Skip Navigation

Selectează limba

Diagrame defecte discuri de frână

Asamblare incorectă 1

trouble-tracers-discs-assembly1
ASPECT

Suprafața de contact a butucului este deformată și/sau sunt vizibile fisuri în jurul orificiilor de montare

CAUZĂ

Ordine de strângere incorectă. Cuplu de strângere insuficient

EFECT

Vibraţii în special la acţionările iniţiale ale frânei

REMEDIU

Înlocuiți discurile, respectați ordinea corectă de montare și specificațiile producătorului privind cuplul

Asamblare incorectă 2

trouble-tracers-discs-assembly2
 
ASPECT

Suprafaţa de contact a butucului este detaşată sau deformată

CAUZĂ

Strângere excesivă și nerespectarea cuplului și a ordinii de montare recomandate de producător

EFECT

Detaşarea suprafeţei de contact a discului. Defectarea completă a frânelor

REMEDIU

Verificarea completă a sistemului de frânare şi a elementelor asociate. Înlocuiți toate elementele defecte și montați discuri noi, respectând recomandările producătorului cu privire la cuplu și ordinea de strângere

Asamblare incorectă 3

trouble-tracers-discs-assembly3
ASPECT

Uzură inegală pe suprafaţa plăcuţei

CAUZĂ

Un disc de frână cu uzură inegală sau o „muchie de uzură” pe disc va cauza acest tipar de uzură pe plăcuța de frână

EFECT
  • Scârţâit și trepidaţii
  • Uzură prematură a plăcuţei
REMEDIU

Înlocuiţi discurile şi plăcuţele de frână

Asamblare incorectă 4

trouble-tracers-discs-assembly4
 
ASPECT

Deformarea suprafeței de contact a butucului și/sau fisurarea în jurul acestuia

CAUZĂ

Cuplu excesiv la strângerea şurubului de poziționare

EFECT

Vibraţii resimțite după acţionările iniţiale ale frânei

REMEDIU

Înlocuiți discurile, evitând aplicarea unui cuplu de strângere excesiv. Şuruburile de poziționare sunt destinate să asigure doar poziţionarea corectă a discurilor.

Asamblare incorectă 5

trouble-tracers-discs-assembly5
 
ASPECT

Impurități şi/sau rugină pe suprafaţa butucului

CAUZĂ

Contaminarea suprafeței butucului poate conduce la alinierea incorectă la montare, la un contact neuniform între suprafețele plăcuței și discului, lucru care se va solda cu uzura inegală a discului

EFECT

Variația grosimii discului care provoacă oscilația suprafeței discului, rezultând zgomot și vibrații. Efectul se agravează în timp

REMEDIU

Demontaţi discul şi curăţaţi cu atenţie suprafeţele butucului şi discului de frână, eliminând rugina şi alte impurități. Asiguraţi-vă că suprafaţa de susţinere nu este deformată sau deteriorată. Înlocuiți discurile respectând respectând recomandările producătorului cu privire la cuplu și ordinea de strângere 

Asamblare incorectă 6

trouble-tracers-discs-assembly6
 
ASPECT

Detaşarea capacului discului de pe suprafaţa de frânare

CAUZĂ

Solicitare mecanică prin alinierea greşită. Asamblarea sau poziționarea incorectă a etrierului și a discului conduce la uzura asimetrică continuă a suprafeței de frânare și în final la desprindere

EFECT

Zgomot puternic și vibrații inițiale la frânare și defectarea mecanică completă după detașare

REMEDIU

Verificarea completă a sistemului de frânare şi a elementelor asociate. Înlocuiți toate elementele defecte și montați discuri noi, respectând recomandările producătorului cu privire la cuplu și ordinea de strângere. Înainte de montarea discurilor, verificați alinierea și asamblarea corpului etrierului pe punte

defectare componentă asociată 1

trouble-tracers-discs-associated1
 
ASPECT

Caneluri pe disc

CAUZĂ

Canelurile adânci sunt provocate de particulele abrazive libere dintre plăcuțe și disc. Corpurile străine pot intra din afara sistemului de frânare (carosabil, impurități, apă) sau se pot desprinde din materialul de fricțiune cu compoziție necorespunzătoare

EFECT

Zgomot la frânare și în timpul rulajului normal și pierderea eficienței de frânare din cauza suprafeței de frânare diminuate

SOLUȚIE

Înlocuiţi plăcuţele şi discurile.

defectare componentă asociată 2

trouble-tracers-discs-associated2
 
ASPECT

Contaminarea suprafeţei discului - lustru şi/sau pete negre

CAUZĂ

Depunerile de material de fricţiune au fost transferate pe suprafaţa discului. Cauza este de obicei calitatea slabă a plăcuțelor de frână.

EFECT

Vibraţii, eficienţă redusă a frânei şi pedală tare

SOLUȚIE

Montaţi doar plăcuţe de frână de bună calitate, cu material de fricțiune potrivit pentru sistemul de frânare și vehicul.

defectare componentă asociată 3

trouble-tracers-discs-associated3
 
ASPECT

Uzura inegală a suprafeţelor de frânare Pete albastre în centrul suprafeţei de frânare Posibilă apariţie a unor fisuri

CAUZĂ

Asamblarea incorectă a etrierului și/sau a plăcuțelor poate avea ca rezultat poziția înclinată a plăcuțelor pe disc, ducând la grade de uzură diferite pe fiecare parte. Petele albastre sunt generate de supraîncălzirea localizată gravă, în punctele de contact la fricțiune.

EFECT

Apariţie treptată a vibraţiilor, datorită punctelor fierbinţi Reducerea probabilă a eficienţei frânei

SOLUȚIE

Verificaţi etrierul şi înlocuiţi-l în caz de necesitate. Înlocuiţi plăcuţele, asigurându-vă că tipul şi forma sunt adecvate pentru aplicație

defectare componentă asociată 4

trouble-tracers-discs-associated4
 
ASPECT

Uzura inegală a plăcuţelor de frână Uzură majoră a uneia dintre plăcuțe, în timp ce uzura de pe partea opusă este minimă

CAUZĂ

Griparea etrierului. O plăcuţă de frână intră constant în contact cu discul, cauzând uzura acesteia complet până la placa de bază. Partea discului care intră în contact cu placa de bază este zgâriată grav, în timp ce partea opusă a discului și cealaltă plăcuță rămân aproape intacte

EFECT

Zgomot de frecare continuu, vibraţii şi eficienţă redusă a frânării. Acțiune de frânare posibil inegală, iar vehiculul trage într-o parte

SOLUȚIE

Etrierul trebuie să fie verificat, înlocuit sau reparat. Înlocuiţi plăcuţele şi discurile de frână, după caz.

utilizare incorectă/deteriorare termică 1

trouble-tracers-discs-misuse1
 
ASPECT

Fracturi radiale/pete albastre corespunzătoare nervurilor zonei de ventilare

CAUZĂ

Petele albastre sunt simptome ale fisurilor ascendente. Acestea sunt cauzate de modificările de natură metalurgică a materialului de suprafață, care devine dur și casant. Este un efect tipic al suprasolicitării frânelor, peste limitele normale de proiectare ale acestora. Cauza poate fi utilizarea intensivă sau anormală a frânelor, de ex. șofatul agresiv sau sarcina excesivă

EFECT

Scăderea eficienţei frânei/performanţă redusă a frânei, zgomot, vibrații

SOLUȚIE

Înlocuiți discurile, evitați folosirea abuzivă a sistemului de frânare și utilizați mai eficient motorul/treptele de viteză pentru a reduce viteza.

utilizare incorectă/deteriorare termică 2

trouble-tracers-discs-misuse2
 
ASPECT

Discurile prezintă colorații cu intensitate și nuanțe variabile (albastru, violet, auriu)

CAUZĂ

Rodaj necorespunzător. Imediat după montare, apariția unor variații ușoare pe suprafața dintre plăcuță și disc este un fenomen normal. Dacă rodajul este necorespunzător, suprafețele afectate de fricțiune de încălzesc excesiv, iar acest lucru poate conduce la modificări de natură metalurgică ale suprafeței de fricțiune.

EFECT

Eficienţă redusă a frânei datorită frecării scăzute. Se pot produce vibraţii, care se pot agrava de-a lungul vieţii plăcuțelor și discului.

SOLUȚIE

Înlocuiți discurile și respectați procedura de rodaj corectă, și anume, utilizați moderat frânele în primii 200 de kilometrri parcurși.

uzură anormală 1

trouble-tracers-discs-abnormal1
 
ASPECT

Uzură excesivă Grosimea discului este mai mică decât „grosimea minimă” recomandată de producător

CAUZĂ

Discurile nu au fost verificate regulat sau schimbate la momentul potrivit

EFECT

Reducerea performanței, vibrații și zgomot excesiv la frânare

SOLUȚIE

Verificarea completă a sistemului de frânare şi a elementelor asociate. Înlocuiți toate elementele defecte și montați discuri noi, respectând recomandările producătorului cu privire la cuplu și ordinea de strângere. Asigurați verificările viitoare și întreținerea periodică

uzură anormală 2

trouble-tracers-discs-abnormal2

 

ASPECT

Disc foarte uzat cu caneluri pe suprafaţă

CAUZĂ

Uzura excesivă sau totală a plăcuțelor de frână apare atunci când placa de bază a plăcuței de frână intră în contact cu discul (metal pe metal), deteriorând suprafața discului

EFECT

Eficiență de frânare foarte scăzută/distanțe de oprire mai mari și zgomote de frecare

SOLUȚIE

Înlocuiţi discurile şi plăcuţele. Dacă este cazul, confirmați funcționarea corectă a circuitului indicatorului de avertizare

Uzură anormală 3

trouble-tracers-discs-abnormal3
ASPECT

Canelare adâncă între suprafaţa capacului şi cea a discului

CAUZĂ

Uzura excesivă a plăcuțelor și a discului poate conduce la deplasarea plăcii de bază în etrier. În acest caz, placa de bază a plăcuței uzate este slăbită în locașul din etrier, cauzând apariția canelurilor între suprafaţa capacului şi cea a discului

EFECT

Eficienţă foarte mică a frânei cu o cursă lungă a pedalei și zgomot puternic

SOLUȚIE

Înlocuiţi discurile şi plăcuţele. Verificaţi etrierul şi reparaţi-l în caz de necesitate.

Asamblare incorectă 1

trouble-tracers-discs-assembly1
ASPECT

Suprafața de contact a butucului este deformată și/sau sunt vizibile fisuri în jurul orificiilor de montare

CAUZĂ

Ordine de strângere incorectă. Cuplu de strângere insuficient

EFECT

Vibraţii în special la acţionările iniţiale ale frânei

REMEDIU

Înlocuiți discurile, respectați ordinea corectă de montare și specificațiile producătorului privind cuplul

Asamblare incorectă 2

trouble-tracers-discs-assembly2
 
ASPECT

Suprafaţa de contact a butucului este detaşată sau deformată

CAUZĂ

Strângere excesivă și nerespectarea cuplului și a ordinii de montare recomandate de producător

EFECT

Detaşarea suprafeţei de contact a discului. Defectarea completă a frânelor

REMEDIU

Verificarea completă a sistemului de frânare şi a elementelor asociate. Înlocuiți toate elementele defecte și montați discuri noi, respectând recomandările producătorului cu privire la cuplu și ordinea de strângere

Asamblare incorectă 3

trouble-tracers-discs-assembly3
ASPECT

Uzură inegală pe suprafaţa plăcuţei

CAUZĂ

Un disc de frână cu uzură inegală sau o „muchie de uzură” pe disc va cauza acest tipar de uzură pe plăcuța de frână

EFECT
  • Scârţâit și trepidaţii
  • Uzură prematură a plăcuţei
REMEDIU

Înlocuiţi discurile şi plăcuţele de frână

Asamblare incorectă 4

trouble-tracers-discs-assembly4
 
ASPECT

Deformarea suprafeței de contact a butucului și/sau fisurarea în jurul acestuia

CAUZĂ

Cuplu excesiv la strângerea şurubului de poziționare

EFECT

Vibraţii resimțite după acţionările iniţiale ale frânei

REMEDIU

Înlocuiți discurile, evitând aplicarea unui cuplu de strângere excesiv. Şuruburile de poziționare sunt destinate să asigure doar poziţionarea corectă a discurilor.

Asamblare incorectă 5

trouble-tracers-discs-assembly5
 
ASPECT

Impurități şi/sau rugină pe suprafaţa butucului

CAUZĂ

Contaminarea suprafeței butucului poate conduce la alinierea incorectă la montare, la un contact neuniform între suprafețele plăcuței și discului, lucru care se va solda cu uzura inegală a discului

EFECT

Variația grosimii discului care provoacă oscilația suprafeței discului, rezultând zgomot și vibrații. Efectul se agravează în timp

REMEDIU

Demontaţi discul şi curăţaţi cu atenţie suprafeţele butucului şi discului de frână, eliminând rugina şi alte impurități. Asiguraţi-vă că suprafaţa de susţinere nu este deformată sau deteriorată. Înlocuiți discurile respectând respectând recomandările producătorului cu privire la cuplu și ordinea de strângere 

Asamblare incorectă 6

trouble-tracers-discs-assembly6
 
ASPECT

Detaşarea capacului discului de pe suprafaţa de frânare

CAUZĂ

Solicitare mecanică prin alinierea greşită. Asamblarea sau poziționarea incorectă a etrierului și a discului conduce la uzura asimetrică continuă a suprafeței de frânare și în final la desprindere

EFECT

Zgomot puternic și vibrații inițiale la frânare și defectarea mecanică completă după detașare

REMEDIU

Verificarea completă a sistemului de frânare şi a elementelor asociate. Înlocuiți toate elementele defecte și montați discuri noi, respectând recomandările producătorului cu privire la cuplu și ordinea de strângere. Înainte de montarea discurilor, verificați alinierea și asamblarea corpului etrierului pe punte

defectare componentă asociată 1

trouble-tracers-discs-associated1
 
ASPECT

Caneluri pe disc

CAUZĂ

Canelurile adânci sunt provocate de particulele abrazive libere dintre plăcuțe și disc. Corpurile străine pot intra din afara sistemului de frânare (carosabil, impurități, apă) sau se pot desprinde din materialul de fricțiune cu compoziție necorespunzătoare

EFECT

Zgomot la frânare și în timpul rulajului normal și pierderea eficienței de frânare din cauza suprafeței de frânare diminuate

SOLUȚIE

Înlocuiţi plăcuţele şi discurile.

defectare componentă asociată 2

trouble-tracers-discs-associated2
 
ASPECT

Contaminarea suprafeţei discului - lustru şi/sau pete negre

CAUZĂ

Depunerile de material de fricţiune au fost transferate pe suprafaţa discului. Cauza este de obicei calitatea slabă a plăcuțelor de frână.

EFECT

Vibraţii, eficienţă redusă a frânei şi pedală tare

SOLUȚIE

Montaţi doar plăcuţe de frână de bună calitate, cu material de fricțiune potrivit pentru sistemul de frânare și vehicul.

defectare componentă asociată 3

trouble-tracers-discs-associated3
 
ASPECT

Uzura inegală a suprafeţelor de frânare Pete albastre în centrul suprafeţei de frânare Posibilă apariţie a unor fisuri

CAUZĂ

Asamblarea incorectă a etrierului și/sau a plăcuțelor poate avea ca rezultat poziția înclinată a plăcuțelor pe disc, ducând la grade de uzură diferite pe fiecare parte. Petele albastre sunt generate de supraîncălzirea localizată gravă, în punctele de contact la fricțiune.

EFECT

Apariţie treptată a vibraţiilor, datorită punctelor fierbinţi Reducerea probabilă a eficienţei frânei

SOLUȚIE

Verificaţi etrierul şi înlocuiţi-l în caz de necesitate. Înlocuiţi plăcuţele, asigurându-vă că tipul şi forma sunt adecvate pentru aplicație

defectare componentă asociată 4

trouble-tracers-discs-associated4
 
ASPECT

Uzura inegală a plăcuţelor de frână Uzură majoră a uneia dintre plăcuțe, în timp ce uzura de pe partea opusă este minimă

CAUZĂ

Griparea etrierului. O plăcuţă de frână intră constant în contact cu discul, cauzând uzura acesteia complet până la placa de bază. Partea discului care intră în contact cu placa de bază este zgâriată grav, în timp ce partea opusă a discului și cealaltă plăcuță rămân aproape intacte

EFECT

Zgomot de frecare continuu, vibraţii şi eficienţă redusă a frânării. Acțiune de frânare posibil inegală, iar vehiculul trage într-o parte

SOLUȚIE

Etrierul trebuie să fie verificat, înlocuit sau reparat. Înlocuiţi plăcuţele şi discurile de frână, după caz.

utilizare incorectă/deteriorare termică 1

trouble-tracers-discs-misuse1
 
ASPECT

Fracturi radiale/pete albastre corespunzătoare nervurilor zonei de ventilare

CAUZĂ

Petele albastre sunt simptome ale fisurilor ascendente. Acestea sunt cauzate de modificările de natură metalurgică a materialului de suprafață, care devine dur și casant. Este un efect tipic al suprasolicitării frânelor, peste limitele normale de proiectare ale acestora. Cauza poate fi utilizarea intensivă sau anormală a frânelor, de ex. șofatul agresiv sau sarcina excesivă

EFECT

Scăderea eficienţei frânei/performanţă redusă a frânei, zgomot, vibrații

SOLUȚIE

Înlocuiți discurile, evitați folosirea abuzivă a sistemului de frânare și utilizați mai eficient motorul/treptele de viteză pentru a reduce viteza.

utilizare incorectă/deteriorare termică 2

trouble-tracers-discs-misuse2
 
ASPECT

Discurile prezintă colorații cu intensitate și nuanțe variabile (albastru, violet, auriu)

CAUZĂ

Rodaj necorespunzător. Imediat după montare, apariția unor variații ușoare pe suprafața dintre plăcuță și disc este un fenomen normal. Dacă rodajul este necorespunzător, suprafețele afectate de fricțiune de încălzesc excesiv, iar acest lucru poate conduce la modificări de natură metalurgică ale suprafeței de fricțiune.

EFECT

Eficienţă redusă a frânei datorită frecării scăzute. Se pot produce vibraţii, care se pot agrava de-a lungul vieţii plăcuțelor și discului.

SOLUȚIE

Înlocuiți discurile și respectați procedura de rodaj corectă, și anume, utilizați moderat frânele în primii 200 de kilometrri parcurși.

uzură anormală 1

trouble-tracers-discs-abnormal1
 
ASPECT

Uzură excesivă Grosimea discului este mai mică decât „grosimea minimă” recomandată de producător

CAUZĂ

Discurile nu au fost verificate regulat sau schimbate la momentul potrivit

EFECT

Reducerea performanței, vibrații și zgomot excesiv la frânare

SOLUȚIE

Verificarea completă a sistemului de frânare şi a elementelor asociate. Înlocuiți toate elementele defecte și montați discuri noi, respectând recomandările producătorului cu privire la cuplu și ordinea de strângere. Asigurați verificările viitoare și întreținerea periodică

uzură anormală 2

trouble-tracers-discs-abnormal2

 

ASPECT

Disc foarte uzat cu caneluri pe suprafaţă

CAUZĂ

Uzura excesivă sau totală a plăcuțelor de frână apare atunci când placa de bază a plăcuței de frână intră în contact cu discul (metal pe metal), deteriorând suprafața discului

EFECT

Eficiență de frânare foarte scăzută/distanțe de oprire mai mari și zgomote de frecare

SOLUȚIE

Înlocuiţi discurile şi plăcuţele. Dacă este cazul, confirmați funcționarea corectă a circuitului indicatorului de avertizare

Uzură anormală 3

trouble-tracers-discs-abnormal3
ASPECT

Canelare adâncă între suprafaţa capacului şi cea a discului

CAUZĂ

Uzura excesivă a plăcuțelor și a discului poate conduce la deplasarea plăcii de bază în etrier. În acest caz, placa de bază a plăcuței uzate este slăbită în locașul din etrier, cauzând apariția canelurilor între suprafaţa capacului şi cea a discului

EFECT

Eficienţă foarte mică a frânei cu o cursă lungă a pedalei și zgomot puternic

SOLUȚIE

Înlocuiţi discurile şi plăcuţele. Verificaţi etrierul şi reparaţi-l în caz de necesitate.

Înapoi la Toate simptomele