Skip Navigation

Select Language

PŘEDNÍ BRZDY PRO ALFA ROMEO MITO

Stáhnout PDF

PŘEDNÍ BRZDY

Odvětrávané kotoučové brzdy s plovoucím třmenem a regulačním válcem.

MITO_EN_A4.indd

BRZDOVÉ DESTIČKY

Brzdové destičky: DEMONTÁŽ

MITO_EN_A4.indd
 • Vozidlo umístěte na zvedák.
 • Demontujte přední kola. (Poznámka: Senzor opotřebení brzdové destičky se nachází pouze na předním levém brzdovém třmenu.)
 • Od senzoru opotřebení brzdové destičky odpojte elektrický konektor (1) a uvolněte kabeláž z prostřední přídržné svorky.
MITO_EN_A4.indd
 • Uvolněte spodní upevňovací šroub (2)mezi brzdovým třmenem a držákem.
 • Přední brzdový třmen otočte a zajistěte.
 • Vyčistěte případné zbytky lepidla pod postranními jazýčky a pístem třmenu.
 • Z držáku demontujte přední brzdové destičky (3).
MITO_EN_A4.indd
 • Z držáku třmenu vysuňte posuvné svorky (4).

UPOZORNĚNÍ: Při zasouvání pístu do tělesa třmenu je brzdová kapalina vytlačována do nádrže. Při zasunování třmenu je nutné podepřít jeho píst. Upevňovací plochy brzdových destiček je nutné vyčistit a zbavit veškerých nečistot. Odvětrávané kotoučové brzdy s plovoucím třmenem a regulačním válcem.

BRZDOVÉ DESTIČKY: MONTÁŽ

MITO_EN_A4.indd
 • Před instalací posuvných svorek destičky očistěte držák třmenu.
 • Posuvné svorky umístěte do sedla držáku.
 • Přední brzdové destičky umístěte do sedel a dbejte na správné usazení destičky na straně pístu vozidla. Tuto destičku lze rozpoznat podle nýtů (1) paralelních k zajišťovacím jazýčkům (2).
 • Přední brzdové destičky umístěte do sedel a dbejte na správné usazení destičky na reakční straně vozidla, kterou lze identifikovat podle nýtů (3) v pravém úhlu k zajišťovacím jazýčkům (4).
 • Odstraňte oboustrannou ochrannou fólii ze zadní strany brzdové destičky.
 • Přední brzdový třmen umístěte do sedla a nový šroub utáhněte momentem 27 ÷ 30 Nm.
 • Připojte elektrický konektor senzoru opotřebení brzdové destičky a zajistěte kabeláž pomocí prostřední přídržné svorky.

Brzdové kotouče: DEMONTÁŽ

MITO_EN_A4.indd
 • Vozidlo umístěte na zvedák.
 • Demontujte přední kola.

Poznámka:
Senzor opotřebení brzdové destičky se nachází pouze na předním levém brzdovém třmenu.

MITO_EN_A4.indd
 • Ze senzoru opotřebení brzdové destičky odpojte elektrický konektor a uvolněte kabeláž z prostřední přídržné svorky
 • Uvolněte šrouby (5) a vyjměte přední brzdový třmen (6).
 • Uvolněte přídržné šrouby držáku a vyjměte přední brzdový třmen.
 • Uvolněte šrouby (7) a vyjměte přední brzdový kotouč (8).

brzdové kotouče: MONTÁŽ

 • Přední brzdový kotouč umístěte zpět do sedla a šrouby utáhněte momentem 10 ÷ 15 Nm.
 • Přední brzdový třmen vložte do sedla a ve správném pořadí utáhněte šrouby (nejdříve momentem 15 Nm a poté momentem 27 ÷ 30 Nm počínaje horním šroubem).
 • Připojte elektrický konektor senzoru opotřebení brzdové destičky a zajistěte odpovídající kabeláž.

PROVOZNÍ OPATŘENÍ

Brzdová kapalina je hygroskopická a měla by se v pravidelných intervalech měnit. Nepoužívejte kapalinu, která neodpovídá specifikacím uvedeným v tabulce. Dbejte, aby se kapalinou nedopatřením nepotřísnily lakované, pryžové, plastové nebo mechanické díly.

PARKOVACÍ BRZDA

Mechanické ovládání parkovací brzdy se skládá z páky (1) umístěné mezi dvěma předními sedadly, kterou se ovládá kolébkové rameno se dvěma flexibilními spojovacími tyčemi (2) připojenými k pákám parkovací brzdy na zadních brzdách.

 

MITO_EN_A4.indd

SEŘÍZENÍ

Poznámka: Po výměně zadních brzdových destiček nebo kompletního kabelu je nutné parkovací brzdu seřídit, neboť se automaticky sníží vůle pro opotřebení.

MITO_EN_A4.indd
 • Před seřizováním kabelu nejprve zkontrolujte, zda je páka vycházející ze třmenu v dorazové poloze.
MITO_EN_A4.indd
 • Ruční brzdu posuňte o jednu pozici a zkontrolujte, zda se páka posunula z polohy zastavení a mezera je na obou třmenech stejná.
MITO_EN_A4.indd

Poznámka:
Než se píst přetočí při montáži nových podložek zpět, musí být páka třmenu vždy v poloze zastavení.
Pokud tomu tak nebude, parkovací brzda nebude fungovat správně.

MITO_EN_A4.indd
 • Označte si polohu seřizovací matice (3) a poté ji uvolněte alespoň o 2 nebo 3 otočky, aby se zcela uvolnil kabel.
 • Nastartujte motor a nejméně desetkrát energicky sešlápněte brzdový pedál.
 • Zatáhněte parkovací brzdu nahoru až po páté kliknutí ozubení.
 • Seřizovací matici na páce parkovací brzdy utahujte, dokud se nezabrzdí zadní kola.
 • Pokud je páka parkovací brzdy v klidové poloze, zadní kola by se měla volně pohybovat.
 • Vypněte motor.

HYDRAULICKÝ OBVOD

- PLNĚNÍ A ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU

 • Vozidlo umístěte na zvedák.
 • Zajistěte, aby hladina brzdové/spojkové kapaliny byla mezi ryskami MIN a MAX.
 • Odšroubujte zátku nádrže na kapalinu pro brzdu a spojku a připojte k nádrži vhodný nástroj.

Aby se do nádrže na kapalinu pro brzdu a spojku nedostaly nečistoty, před odšroubováním zátky pečlivě očistěte zátku i celý povrch nádrže kolem ní.

 • Odstraňte ochranné víčko.
 • Připojte zařízení pro rekuperaci a otevřete odvzdušňovací ventil na brzdovém třmenu.

Za účelem kompletního odvzdušnění brzdového systému je třeba provozní přetlak odvzdušňovače nastavit na 1,0 baru.

 • Pomalu otevřete kohout odvzdušňovače a počkejte, až se vypustí veškerý vzduch z hydraulického systému.
 • Odvzdušnění všech brzd je nutné provádět v nastaveném pořadí počínaje třmenem nejdále od hlavního válce.
 • Po dokončení odvzdušňování proveďte zkušební jízdu, při které se alespoň jednou musí spustit brzdový systém ABS.

 

BRZDOVÁ KAPALINA
Produkt: DOT4 SAE J1703
Kapacita: 1.0 litr
Intervaly

 údržby:
Výměna a odvzdušnění každé 2 roky

 

 

BRZDOVÁ KAPALINA DOT4
FBX050 500ml ferodo-product-racing-fluids-dot4-2016
FBX100 1 l
FBX500 5 l
FBX2000 20 l

 

 

Č. DÍLU FERODO

 

Brzdové Destičky FDB1468

 

 

Brzdový třmen Bosch
Brzdové Destičky FDB1468
Délka (mm) 151,0
Výška (mm) 57,3
Tloušťka (mm)* 18,4
Min. tloušťka (mm)* 8,0
Brzdové kotouče DDF762
Typ Odvětrávané
Průměr (mm) 257,0
Tloušťka (mm) 22,0
Min. tloušťka (mm) 20,2

* Včetně podpory

 

Související montážní návody
nabíjení...