Skip Navigation

Dil Seçimini Yapın

FREN SESİNİN kontrolü sizde

PDF'i İndir

Fren sesi, bir sürücünün servise gitmesindeki en büyük nedenlerden biridir. Karmaşık bir sorun olabilir ve çözümü çoğu zaman zordur.

FREN SESİ NEDİR?

Fren sesi, aracın arka tarafındaki tekerlekte, lastik ile şasi bağlantısı arasında yer alan bir parçada meydana gelen titreşimden kaynaklanır. Ses için genelde fren balatası suçlanır, ancak tekerlek yatağından bilyeli mafsala kadar herhangi bir parçadan da gelebilir. Fren sisteminde biraz titreşim olması normaldir, ancak genelde duyulabilecek kadar yüksek değildir.A. SÜRÜCÜLERİN KARŞILAŞTIĞI SES TÜRLERİ

ferodo-support-techtips-brakenoise-brake-table-2016

DÜŞÜK FREKANSLI TİTREŞİMLER - TİTREŞİM

ferodo-support-techtips-brakenoise-brake-visu-2016
AÇIKLAMA:

300 Hz frekans altındaki derin sesler.

NEDENİ
 • Zayıf tolerans (göbeğe kötü montaj veya aşırı disk kalınlığı farkı).
 • Disk hasarı
ÇÖZÜM

Diski değiştirin ve fren grubunun tüm yüzeylerini araç üreticisinin talimatlarına göre temizleyip yağlayın.

ORTA FREKANSLI TİTREŞİMLER – GICIRDAMA

ferodo-support-techtips-brakenoise-brake-visu2-2016
AÇIKLAMA:

300 - 5000 Hz frekans aralığındaki ses.

NEDENLERİ
 • Kaliper pistonunun takılarak hareket etmesi,
 • diskin çalışma yüzeyinin düz olmaması,
 • balata yerleştirme hataları,
 • ses önleyici sabitleyicilerin (örn. şimler) yanlış hizalanması,
 • disk kalınlığının çok fazla azalması.
ferodo-support-techtips-brakenoise-brake-visu3-2016
ÇÖZÜM
 • Kaliper bileşenlerini temizleyip yağlayın,
 • diskin düzlüğünün (poyraya yerleştirildikten sonra) 0,1 mm tolerans aralığında olduğundan emin olun.
 • Poyra yüzeyini temizleyin, disk yüzeyini makinede işleyin,
 • diski değiştirin ve balataların, şimlerin ve aksesuarların düzgün takıldığından emin olun.
 • Ses yoğunluğunu şimlerle azaltmayı değerlendirin veya ses azaltma özellikli fren balataları kullanın.

YÜKSEK FREKANSLI TİTREŞİMLER – CIRLAMA

AÇIKLAMA:

5 kHz'den yüksek frekanslı ses

NEDENLERİ

En sık karşılaşılan cırlama nedeni, fren diskine uygulanması sırasında sürtünme malzemesindeki moleküler titreşimdir.

ÇÖZÜM

Fren balatası takımını değiştirin. Ayrıca, aksesuarların (örn. kaliper klipsleri) doğru aksesuarlar olup olmadıklarını ve düzgün bir biçimde takılıp takılmadıklarını kontrol edin.

ÇOK YÜKSEK FREKANSLI TİTREŞİMLER – DUYMA EŞİĞİNİN ÖTESİ

AÇIKLAMA:

İnsanın işitme duyusunun en üst limitinden büyük olan, 12 kHz'den yüksek frekansı olan ses.

B. SÜRTÜNME YÜZEYLERİ ÖNEMLİ İPUÇLARI VERİR

Sürtünme yüzeylerinin görünümü, ses sorunlarının nedenleriyle ilgili tipik işaretlerden biridir. Aracı kriko ile kaldırın, balataları sökün ve olası sorunları analiz etmek için sürtünme yüzeylerini inceleyin. Aşağıda sesle ilgili beş belirti yer almaktadır.

BELİRTİLER VE ÇÖZÜMLER

KONİKLEŞMİŞ BALATALAR

Solving-Noise-visu5

GÖRÜNÜM: Dengesiz aşınma, konikleşmiş balatalar

NEDENİ: Bozuk kaliper, kaliper kızaklarında sıkışma, aşırı kaliper boşluğu

ETKİSİ: Balataların erken aşınması, dengesiz fren basıncı, ses

ÇÖZÜM: Balata takımını değiştirin, kaliperin bakım ve servis işlemini gerçekleştirin

DENGESİZ AŞINMA

Solving-Noise-visu6

GÖRÜNÜM: Balata yüzeyinde dengesiz aşınma

NEDENİ: Düzensiz aşınmış fren diski (diskte aşınmış contası görülebilir)

ETKİSİ: Gıcırdama ve titreşim, erken balata aşınması

ÇÖZÜM: Balata disklerini ve balataları değiştirin

AKSTA DENGESİZ AŞINMA

Solving-Noise-visu7

GÖRÜNÜM:Aks takımında aşınmış bir veya daha fazla balata

NEDENİ:Kaliper kılavuz pimlerinde ya da pistonda sıkışma

ETKİSİ:Frenleme sırasında araç bir tarafa çekiyor, balatalarda dengesiz ve hızlı aşınma, gıcırdama ve titreşim

ÇÖZÜM:Tüm kaliper kızaklarına ve pistonlarına bakım yapın, balataları değiştirin. Diskleri kontrol edin

HASAR GÖRMÜŞ ARKA PLAKA

Solving-Noise-visu8

GÖRÜNÜM: Hasar görmüş destek plakası

NEDENİ: Yanlış montaj, takma işlemi sırasında aşırı kuvvet uygulama

ETKİSİ: Verimsiz frenleme, düzensiz aşınma ses ve titreşim

ÇÖZÜM: Tüm fren balatası takımını değiştirin

PİSTONDA HASAR

Solving-Noise-visu9

GÖRÜNÜM: Pistonun neden olduğu ses önleyici özellikler (plastik kaplama / şim)

NEDENİ: Piston tam olarak geri çekilmiyor, ağır fren kullanımı

ETKİSİ: Aşırı ısınma, ses

ÇÖZÜM: Fren balata takımını değiştirin, kalipere bakım yapın

C. SES SORUNLARINI ÖNLEME

Sorunları önlemenin en kolay yolu, fren balatalarının ve kaliperin doğru bir biçimde takılmasını sağlamaktır.

Doğru montaj için öneriler:

ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu-2016
 • Kaliperin tüm kızaklarını ve pimlerini söküp temizleyin.
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu2-2016
 • Ağır pas veya zararlı maddelerin olması durumunda, yalnızca kaliperde ve balata ayaklarında olmak şartıyla zımpara kağıdı kullanılabilir.
  Not: kaliper kolayca kaymıyorsa bu durum, balataların konikleşmesine veya aksta dengesiz aşınmaya neden olabilir, ki bu da gıcırtıya ve titreşime yol açar.
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu3-2016
 • Serbest hareket etmesini ve kaliper gövdesine kaçmamasını sağlamak için pim mutlaka doğru bir biçimde yağlanmalıdır. Su girmesini önlemek için kayan pimin plastik pabuçlarının durumunu da kontrol edin.
  Not: pimler yağlanmamışsa, tutunarak konik aşınmaya ve ses sorunlarına neden olabilir.
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu4-2016
 • Pistonun serbest hareket edip etmediğini ve tam olarak çekilip çekilmediğini kontrol edin. Bu prosedür, şimin veya plastik kaplamanın hasar görmesini önlemek için gereklidir.
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu5-2016
 • Fren balatalarının kaliper tutucularına serbest ve kolayca oturup oturmadığını kontrol edin.
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu6-2016
 • Gerekirse fren balatalarının kenarlarındaki pürüzleri temizleyin.
  Not: braket içindeki balata serbestçe hareket etmiyorsa, disklerle sürekli bir hafif temas olabilir, ki bu da gıcırdamaya ve balataların konikleşmesine veya aksta dengesiz aşınmaya yol açar.
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu7-2016
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu7-2016
 • Belli özel durumlarda (örn. eski ve paslı bir kaliper), metal arka plaka ile kızakların araç üreticisinin talimatlarına uygun bir şekilde bakırlı gres ile hafifçe yağlanması önerilir.
  Not: sürtünme malzemesine HİÇBİR ŞEKİLDE gres değmemesine dikkat edin.
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu8-2016
 • Uygun olduğunda fren balatalarına aşınma göstergeleri koyun.
 • Kaliper sabitleme cıvatalarını vidalayın.
 • Yiv sabitleyici cıvataları yenileriyle değiştirin.
ferodo-support-techtips-brakenoise-avoid-visu9-2016
 • Doğru sıkma torku ve işlem sırası önerilerine uyun.
 • Fren kaliperi takılıyken, fren pedalına üçte bir oranında basın.
 • Balatanın geri çekme hareketi de dahil olmak üzere frenin doğru bir biçimde çalıştığından emin olun.
 • Tekerleği yeniden takın. Serbest dönüyorsa araç trafiğe çıkmaya hazırdır.
  Not: aracı trafiğe çıkarmadan önce fren sisteminin düzgün çalıştığından emin olun. Arabayı sürücüye teslim ettiğinizde sürücüye, fren verimliliğini düzgün bir biçimde sağlayacak doğru balata oturtma prosedürleri önerin. Bu amaçla kullanabileceğiniz kullanışlı bir 
  Sürücü İpuçları kitapçığı oluşturduk, yerel temsilcinizden isteyebilirsiniz.
İlgili Teknik İpuçları
yükleniyor...