Skip Navigation

Wybierz język

PRZEDNIE HAMULCE, ALFA ROMEO MITO

Pobierz PDF

PRZEDNIE HAMULCE

Wentylowane hamulce tarczowe, z pływającym zaciskiem i cylindrem prowadzącym.

MITO_EN_A4.indd

KLOCKI HAMULCOWE

Klocki hamulcowe: DEMONTAŻ

MITO_EN_A4.indd
 • Umieścić pojazd na podnośniku.
 • Zdjąć przednie koła. (Uwaga: Czujnik zużycia klocków hamulcowych jest zamontowany tylko na lewym przednim zacisku.)
 • Rozłączyć konektor elektryczny (1) od czujnika zużycia klocków hamulcowych i zwolnić przewody elektryczne ze środkowej spinki mocującej.
MITO_EN_A4.indd
 • Poluzować dolną śrubę mocującą (2) pomiędzy przednim zaciskiem hamulca a wspornikiem.
 • Obrócić zacisk przedniego hamulca i zablokować w tej pozycji.
 • Usunąć wszelkie pozostałości kleju spod elementów oporowych i tłoczka zacisku.
 • Wyjąć klocki hamulcowe przedniego hamulca (3) z prowadnic.
MITO_EN_A4.indd
 • Wyjąć ślizgowe elementy prowadzące (4) ze wspornika zacisku hamulca.

UWAGA: Wciśnięciu tłoczka do wnętrza obudowy zacisku towarzyszy wypchnięcie płynu hamulcowego do zbiornika. Gdy zacisk cofa się, należy upewnić się, że tłoczek zacisku jest podtrzymywany. Należy dopilnować, aby punkty styku klocka hamulcowego były czyste i wolne od wszelkich zanieczyszczeń. Wentylowane hamulce tarczowe, z pływającym zaciskiem i cylindrem prowadzącym.

KLOCKI HAMULCOWE: MONTAŻ

MITO_EN_A4.indd
 • Oczyścić ślizgowe elementy prowadzące.
 • Umieścić ślizgowe elementy prowadzące wewnątrz gniazd wspornika.
 • Umieścić klocki przedniego hamulca w swoich gniazdach, zwracając szczególną uwagę na prawidłowe umieszczenie właściwego klocka po stronie tłoczka. Ten klocek jest oznaczony nitami (1) równoległymi do elementów prowadzących płytki tylnej klocka (2).
 • Umieścić klocki przedniego hamulca w swoich gniazdach, zwracając szczególną uwagę na prawidłowe umieszczenie właściwego klocka po stronie reakcyjnej zacisku. Klocek na tę stronę oznaczony jest nitami (3) umieszczonymi pod kątem prostym do elementów prowadzących płytki tylnej klocka (4).
 • Usunąć wszystkie elementy ochronne wykonane z folii dwustronnej, umieszczone na tylnej stronie klocka hamulcowego.
 • Umieścić zacisk przedniego hamulca w jego gnieździe i dokręcić nową śrubę momentem 27 ÷ 30 Nm.
 • Podłączyć elektryczne złącze czujnika zużycia klocków hamulcowych, ułożyć przewody elektryczne na swoim miejscu i zabezpieczyć środkową spinką ustalającą.

Tarcze hamulcowe: DEMONTAŻ

MITO_EN_A4.indd
 • Umieścić pojazd na podnośniku.
 • Zdjąć przednie koła.

Uwaga:
Czujnik zużycia klocków hamulcowych jest zamontowany tylko na lewym przednim zacisku.

MITO_EN_A4.indd
 • Odłączyć konektor elektryczny od czujnika zużycia klocków hamulcowych i zwolnić przewody elektryczne ze środkowej spinki ustalającej
 • Poluzować śruby (5) i zdemontować zacisk przedniego hamulca (6).
 • Poluzować śruby mocujące i zdemontować całkowicie zacisk przedniego hamulca.
 • Poluzować śruby (7) i zdemontować przednią tarczę hamulcową (8).

tarcze hamulcowe: MONTAŻ

 • Umieścić tarczę hamulcową na swoim miejscu, po czym dokręcić śruby momentem 10 ÷ 15 Nm.
 • Umieścić zacisk przedniego hamulca w jego gnieździe, po czym dokręcić śruby w prawidłowej kolejności (zacząć od momentu 15 Nm, a następnie dokręcić momentem 27 ÷ 30 Nm, zaczynając od górnej śruby).
 • Podłączyć elektryczne złącze czujnika zużycia klocków hamulcowych, ułożyć przewody elektryczne na swoim miejscu i zabezpieczyć je.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Płyn hamulcowy ma właściwości higroskopijne i powinien być wymieniany w regularnych odstępach czasu. Nie stosować płynu, który nie jest zgodny ze specyfikacjami podanymi w tabeli. Należy uważać, aby płyn nie wyciekł przypadkowo na części lakierowane, gumowe, plastikowe lub na części mechanizmów.

HAMULEC POSTOJOWY

Mechaniczny hamulec postojowy składa się z dźwigni (1), umieszczonej pomiędzy dwoma przednimi fotelami, działającej poprzez system dźwigniowy z dwoma linkami (2) na dźwignie hamulca postojowego tylnych hamulców.

 

MITO_EN_A4.indd

REGULACJA

Uwaga: Hamulec postojowy należy wyregulować po dokonaniu wymiany tylnych klocków hamulcowych lub kompletu linek hamulca postojowego, ponieważ luz powstający w wyniku zużycia jest automatycznie niwelowany.

MITO_EN_A4.indd
 • W pierwszej kolejności, zanim przystąpimy do regulacji linki hamulca, należy sprawdzić, czy dźwignia wychodząca z zacisku jest w położeniu zatrzymania.
MITO_EN_A4.indd
 • Zaciągnąć dźwignię hamulca o jeden ząbek i sprawdzić, czy dźwignia przesunęła się z położenia zatrzymania, oraz czy dystans na obu zaciskach jest jednakowy.
MITO_EN_A4.indd

Uwaga:
Przed cofaniem tłoczka w przypadku montażu nowych klocków hamulcowych, dźwignia zacisku powinna zawsze być w położeniu zatrzymania.
W przeciwnym razie hamulec postojowy nie będzie działał prawidłowo.

MITO_EN_A4.indd
 • Zaznaczyć położenie nakrętki regulacyjnej (3) po czym odkręcić ją przynajmniej na 2 lub 3 obroty, aby całkowicie poluzować linki hamulca.
 • Uruchomić silnik i nacisnąć zdecydowanie pedał hamulca przynajmniej 10 razy.
 • Zaciągnąć dźwignię hamulca ręcznego do poziomu piątego ząbka zębatki.
 • Dokręcić nakrętkę regulacyjną na dźwigni hamulca ręcznego do momentu, aż tylne koła zostaną zahamowane.
 • Upewnić się, że gdy dźwignia hamulca ręcznego jest w położeniu spoczynkowym, tylne koła mogą swobodnie obracać się.
 • Wyłączyć silnik.

OBWÓD HYDRAULICZNY

NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE

 • Umieścić pojazd na podnośniku.
 • Upewnić się, że poziom płynu hamulcowego-sprzęgłowego znajduje się pomiędzy znacznikami MIN i MAX.
 • Odkręcić nakrętkę zbiorniczka płynu sprzęgłowo-hamulcowego i połączyć odpowiednie narzędzie.

Aby nie dopuścić do przeniknięcia zanieczyszczeń do zbiornika płynu sprzęgłowego-hamulcowego, przed poluzowaniem nakrętki należy dokładnie oczyścić zarówno nakrętkę, jak i całą powierzchnię zbiorniczka wokół niej.

 • Zdjąć nakrętkę ochronną.
 • Podłączyć urządzenie i otworzyć zawór odpowietrzający na zacisku hamulca.

Aby zapewnić całkowite odpowietrzenie układu hamulcowego, nadciśnienie robocze w urządzeniu powinno być ustawione na 1,0 bar.

 • Otworzyć powoli zawór odpowietrzający i odczekać do całkowitego odpowietrzenia układu hydraulicznego.
 • Wszystkie czynności odpowietrzania hamulców powinny być wykonywane w ustalonym porządku, zaczynając od zacisku hamulca najbardziej oddalonego od pompy hamulcowej.
 • Po zakończeniu wymiany płynu wykonać test drogowy, w trakcie którego wystąpi przynajmniej jedna konieczność zadziałania systemu ABS.

 

PŁYN HAMULCOWY
Produkt: DOT4 SAE J1703
Pojemność: 1,0 l
Okresy
serwisowe:
Wymiana płynu i odpowietrzanie układu co 2 lata

 

 

PŁYN HAMULCOWY DOT4
FBX050 500 ml ferodo-product-racing-fluids-dot4-2016
FBX100 1 l
FBX500 5 l
FBX2000 20 l

 

 

NR CZĘŚCI FERODO

 

Klocki hamulcowe FDB1468

 

 

Zacisk hamulcowy Bosch
Klocki hamulcowe FDB1468
Długość (mm) 151.0
Wysokość (mm) 57.3
Grubość (mm)* 18.4
Min. grubość (mm)* 8.0
Tarcze hamulcowe DDF762
Typ Wentylowane
Średnica (mm) 257.0
Grubość (mm) 22.0
Min. grubość (mm) 20.2

* Razem z płytką tylną klocka

 

Pozostałe poradniki montażowe
ładowanie...