Skip Navigation

Wybierz język

Ty decydujesz o hałasie hamulców

Pobierz PDF

Hałas podczas hamowania jest jedną z najczęstszych przyczyn wizyt kierowców w warsztatach. Problem może być złożony i często trudny do rozwiązania.

CZYM JEST HAŁAS POWSTAJĄCY PODCZAS HAMOWANIA?

Hałas podczas hamowania powstaje zwykle w wyniku drgań części samochodu w pobliżu koła – między oponą a połączeniem z podwoziem. Za hałas często obwiniane są same klocki, jednak może on pochodzić od dowolnej części – począwszy od łożyska koła, a skończywszy na sworzniu kulowym. Jeśli chodzi o sam układ hamulcowy, normalnym zjawiskiem jest występowanie w nim pewnych drgań, jednak często są one niesłyszalne.A. RODZAJE HAŁASU DOŚWIADCZANEGO PRZEZ KIEROWCÓW

ferodo-support-techtips-brakenoise-brake-table-2016

DRGANIA O NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI – WIBRACJE

ferodo-support-techtips-brakenoise-brake-visu-2016
OPIS:

Głęboki hałas o częstotliwości poniżej 300 Hz.

PRZYCZYNY
 • Zła tolerancja (nieprawidłowe zamocowanie do piasty lub nadmierna różnica grubości tarczy).
 • Uszkodzenie tarczy
ROZWIĄZANIE

Wymienić tarczę, przeczyścić i nasmarować wszystkie powierzchnie układu hamulcowego zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.

DRGANIA O ŚREDNIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI – SKRZYPIENIE PRZECHODZĄCE W PISK

ferodo-support-techtips-brakenoise-brake-visu2-2016
OPIS

Hałas o częstotliwości z zakresu 300–5000 Hz.

PRZYCZYNY
 • Utrudniony ruch tłoczka zacisku,
 • nierówna powierzchnia robocza tarczy,
 • nieprawidłowy montaż klocków,
 • niewłaściwe położenie elementów tłumiących (np. podkładek),
 • zbyt mała grubość tarczy.
ferodo-support-techtips-brakenoise-brake-visu3-2016
ROZWIĄZANIE
 • Oczyścić i nasmarować elementy zacisku,
 • upewnić się, że tarcza jest płaska (po zamontowaniu na piaście) z zachowaniem tolerancji 0,1 mm.
 • Oczyścić powierzchnię piasty, obrobić powierzchnię tarczy,
 • wymienić tarczę i upewnić się, że klocki, podkładki i akcesoria są zamontowane prawidłowo.
 • Ocenić tłumienie hałasu przez podkładki lub klocki wyposażone w elementy tłumiące.

DRGANIA O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI – WYSOKI PISK

OPIS

Hałas o częstotliwości powyżej 5 kHz

PRZYCZYNY

Najczęstszą przyczyną pisku są drgania molekularne w obszarze materiału ciernego przy kontakcie z tarczą hamulcową.

ROZWIĄZANIE

Wymienić komplet klocków hamulcowych. Sprawdzić, czy akcesoria (np. spinki w zacisku) są zamontowane prawidłowo

DRGANIA O BARDZO WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI – ULTRADŹWIĘKI

OPIS

Hałas o częstotliwości ponad 12 kHz, tzn. poza górną granicą słyszalności człowieka.

B. POWIERZCHNIE CIERNE DAJĄ CENNE WSKAZÓWKI

Wygląd powierzchni ciernych może udzielić cennych informacji o możliwych przyczynach powstawania hałasu. Podnieś pojazd, wymontuj klocki i sprawdź powierzchnie cierne w poszukiwaniu potencjalnych problemów. Poniżej przedstawiamy pięć objawów związanych z hałasem.

OBJAWY I ZALECENIA

MATERIAL CIERNY ZUŻYTY SKOŚNIE

Solving-Noise-visu5

WYGLĄD: Nierównomierne, skośne zużycie materiału ciernego

PRZYCZYNA:Odkształcony zacisk, zatarte prowadnice, nadmierne luzy zacisku

OBJAWY: Przyśpieszone zużycie klocka, nierównomierne hamowanie, hałas

ROZWIĄZANIE: Wymiana zestawu klocków, konserwacja zacisku

NIERÓWNE ZUŻYCIE MATERIAŁU CIERNEGO

Solving-Noise-visu6

WYGLĄD:Nierównomierne zużycie powierzchni klocka

PRZYCZYNA: Nieregularne zużycie tarcz hamulcowych (np wystająca krawędź na brzegu tarczy)

OBJAWY: Pisk i wibracje, przyśpieszone zużycie klocka

ROZWIĄZANIE: Wymienić tarcze i klocki hamulcowe

NIERÓWNOMIERNY STOPIEŃ ZUŻYCIA NA JEDNEJ OSI

Solving-Noise-visu7

WYGLĄD:  Jeden lub więcej klocków w ramach jednej osi jest nadmiernie zużyty

PRZYCZYNY: Zablokowany tłoczek lub sworznie prowadzące zacisku

OBJAWY:  W trakcie hamowania pojazd ściąga na jedną stronę, nierówne, przyspieszone zużycie klocka, piski i wibracje

ROZWIĄZANIE: Przejrzeć wszystkie prowadnice i tłoki w zaciskach, wymienić klocki, sprawdzić stan tarcz. Sprawdzić stan tarcz

USZKODZENIE PŁYTKI TYLNEJ KLOCKA

Solving-Noise-visu8

WYGLĄD: Uszkodzona tylna płytka

PRZYCZYNA: Niewłaściwy montaż, użycie zbyt dużej siły podczas montażu

OBJAWY: Nieskuteczne hamulce, nierównomierne zużycie, hałas i wibracje

ROZWIĄZANIE: Wymienić komplet klocków

USZKODZENIE TŁOCZKA

Solving-Noise-visu9

WYGLĄD: Elementy tłumiące (pokrycie gumowe/podkładki regulacyjne) uszkodzone przez tłoczek

PRZYCZYNA: Tłoczek nie cofa się całkowicie, intensywne używanie hamulców

OBJAWY: Przegrzanie, hałas

ROZWIĄZANIE: Wymienić komplet klocków, przeprowadzić konserwację zacisku

C. UNIKANIE PROBLEMÓW Z HAŁASEM

Najpewniejszym sposobem na uniknięcie problemów jest zapewnienie właściwego montażu zacisku i klocków.

Poniżej przestawiamy porady, jak właściwie przeprowadzić serwis:

ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu-2016
 • Rozebrać i oczyścić wszystkie prowadnice i trzpienie w zacisku.
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu2-2016
 • Papier ścierny może zostać użyty do czyszczenia zacisku i klocków tylko w przypadku silnej rdzy lub zanieczyszczeń.
  Uwaga: jeśli zacisk nie przesuwa się swobodnie, może to skutkować skośnym lub nierównym zużyciem klocków w ramach jednej osi, co powoduje piski i wibracje.
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu3-2016
 • Prowadnice muszą być odpowiednio smarowane, aby zapewnić swobodny ruch i nie zakleszczać się w korpusie zacisku. Należy sprawdzić również stan gumowych osłon prowadnic, które zabezpieczają przed wnikaniem wody.
  Uwaga: Jeśli prowadnice nie są nasmarowane, mogą one ulec zatarciu, powodując skośne zużycie i hałas. 
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu4-2016
 • Sprawdzić, czy zacisk porusza się swobodnie, a tłoczek cofania się do końca – ma to zasadnicze znaczenie dla uniknięcia uszkodzenia podkładek lub gumowego pokrycia.
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu5-2016
 • Sprawdzić, czy daje się lekko i łatwo zamontować klocki w zacisku.
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu6-2016
 • Jeśli to konieczne, usunąć zadziory z krawędzi klocka.
  Uwaga: Jeśli klocek nie porusza się swobodnie w prowadnicach, będzie miał ciągły kontakt z tarczą, powodując piszczenie oraz skośne lub nierównomierne zużywanie się. 
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu7-2016
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu7-2016
 • W niektórych przypadkach (np. stary zardzewiały zacisk) dobrze jest lekko nasmarować punkty styku metalowej płytki tylnej klocka i prowadnic smarem hamulcowym FERODO, zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  Uwaga: Należy upewnić się, że smar nie znalazł się na materiale ciernym.
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu8-2016
 • Zamontować do klocków hamulcowych czujniki zużycia, jeśli występują.
 • Dokręcić śruby mocujące zacisk.
 • Wymienić elementy zapobiegające odkręceniu się śrub na nowe.
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu9-2016
 • Stosować zalecane wartości momentu dokręcenia oraz kolejność dokręcania.
 • Po ponownym zamontowaniu zacisku nacisnąć pedał hamulca, aż do jednej trzeciej pełnego skoku.
 • Sprawdzić, czy hamulce działają prawidłowo, włącznie z cofaniem się klocków.
 • Zamontować koło. Jeśli może się swobodnie obracać, pojazd jest gotowy do jazdy.
  Uwaga: przed oddaniem pojazdu właścicielowi należy przeprowadzić test drogowy, aby upewnić się, czy układ hamulcowy jest w pełni sprawny. Przy oddawaniu pojazdu należy poinformować kierowcę o konieczności właściwego przeprowadzenia procesu docierania, dla uzyskania właściwej efektywności hamowania. Do takich celów przygotowaliśmy podręczną ulotkę.
  „Porady dla kierowców” - zapytaj o nią lokalnego dystrybutora.

Treść niniejszego artykułu ma charakter wyłącznie informacyjny i nie powinna być wykorzystywana zamiast fachowych zaleceń certyfikowanego technika lub mechanika. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody.

Pozostałe porady techniczne
ładowanie...