeling – met als gevolg remschijfverkleuring (blauw worden).

EFFECT

Geleidelijke toename van lawaai en trilling

OPLOSSING

Corrigeer de uitloop van de wielnaaf en zorg dat deze binnen de juiste toleranties valt

ONJUISTE ASSEMBLAGE 4

trouble-tracers-discs-assembly4
UITERLIJK

Vervorming van het contactvlak met de naaf, en/of scheuren eromheen

OORZAAK

Te groot aandraaimoment gebruikt op de borgschroef

EFFECT

Trilling beginnend bij de eerste indrukken van de rempedaal

OPLOSSING

Vervang de remschijven en vermijd overmatig aandraaimoment. Borgschroeven zijn alleen bedoeld om er voor te zorgen dat de remschijven op de juiste plaats zitten

ONJUISTE ASSEMBLAGE 5

trouble-tracers-discs-assembly5
UITERLIJK

Vuil en/of roest op de naaf

OORZAAK

Vuil en/of roest op het oppervlak van de naaf kan leiden tot verkeerd uitlijnen tijdens het monteren, hetgeen leidt tot ongelijkmatig contact tussen de oppervlakken van het remblok en de remschijf en ongelijkmatige slijtage van de remschijf

EFFECT

Verschil in dikte van de remschijf, hetgeen leidt tot oscillatie van het oppervlak van de remschijf, met als gevolg lawaai en trilling. Het effect wordt met gebruik steeds groter

OPLOSSING

Haal de remschijf weg en reinig de oppervlakken van de wielnaaf en remschijf voorzichtig, en zorg dat roest en andere vuildeeltjes worden verwijderd. Controleer of het steunvlak niet vervormd of beschadigd is. Breng de remschijven weer aan en houd rekening met de door de fabrikant aanbevolen aandraaimomenten en volgorde tijdens het aandraaien

ONJUISTE ASSEMBLAGE 6

trouble-tracers-discs-assembly6
UITERLIJK

Losraken van de remschijfkap van het remvlak

OORZAAK

Mechanische stress vanwege verkeerd uitlijnen. Onjuiste assemblage of plaatsing van de remklauw en remschijf met als gevolg asymmetrische slijtage van het remvlak, hetgeen uiteindelijk in losraken resulteert

EFFECT

In het begin een hard lawaai en trilling tijdens het remmen, met volledig mechanisch falen na het losraken

OPLOSSING

Volledige inspectie van het remsysteem en de bijbehorende onderdelen. Vervang defecte onderdelen en monteer nieuwe remschijven en houd rekening met de door de fabrikant aanbevolen aandraaimomenten en volgorde tijdens het aandraaien. Voordat de remschijven worden gemonteerd dient het uitlijnen en de assemblage van de remklauw op de as te worden gecontroleerd

FALEN VAN BIJBEHORENDE ONDERDELEN 1

trouble-tracers-discs-associated1
UITERLIJK

Groeven op de remschijf

OORZAAK

De diepe groeven worden veroorzaakt door losse schurende deeltjes tussen de remblokken en de remschijf. Het kan zijn dat er vreemde deeltjes van buiten het remsysteem binnentreden (weg, vuil, water) of van slecht gemengd frictiemateriaal

EFFECT

Lawaai tijdens het remmen en normaal rijden en lage remefficiëntie als gevolg van verminderd remcontactvlak

OPLOSSING

Vervang de remblokken en remschijven

FALEN VAN BIJBEHORENDE ONDERDELEN 2

trouble-tracers-discs-associated2
UITERLIJK

Besmetting van het remschijfoppervlak – verglazen en/of donkere vlekken

OORZAAK

Afzetting van frictiemateriaal op het oppervlak van de remschijf. Dit geschiedt gewoonlijk als er remblokken van een slechte kwaliteit zijn gemonteerd

EFFECT

Trilling, slechte remefficiëntie, zware pedaalslag

OPLOSSING

Monteer alleen remblokken van een goede kwaliteit met frictiemateriaal dat past bij de rem en het voertuig

FALEN VAN BIJBEHORENDE ONDERDELEN 3

trouble-tracers-discs-associated3
UITERLIJK

Ongelijkmatige slijtage van de remvlakken. Blauwe vlekken in het midden van het remvlak. Mogelijke scheurvorming

OORZAAK

Onjuiste assemblage van de remklauw en/of remblokken kunnen als gevolg hebben dat de remblokken zich op verschillende hoeken ten opzichte van de remschijf bevinden, waarbij elke kant op een andere snelheid slijt. De blauwe vlekken zijn, daar waar frictiecontact plaatsvindt, de oorzaak van ernstige plaatselijke oververhitting

EFFECT

Geleidelijk oplopende trilling als gevolg van warmteplekken. Waarschijnlijke vermindering van de remefficiëntie.

OPLOSSING

Controleer en, waar nodig, repareer de remklauw. Vervang de remblokken en controleer of het type en de vorm juist zijn voor toepassing

FALEN VAN BIJBEHORENDE ONDERDELEN 4

trouble-tracers-discs-associated4
UITERLIJK

Ongelijkmatige slijtage van de remblokken. Grote slijtage van één remblok met minimale slijtage aan de andere kant

OORZAAK

Vastlopen van remklauw. Een remblok is in constant contact met de remschijf, hetgeen resulteert in slijtage van het remblok tot aan de metalen ankerplaat. De kant van het remblok die in contact komt met de ankerplaat is ernstig gegroefd, terwijl de andere kant van de remschijf en het andere remblok praktisch nieuw zijn

EFFECT

Doorlopend schuurgeluid, trilling en lage remefficiëntie. Mogelijke ongebalanceerde remactie, waarbij het voertuig naar een kant trekt

OPLOSSING

De remklauw moet worden gecontroleerd, vervangen of gerepareerd. Vervang waar nodig de remblokken en remschijven

MISBRUIK/THERMISCHE BESCHADIGING 1

trouble-tracers-discs-misuse1
ITERLIJK

Radiale breuken/blauwe vlekken overeenkomend met de ventilatieframes

OORZAAK

De blauwe vlekken zijn een symptoom van opkomende scheuren Deze worden veroorzaakt door metallurgische veranderingen in het oppervlakmateriaal, waardoor het hard en broos wordt. Dit is een typisch gevolg van het overbelasten van de remmen buiten de normale ontwerplimieten. Het kan het gevolg zijn van intensief of ongewoon remmen, bijvoorbeeld agressief rijden of te zware vracht

EFFECT

Remfading/verminderde remprestaties, lawaai, trilling

OPLOSSING

Vervang de remschijven, vermijd het misbruiken van het remsysteem en maak efficiënter gebruik van de uitlaatrem

MISBRUIK/THERMISCHE BESCHADIGING 2

trouble-tracers-discs-misuse2
UITERLIJK

De remschijven tonen kleuren van verschillende intensiteit en tinten (blauw, violet, goud)

OORZAAK

Slecht inlopen. Het is normaal op nieuwe installaties dat er lichte variaties op het oppervlak tussen het remblok en de remschijf zijn. Als de remmen niet goed ingelopen zijn, raken de oppervlakken waar frictie plaatsvindt oververhit, hetgeen leidt tot metallurgische verandering op het frictievlak

EFFECT

Slechte remefficiëntie als gevolg van verlaagde frictie. Er kan trilling plaatsvinden, hetgeen tijdens de levensduur van het remblok en de remschijf alleen maar erger wordt

OPLOSSING

Vervang de remschijven en houd rekening met de juiste inloopprocedure, d.w.z. matig het gebruik van de rem tijdens de eerste 200 kilometer

ABNORMALE SLIJTAGE 1

trouble-tracers-discs-abnormal1
UITERLIJK

Overmatige slijtage. De remschijfdikte is minder dan de door de fabrikant aanbevolen minimumdikte

OORZAAK

De remschijven zijn niet regelmatig gecontroleerd of op het juiste moment vervangen

EFFECT

Verminderde prestaties, trilling en overmatig lawaai bij het remmen

LOSSING

Volledige inspectie van het remsysteem en de bijbehorende onderdelen. Vervang defecte onderdelen, monteer nieuwe remschijven en houd rekening met de door de fabrikant aanbevolen aandraaimomenten en volgorde tijdens het aandraaien. Zorg dat er in de toekomst controles en periodiek onderhoud wordt uitgevoerd

ABNORMALE SLIJTAGE 2

trouble-tracers-discs-abnormal2
UITERLIJK

Overmatige slijtage van de remschijven met groeven in het oppervlak

OORZAAK

Overmatige of complete slijtage van remblokken heeft als gevolg dat de ankerplaat van de remblokken contact maakt met de remschijf (metaal op metaal), waardoor het oppervlak van de remschijf beschadigd raakt

EFFECT

Zeer lage remefficiëntie/verhoogde remafstanden en een schurend geluid

OPLOSSING

ervang de remschijven en de remblokken. Zie, waar van toepassing, of het waarschuwingslampje voor remblokslijtage juist werkt

ABNORMALE SLIJTAGE 3

trouble-tracers-discs-abnormal3
UITERLIJK

Diepe groeven tussen de remschijfkap en het remschijfvlak

OORZAAK

Overmatige slijtage van remblokken en remschijven leidt tot bewegen van de ankerplaat binnen de remklauw. In dit geval is de ankerplaat van het versleten remblok losgeraakt van de zitting in de remklauw, hetgeen groeven tussen de remschijfkap en het remschijfvlak veroorzaakt

EFFECT

Zeer lage remefficiëntie met een lange pedaalslag en hevig lawaai

OPLOSSING

Vervang de remschijven en de remblokken. Controleer en, waar nodig, repareer de remklauw

Terug naar Alle symptomen