Skip Navigation

Kies taal

Remgeluiden – Hoe vermijden?

Download PDF

Geluiden vanuit het remsysteem zijn één van de belangrijkste aanleidingen waar een automobilist mee naar de werkplaats komt. Het kan een complex probleem zijn, dat vaak moeilijk is te verhelpen.

WAT IS REMGELUID?

Remgeluid ontstaat meestal door het trillen van een onderdeel in het wielgedeelte van het voertuig - tussen de band en de verbinding met het chassis. Vaak krijgt het remblok de schuld, maar het geluid kan afkomstig zijn van elk onderdeel, van het wiellager tot de fuseekogel. In het remsysteem zijn lichte trillingen normaal. Deze zijn vaak te gering om waarneembaar te zijn.A. SOORTEN GELUID DIE DOOR AUTOMOBILISTEN WORDEN WAARGENOMEN

ferodo-support-techtips-brakenoise-brake-table-2016

LAAGFREQUENTE TRILLINGEN - TRILLING

ferodo-support-techtips-brakenoise-brake-visu-2016
BESCHRIJVING:

Een diep geluid met een frequentie lager dan 300 Hz.

OORZAAK
 • Slechte tolerantie (slecht passend op de naaf of overmatige variatie in de schijfdikte).
 • Schijfbeschadiging
OPLOSSING

Vervang de remschijf en reinig en smeer alle oppervlakken van de remeenheid volgens de instructies van de voertuigfabrikant.

MIDDENFREQUENTE TRILLINGEN - PIEPGELUID

ferodo-support-techtips-brakenoise-brake-visu2-2016
BESCHRIJVING

Geluid met een frequentie tussen 300 en 5000 Hz.

OORZAKEN
 • Onregelmatige bewegingen met betrekking tot een remklauwzuiger,
 • 'slingeren' van het oppervlak van de remschijf,
 • montagefouten remblok,
 • onjuiste plaatsing van onderdelen die piepen moeten tegengaan (bijvoorbeeld vulplaatjes),
 • schijfdikte te gering.
ferodo-support-techtips-brakenoise-brake-visu3-2016
OPLOSSING
 • Reinig en smeer de onderdelen van de remklauw,
 • zorg ervoor dat de slag van de schijf (zodra deze op de naaf is gemonteerd) binnen een tolerantie van 0,1 mm blijft.
 • Reinig het naafoppervlak, draai het schijfoppervlak af,
 • vervang de remschijf en zorg ervoor dat de remblokken, aanslagringen en accessoires correct gemonteerd zijn.
 • Tracht het geluid te dempen met vulplaatjes of remblokken met geluiddempende eigenschappen.

HOOGFREQUENTE TRILLINGEN - PIEPEND GELUID

BESCHRIJVING

Geluid met een frequentie boven de 5 kHz

OORZAKEN

De meest voorkomende oorzaak van piepende geluiden is een moleculaire trilling in het wrijvingsmateriaal, die optreedt wanneer dit tegen de remschijf wordt aangedrukt.

OPLOSSING

Vervang de remblokkenset. Controleer ook of de juiste accessoires (zoals de remklauwclips) op de juiste wijze zijn gemonteerd

ZEER HOOGFREQUENTE TRILLINGEN - ULTRASOON

BESCHRIJVING

Geluid met een frequentie boven 12 kHz, boven de bovengrens van het menselijk gehoor.

B. FRICTIEOPPERVLAKKEN GEVEN TASTBARE AANWIJZINGEN

Het uiterlijk van de wrijvingsoppervlakken kan een goede indicatie geven van de oorzaken van de geluidsproblemen. Krik het voertuig omhoog, verwijder de remblokken en controleer de wrijvingsoppervlakken op mogelijke problemen. Hieronder vindt u vijf symptomen die gerelateerd zijn aan geluid.

Symptomen en oplossingen

TAPSE REMBLOKKEN

Solving-Noise-visu5

UITERLIJK: Onregelmatige slijtage, tapse remblokken

OORZAAK: Vervormde remklauw, beweging remklauw is onregelmatig of onvoldoende, te grote speling remklauw

EFFECT: Remblokken slijten te snel, onregelmatige remdruk, storend geluid

OPLOSSING: Vervang de remblokkenset, onderhoud de remklauw

ONREGELMATIGE SLIJTAGE

Solving-Noise-visu6

UITERLIJK: Onregelmatige slijtage op oppervlak remblok

OORZAAK: Onregelmatig versleten remschijf (slijtagerand zichtbaar op de schijf)

EFFECT: Piepen en trillen, remblokken slijten te snel

OPLOSSING: Remschijven en remblokken vervangen

ONREGELMATIGE SLIJTAGE OP ÉÉN AS

Solving-Noise-visu7

UITERLIJK: Overmatige slijtage aan een of meer remblokken in de asmodule

OORZAAK: Geleidepennen van remklauw of zuiger klemmen

EFFECT: Het voertuig trekt tijdens het remmen naar één kant, onregelmatige en snelle slijtage van het remblok, piepen en trillen

OPLOSSING: alle remklauwgeleiders en -zuigers onderhouden, remblokken vervangen. Remschijven controleren

BESCHADIGDE ANKERPLAAT

Solving-Noise-visu8

UITERLIJK:
Beschadigde ankerplaat

OORZAAK: Onjuiste montage, overmatige kracht gebruikt bij monteren

EFFECT: Onvoldoende remvermogen, ongelijkmatige slijtage, geluid en trillingen

OPLOSSING: Volledige remblokkenset vervangen

BESCHADIGDE ZUIGER

Solving-Noise-visu9

UITERLIJK: Geluidswerend materiaal (rubberlaag/plaat) beschadigd door zuiger

OORZAAK: Zuiger wordt niet volledig ingetrokken, zwaar gebruik van de rem

EFFECT: Oververhitting, geluid

OPLOSSING: Remblokkenset vervangen, remklauw repareren en onderhouden

C. GELUIDSPROBLEMEN VOORKOMEN

De eenvoudigste manier om problemen te vermijden, is ervoor te zorgen dat de remblokken en de remklauw op de juiste wijze worden gemonteerd.

Tips voor juiste montage:

ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu-2016
 • Verwijder en reinig alle glijvlakken van de remklauw en de pennen.
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu2-2016
 • Schuurpapier mag alleen bij zware roestvorming of vuilaanslag worden gebruikt op de grensvlakken van remklauw en remblokken. 
  Opmerking: Als de remklauw niet soepel schuift, kan dit resulteren in schuin afgesleten remblokken of ongelijke slijtage binnen de as, wat piepgeluiden en vibraties veroorzaakt.
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu3-2016
 • De pennen moeten op de juiste wijze zijn gesmeerd, om een soepele en ongehinderde beweging te garanderen en om te voorkomen dat ze vast komen te zitten in de remklauw. Controleer ook de staat van de rubberen afdichting van de geleidepennen om binnendringen van water te voorkomen.
  Opmerking: Als de pennen niet zijn gesmeerd, kunnen ze vast kunnen lopen, wat leidt tot ongelijkmatige slijtage en geluidsproblemen.
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu4-2016
 • Controleer of de zuiger vrij kan bewegen en trek de zuiger volledig in - dit is van essentieel belang om beschadiging van het vulplaatje of de rubbercoating te voorkomen.
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu5-2016
 • Controleer of de remblokken soepel en gemakkelijk in de remklauwbeugels passen. 
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu6-2016
 • Vijl eventuele bramen aan de randen van het remblok af. 
  Opmerking: Als het remblok niet vrij beweegt binnen de beugels, leidt dit tot continu contact met de schijven, wat een piepgeluid veroorzaakt en ertoe kan leiden dat de remblokken binnen de as schuin of ongelijk afslijten.
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu7-2016
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu7-2016
 • In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij een oude, verroeste remklauw) is het aan te bevelen om de contactpunten tussen de metalen ankerplaat en de glijvlakken licht in te smeren met kopervet volgens de instructies van de autofabrikant. 
  Opmerking: zorg dat het vet NIET in aanraking komt met de remvoering.
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu8-2016
 • Breng waar nodig slijtage-indicatoren in of op de remblokken aan. 
 • Draai de bevestigingsbouten van de remklauw aan. 
 • Vervang de sluitbouten door nieuwe.
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu9-2016
 • Haal aan tot het juiste aanhaalkoppel en op de aanbevolen volgorde.
 • Als de remklauw opnieuw is gemonteerd: druk het rempedaal in tot de pedaalslag ongeveer een derde bedraagt van de volledige slag.
 • Controleer of de rem juist werkt, inclusief het terugtrekken van de remblokken. 
 • Monteer het wiel weer. Als het wiel onbelemmerd ronddraait, is de auto klaar om de weg op te gaan.
  Opmerking: Maak een proefrit voordat u de auto aflevert om er zeker van te zijn dat het remsysteem volledig operationeel is. Wanneer u de auto aflevert, is het belangrijk om de klant op de juiste inrijprocedure te wijzen zodat een correct remvermogen verzekerd is. We hebben tot dit doel een handige brochure met
  tips voor automobilisten samengesteld die u hiervoor kunt gebruiken - vraag ernaar bij uw vertegenwoordiger.

De inhoud van dit artikel is enkel informatief en mag niet gebruikt worden om professioneel advies te vervangen van een technieker of mechanicien. We zijn niet verantwoordelijk voor enige schade dat het resultaat kan zijn van uw vertrouwen in deze content

Aanverwante technische tips
Laden...