Skip Navigation

Избери език

Вие контролирате шума в спирачките

Download PDF

Шумът в спирачките е една от основните причини водачът да посети сервиза. Той може да представлява комплексен проблем и в много случаи да е труден за разрешаване.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ШУМЪТ В СПИРАЧКИТЕ?

Този шум обикновено се създава от вибрацията на дадена част в нишата на колелото на автомобила – между гумата и връзката с рамата. За шума често се обвинява самата накладка, но той може да идва от всяка част, от лагера на колелото до шарнирното съединение. В спирачната система е нормално да има известни вибрации, но обикновено те не са толкова силни, че да могат да се чуят.A. ВИДОВЕ ШУМ, СРЕЩАНИ ОТ ВОДАЧИТЕ

ferodo-support-techtips-brakenoise-brake-table-2016

НИСКОЧЕСТОТНИ ВИБРАЦИИ - ТРЕСЕНЕ

ferodo-support-techtips-brakenoise-brake-visu-2016
ОПИСАНИЕ: 

Дълбок шум с честота под 300 Hz.

ПРИЧИНА
 • Лош толеранс (лошо напасване към главината или прекомерна разлика в дебелината на диска).
 • Повреда на диска
РЕШЕНИЕ

Подменете диска и почистете и смажете всички повърхности на комплекта на спирачката според инструкциите на производителя на автомобила.

СРЕДНОЧЕСТОТНИ ВИБРАЦИИ - СКЪРЦАНЕ

ferodo-support-techtips-brakenoise-brake-visu2-2016
ОПИСАНИЕ

Шум с честота в диапазона 300 - 5 000 Hz.

ПРИЧИНИ
 • Стъпковидно движение на буталото на спирачния апарат,
 • липса на равнинност на работната повърхност на диска,
 • грешки при монтажа на накладките,
 • неправилно разположение на антишумовите приспособления (напр. шайби),
 • твърде малка дебелина на диска.
ferodo-support-techtips-brakenoise-brake-visu3-2016
РЕШЕНИЕ
 • Почистете и смажете компонентите на спирачния апарат,
 • гарантирайте, че равнинността на диска (след монтирането му на главината) ще остане в рамките на допустимото отклонение от 0,1 mm.
 • Почистете повърхността на главината, обработете повърхността на диска,
 • сменете диска и се уверете, че спирачните накладки, шайбите и аксесоарите са монтирани правилно.
 • Помислете за снижаване на интензитета на шума с вложки или накладки с функции за намаляване на шума.

ВИСОКОЧЕСТОТНИ ВИБРАЦИИ - ПИЩЕНЕ

ОПИСАНИЕ

Шум с честота, по-висока от 5 kHz

ПРИЧИНИ

Най-честата причина за скърцане е молекулярна вибрация във фрикционния материал по време на нанасяне върху спирачния диск.

РЕШЕНИЕ

Подменете комплекта накладки. Проверете дали принадлежностите (например скобите на спирачния апарат) са точните и дали са монтирани правилно

МНОГО ВИСОКОЧЕСТОТНИ ВИБРАЦИИ - УЛТРАЗВУК

ОПИСАНИЕ

Шум с честота, по-висока от 12 kHz, по-висока от горната граница на човешкия слух.

Б. ТРИЕЩИТЕ СЕ ПОВЪРХНОСТИ ДАВАТ ЖИЗНЕНОВАЖНИ ИНДИКАЦИИ

Външният вид на триещите се повърхности могат да дадат добра индикация за причините за проблемите с шума. Повдигнете автомобила с крик, свалете накладките и огледайте триещите се повърхности, за да анализирате потенциалните проблеми, По-долу са показани пет свързани с шума симптома.

СИМПТОМИ И РЕШЕНИЯ

ИЗТЪНЕЛИ ПО КРАИЩАТА НАКЛАДКИ

Solving-Noise-visu5

ВЪНШЕН ВИД: Неравномерно износени, изтънели по краищата накладки

ПРИЧИНА: Изкривен спирачен апарат, плъзгачите на спирачния апарат залепват, прекомерно голяма хлабина в спирачния апарат

СЛЕДСТВИЕ: Преждевременно износване на накладката, неравномерно спирачно налягане, шум

НАЧИН НА ОТСТРАНЯВАНЕ:Подменете комплекта накладки и направете техническо обслужване на спирачния апарат

НЕРАВНОМЕРНО ИЗНОСВАНЕ

Solving-Noise-visu6

ВЪНШЕН ВИД:Неравномерно износване по повърхността на накладката

ПРИЧИНА: Неправилно износен спирачен диск (на диска се вижда ръбче на износване)

СЛЕДСТВИЕ: Скърцане и вибрация, преждевременно износване на накладката

НАЧИН НА ОТСТРАНЯВАНЕ:Подменете спирачните дискове и накладки

НЕРАВНОМЕРНО ИЗНОСВАНЕ В ПОЛУОСКАТА

Solving-Noise-visu7

ВЪНШЕН ВИД:Една или повече спирачни накладки в комплекта на полуоската ще се износят прекомерно

ПРИЧИНА:Водещите щифтове или буталото на спирачния апарат са залепнали

СЛЕДСТВИЕ:Превозното средство дърпа на една страна по време на спиране, неравномерно и бързо износване на накладките, скърцане и вибрация

НАЧИН НА ОТСТРАНЯВАНЕ:Поддържайте всички плъзгачи и бутала на спирачния апарат, сменете накладките. Проверете дисковете

ПОВРЕДЕНА ОПОРНА ПЛОЧА

Solving-Noise-visu8

ВЪНШЕН ВИД: Повредена опорна плоча

ПРИЧИНА: Неправилно сглобяване, при сглобяването е приложена прекалено голяма сила

СЛЕДСТВИЕ: Спирачна ефективност, неравномерно износване, шум и вибрация

НАЧИН НА ОТСТРАНЯВАНЕ:Подменете целия комплект накладки

ПОВРЕДА НА БУТАЛОТО

Solving-Noise-visu9

ВЪНШЕН ВИД:Повреден от буталото елемент за защита от шум (гумено покритие / шайба)

ПРИЧИНА:Буталото не се прибира напълно, интензивно използване на спирачката

СЛЕДСТВИЕ: Прегряване, шум

НАЧИН НА ОТСТРАНЯВАНЕ: Подменете комплекта спирачни накладки и спирачния апарат.

В. ИЗБЯГВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ С ШУМА

Най-лесният начин да бъдат избегнат проблемите е да се направи така, че спирачните накладки и спирачният апарат да бъдат монтирани правилно.

Съвети за правилно монтиране:

ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu-2016
 • Разглобете и почистете всички плъзгачи и щифтове на спирачния апарат.
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu2-2016
 • Може да използвате шкурка само за спирачния апарат и краищата на накладката, ако по тях има много ръжда и замърсяване.
  Забележка: Ако спирачният апарат не се плъзга лесно, това може да доведе до изтъняване на накладките или неравномерното им износване в полуоската, което създава скърцане и вибрация.
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu3-2016
 • Щифтовете трябва да са добре смазани, за да се гарантира свободното им движение, за да се избегне захващането им в корпуса на спирачния апарат. Проверете и състоянието на гумените обувки на плъзгащия се щифт, за да спрете проникването на вода.
  Забележка: Ако щифтовете не са смазани, те могат да се захванат, при което накладката да се износи, да изтънее и да предизвика шум.
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu4-2016
 • Проверете дали буталото се движи свободно и го издърпайте докрай – това е особено важно за предотвратяване на повреда на вложката или гуменото покритие.
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu5-2016
 • Проверете дали накладките се разполагат свободно в скобите на спирачния апарат.
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu6-2016
 • Отстранете грапавините по ръбовете на накладката, ако е необходимо.
  Забележка: Ако накладката не се движи свободно в скобите, контактът с дисковете ще бъде постоянен, което води до скърцане и изтъняване на накладките или неравномерното им износване.
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu7-2016
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu7-2016
 • В някои случаи (например при стар ръждясал спирачен апарат) е добре леко да се смажат точките на контакт между металната опорна плоча и плъзгачите с спирачна грес FERODO съгласно инструкциите на производителя на автомобила.
  Забележка Внимавайте върху фрикционния материал да не попада НИКАКВА грес.
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu8-2016
 • Поставете индикатори на износване, ако е възможно, в или върху накладките.
 • Завийте болтовете, които закрепват спирачния апарат.
 • Подменете резбованите болтове с нови.
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu9-2016
 • Спазвайте точната сила на затягане и препоръките относно последователността на затягане.
 • След като сглобите спирачния апарат, напомпете спирачния педал, докато ходът му стане около една трета от целия възможен.
 • Проверете дали спирачката работи правилно, включително дали накладката се отдръпва.
 • Монтирайте джантата. Ако има свободно движение, автомобилът е готов за път.
  Забележка: Проведете тест на пътя, преди да върнете автомобила, за да сте сигурни, че спирачната система е в пълна изправност. Когато върнете автомобила на водача, го предупредете как да спазва правилните процедури във връзка с прилягането на накладките, за да се гарантира ефективността на спирачките. Създадохме полезна.
  Брошура „Съвети за водача“, която можете да използвате за тази цел - попитайте местния си представител.

Съдържанието, съдържащо се в тази статия, е само за информационни цели и не трябва да се използва вместо търсене на професионален съвет от сертифициран техник или механик. Ние не носим отговорност за щети, произтичащи от това, че разчитате на това съдържание

Свързани технически съвети
Зареждане...