Skip Navigation

Select Language

Hlučnost brzd máte pod kontrolou

Download PDF

Hlučnost brzd je jedním z hlavních důvodů pro návštěvu servisu. Může se jednat o složitý problém a často je nelehké ho odstranit.

CO JE TO HLUČNOST BRZD?

Hlučnost brzd je zpravidla způsobena vibracemi dílů nacházejících v oblasti podvozku a kol vozidla - mezi pneumatikou a napojením na podvozek. Často se hlučnost svádí na samotné brzdové obložení, může však pocházet od kteréhokoliv dílu od ložiska kola až po kulový kloub. Je běžnou věcí, že určitá úroveň vibrací pochází z brzdového systému. Tyto vibrace však obvykle nejsou natolik silné, aby byly slyšitelnéA. TYPY HLUČNOSTI, SE KTERÝMI SE ŘIDIČI SETKÁVAJÍ

ferodo-support-techtips-brakenoise-brake-table-2016

NÍZKOFREKVENČNÍ VIBRACE - CHVĚNÍ

ferodo-support-techtips-brakenoise-brake-visu-2016
POPIS: 

Hluboký zvuk s frekvencí pod 300 Hz.

PŘÍČINA
 • Nedodržení tolerancí (nesprávné namontování na náboji kola nebo nadměrná odchylka tloušťky brzdového kotouče).
 • Poškození kotouče
ŘEŠENÍ

Vyměňte brzdový kotouč, vyčistěte a namažte všechny povrchy brzdové soustavy podle návodu výrobce vozidla.

STŘEDNĚFREKVENČNÍ VIBRACE - PÍSKÁNÍ

ferodo-support-techtips-brakenoise-brake-visu2-2016
POPIS

Hluk o frekvencí v rozsahu 300 až - 5.000 Hz.

PŘÍČINY
 • Tuhý pohyb pístu brzdového třmenu,
 • pracovní povrch brzdového kotouče není rovný,
 • nesprávná montáž brzdového destičky,
 • nesprávné rozložení protihlukových prvků (např. vymezovací podložky),
 • příliš malá tloušťka brzdového kotouče.
ferodo-support-techtips-brakenoise-brake-visu3-2016
ŘEŠENÍ
 • Vyčistěte a namažte díly brzdového třmenu,
 • Zajistěte, aby se házivost brzdového kotouče (ve stavu namontování na náboji) pohybovala v toleranci 0,1 mm.
 • Vyčistěte povrch náboje, opracujte povrch kotouče,
 • vyměňte kotouč a zajistěte správnou montáž brzdových destiček, vymezovacích podložek a příslušenství.
 • Zvažte snížení intenzity hlučnosti pomocí vymezovacích podložek či protihlukových brzdových prvků.

VYSOKOFREKVENČNÍ VIBRACE - PÍSKÁNÍ

POPIS

Hlučnost o frekvenci nad 5 kHz

PŘÍČINY

Nejběžnějším důvodem pískání brzd jsou molekulární vibrace v třecím materiálu během přítlaku k brzdovému kotouči.

ŘEŠENÍ

Vyměňte sadu brzdových destiček. Zkontrolujte správnost a řádné nasazení příslušenství (např. objímek třmenu)

VYSOKOFREKVENČNÍ VIBRACE - ULTRAZVUK

POPIS

Hlučnost o frekvencí nad 12 kHz, vyšší než horní hranice lidského sluchu.

B. ZÁSADNÍM KLÍČEM JSOU TŘECÍ POVRCHY

Užitečný údaj o příčinách potíží s hlučností může poskytnout vnější vzhled třecího povrchu. Nadzvedněte vozidlo, demontujte destičky a prověřte třecí plochy pro analýzu možných problémů. V dalším uvádíme pět příznaků, které s hlučnosti souvisejí.

PŘÍZNAKY A ŘEŠENÍ

DESTIČKY OPOTŘEBENÉ DO KLÍNU

Solving-Noise-visu5

VZHLED: Nerovnoměrné opotřebení, zužující se destičky

PŘÍČINA: Deformovaný třmen (brzdič), váznutí kluzných ploch třmenu, nadměrná vůle třmenu

DŮSLEDEK: Předčasné opotřebení destiček, nerovnoměrný brzdný tlak, hlučnost

ŘEŠENÍ: Vyměňte sadu destiček, proveďte údržbu a servis třmenu

NEROVNOMĚRNÉ OPOTŘEBENÍ

Solving-Noise-visu6

VZHLED: Nerovnoměrné opotřebení povrchu destičky

PŘÍČINA: Nepravidelně opotřebovaný brzdový kotouč (na kotouči je viditelná hrana po opotřebení)

DŮSLEDEK: Pískání a chvění, předčasné opotřebení destiček

ŘEŠENÍ: Vyměňte brzdové kotouče a destičky

NEROVNOMĚRNÉ OPOTŘEBENÍ V RÁMCI JEDNÉ NÁPRAVY

Solving-Noise-visu7

VZHLED: Nadměrné opotřebení jedné nebo více brzdových destiček v rámci sady jedné nápravy

PŘÍČINA: Váznutí vodících čepů/pístu třmenu

DŮSLEDEK: Vozidlo při brzdění táhne na jednu stranu, nerovnoměrné a rychlé opotřebení destiček, pískání a chvění

ŘEŠENÍ: Proveďte údržbu všech kluzných ploch třmenu a pístu, vyměňte sadu destiček. Zkontrolujte kotouče

POŠKOZENÁ OPĚRNÁ DESKA

Solving-Noise-visu8

VZHLED: Poškozená opěrná deska

PŘÍČINA: Nesprávné nasazení, použití nadměrné síly během montáže

DŮSLEDEK: Snížení účinnost brzd, nepravidelné opotřebení, hlučnost a chvění

ŘEŠENÍ: Vyměňte kompletní sadu brzdových destiček.

POŠKOZENÍ PÍSTU

Solving-Noise-visu9

VZHLED: Píst způsobil poškození protihlučných prvků (pogumování/vymezovací podložka)

PŘÍČINA: Píst se zcela nezasune, brzda se těžko ovládá

DŮSLEDEK: Přehřívání, hlučnost

ŘEŠENÍ: Vyměňte sadu destiček, proveďte údržbu třmenu

C. PREVENCE PROBLÉMŮ S HLUČNOSTÍ

Nejjednodušší způsob, jak se vyhnout problémům, je zajistit správnou montáž brzdových destiček a třmenu.

Tipy pro správnou montáž:

ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu-2016
 • Demontujte a vyčistěte všechny kluzné plochy a čepy brzdového třmenu. 
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu2-2016
 • Smirkový papír lze použit pouze na brzdový třmen a dorazy destiček, a to v případě výskytu nadměrné koroze nebo nečistot. 
  Poznámka: Pokud není zajištěn hladký posuv třmenu, může to mít za následek klínovité zúžení podložek nebo nerovnoměrné opotřebení v rámci nápravy, které pak způsobuje nežádoucí zvuky a chvění.
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu3-2016
 • Čepy musí být správně namazány, aby byl zajištěn jejich volný pohyb a aby nedošlo k zadření čepu v tělese třmenu. Zkontrolujte také stav pryžových manžet kluzných čepů, zda nedochází k proniknutí vody.
  Poznámka: Pokud čepy nejsou promazané, mohou se zadírat a způsobovat zúžení a opotřebení s následnými problémy s hlučností. 
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu4-2016
 • Zkontrolujte volný pohyb pístu a zasuňte píst až na doraz - to je nezbytné, aby nedošlo k poškození vymezovací podložky nebo pryžového povlaku. 
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu5-2016
 • Zkontrolujte, zda brzdové destičky hladce a snadno zapadají do držáků třmenu. 
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu6-2016
 • V případě potřeby odstraňte otřepy z okrajů brzdových destiček. 
  Poznámka: Pokud se destička uvnitř držáků nepohybuje hladce, bude docházet k trvalému kontaktu s kotouči, což povede k nežádoucím zvukům (pískání) a dále to způsobí klínovité zúžení destičky nebo nerovnoměrné opotřebení v rámci nápravy. 
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu7-2016
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu7-2016
 • V určitých případech (např. starý zkorodovaný třmen) se doporučuje lehce promazat styčné plochy mezi kovovou opěrnou deskou a kluznými plochami mazivem s obsahem mědí podle pokynů výrobce vozidla. 
  Poznámka: dbejte, aby ŽÁDNÝ mazací tuk nepřišel do styku s třecím materiálem. 
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu8-2016
 • Podle potřeby dovnitř nebo na brzdové destičky nasaďte indikátory opotřebení. 
 • Zašroubujte upevňovací šrouby třmenu. 
 • Pojistné šrouby vyměňte za nové. 
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu9-2016
 • Dodržujte správné utahovací momenty a doporučené pořadí utahování.
 • Se znovu nasazeným brzdovým třmenem „zapumpujte“ brzdovým pedálem tak, aby zdvih odpovídal zhruba třetině potenciálního plného zdvihu.
 • Zkontrolujte správnou funkci brzdy, včetně zasunutí destičky. 
 • Zadní nehnané kolo. Pokud se kolo volně otáčí, vůz je připraven vyjet zpět na vozovku.
  Poznámka: Před vrácením vozidla proveďte zkušební jízdu a ověřte plnou funkčnost brzdového systému. Při vrácení vozu řidiči poskytněte rady pro správné zajetí brzd pro zajištění jejich správné účinnosti. Vypracovali jsme praktický prospekt s radami pro řidiče 
  (Driver Tips), které můžete pro tento účel použít. Vyžádejte si prospekt u příslušného místního zástupce.
Související technické tipy
nabíjení...