Skip Navigation

Selectează limba

FRÂNE FAŢĂ ALFA ROMEO MITO

Descărcare PDF

FRÂNE FAŢĂ

Frână cu disc ventilat, cu etrier flotant şi cilindru de control.

MITO_EN_A4.indd

PLĂCUŢE DE FRÂNĂ

Plăcuțe de frână: DEMONTARE

MITO_EN_A4.indd
 • Poziţionaţi vehiculul pe elevator.
 • Scoateţi roţile faţă. (Notă: Senzorul de uzură a plăcuţei de frână este montat doar pe etrierul de frână faţă stânga.)
 • Decuplați conectorul electric (1) de la senzorul de uzură a plăcuţei de frână şi eliberaţi cablajul din clema de fixare de la mijloc.
MITO_EN_A4.indd
 • Slăbiţi şurubul de fixare inferior (2) dintre etrierul de frână faţă şi bridă.
 • Rotiţi etrierul de frână faţă şi fixaţi-l în poziţie.
 • Eliminaţi orice resturi de adeziv prezente sub plăcuţele laterale şi pistonul etrierului.
 • Scoateţi plăcuţele de frână faţă (3) din bridă.
MITO_EN_A4.indd
 • Scoateţi clemele glisante (4) din brida etrierului de frână.

AVERTISMENT: La retragerea pistonului în carcasa etrierului, lichidul de frână este împins în rezervor. Când retrageţi etrierul, asiguraţi-vă că pistonul etrierului are susţinere. Asiguraţi-vă că punctele de contact ale plăcuţelor de frână sunt curate şi lipsite de contaminare. Frână cu disc ventilat, cu etrier flotant şi cilindru de control.

PLĂCUŢE DE FRÂNĂ: MONTARE

MITO_EN_A4.indd
 • Curăţaţi brida etrierului înainte de a monta clemele glisante ale plăcuţelor.
 • Poziţionaţi clemele glisante în scaunele bridei.
 • Poziţionaţi plăcuţele de frână faţă în scaunele lor, având grijă să poziţionaţi corect plăcuţa pe partea cu piston a vehiculului. Această plăcuţă este identificată cu niturile (1) paralele cu lamelele de închidere (2).
 • Poziţionaţi plăcuţele de frână faţă în scaunele lor, având grijă să poziţionaţi corect plăcuţa pe partea de reacţie a vehiculului identificată cu niturile (3) la unghiuri drepte cu lamelele de închidere (4).
 • Scoateţi folia de protecţie cu faţă dublă de pe partea posterioară a plăcuţei de frână.
 • Poziţionaţi etrierul de frână faţă în locaș şi strângeţi un şurub nou la un cuplu de 27 ÷ 30 Nm.
 • Conectaţi conectorul electric al senzorului de uzură a plăcuţei de frână şi fixaţi cablajul în poziţie cu clema de fixare din mijloc.

Discuri de frână: DEMONTARE

MITO_EN_A4.indd
 • Poziţionaţi vehiculul pe elevator.
 • Scoateţi roţile faţă.

Notă:
Senzorul de uzură a plăcuţei de frână este montat doar pe etrierul de frână faţă stânga.

MITO_EN_A4.indd
 • Deconectaţi conectorul electric de la senzorul de uzură a plăcuţei de frână şi eliberaţi cablajul din clema de fixare de la mijloc.
 • Slăbiţi şuruburile (5) şi scoateţi etrierul de frână faţă (6).
 • Slăbiţi şuruburile de fixare a suportului şi scoateţi etrierul de frână faţă.
 • Slăbiţi şuruburile (7) şi scoateţi discul de frână faţă (8).

discuri de frână: MONTARE

 • Repoziţionaţi discul frânei faţă în locaș şi strângeţi şuruburile la un cuplu de 10 ÷ 15 Nm.
 • Poziţionaţi etrierul de frână faţă în locaș şi strângeţi şuruburile în ordinea corectă (începeţi cu un cuplu de 15 Nm, apoi strângeţi la un cuplu de 27 ÷ 30 Nm începând de la şurubul superior).
 • Conectaţi conectorul electric al senzorului de uzură a plăcuţei de frână şi fixaţi cablajul corespunzător în poziţie.

PRECAUŢII DE LUCRU

Lichidul de frână este higroscopic şi trebuie înlocuit la intervale regulate. Nu utilizaţi un lichid care nu respectă specificaţiile indicate în tabel. Aveţi grijă să nu lăsaţi lichidul să curgă accidental pe piesele vopsite, din cauciuc, plastic şi mecanice.

FRÂNĂ DE STAŢIONARE

Controlul mecanic al frânei de mână constă într-o manetă (1), poziţionată între cele două scaune faţă, acţionând un culbutor cu două bielete flexibile (2) conectate cu braţele frânei de staţionare la frânele spate.

 

MITO_EN_A4.indd

REGLARE

Notă: Frâna de staţionare trebuie reglată după înlocuirea plăcuţelor de frână spate sau a cablului complet, pe măsură ce jocul cauzat de uzură este redus automat.

MITO_EN_A4.indd
 • Înainte de a regla cablul, verificaţi dacă maneta care iese din etrier este la opritor.
MITO_EN_A4.indd
 • Trageţi un dinte frâna de staţionare şi verificaţi dacă braţul s-a îndepărtat de opritoare şi jocul este acelaşi la ambele etriere.
MITO_EN_A4.indd

Notă:
Înainte ca pistonul să fie rotit înapoi atunci când sunt montate plăcuţe noi, braţul etrierului trebuie să fie întotdeauna la opritoare.
Dacă nu, frâna de staţionare nu va funcţiona corect.

MITO_EN_A4.indd
 • Marcaţi poziţia piuliţei de reglare (3), apoi slăbiţi-o cel puţin cu 2 sau 3 rotaţii, astfel încât să asiguraţi slăbirea completă a cablului.
 • Porniţi motorul şi acţionaţi puternic pedala de frână de cel puţin 10 ori.
 • Trageţi maneta frânei de mână în sus până la al cincilea clic al secţiunii dinţate.
 • Strângeţi piuliţa de reglare pe maneta frânei de mână până când roţile spate sunt frânate.
 • Asiguraţi-vă că, cu maneta frânei de mână în poziţia de repaus, roţile spate se învârt liber.
 • Opriţi motorul.

CIRCUIT HIDRAULIC

UMPLERE ŞI PURJARE

 • Poziţionaţi vehiculul pe elevator.
 • Asiguraţi-vă că nivelul lichidului de frână-ambreiaj este între marcajele MIN şi MAX.
 • Scoateţi capacul rezervorului de lichid de frână-ambreiaj şi conectaţi un instrument adecvat la rezervor.

Pentru a preveni pătrunderea impurităţilor în rezervorul de lichid de frână-ambreiaj, înainte de a slăbi capacul, curăţaţi complet, atât capacul, cât şi toată suprafaţa rezervorului din jurul acestuia.

 • Scoateţi capacul de protecţie.
 • Conectaţi dispozitivul de recuperare şi deschideţi supapa de purjare de pe etrierul de frână.

Pentru a asigura purjarea completă a sistemului de frânare, suprapresiunea de funcţionare a purjorului trebuie setată la 1 bar.

 • Deschideţi încet robinetul purjorului şi aşteptaţi ca tot aerul din sistemul hidraulic să fie evacuat.
 • Purjarea tuturor frânelor trebuie efectuată într-o ordine stabilită, începând cu etrierul de frână aflat la cea mai mare distanţă faţă de pomoa de frână.
 • Odată ce operaţiunile de purjare au fost finalizate, efectuaţi un test rutier în care frânarea ABS să aibă loc cel puţin o dată.

 

LICHIDUL DE FRÂNĂ
Produs: DOT4 SAE J1703
Capacitate: 1 litru
Intervale de
întreținere:
Înlocuire şi purjare la fiecare 2 ani

 

 

LICHID DE FRÂNĂ DOT4
FBX050 500 ml ferodo-product-racing-fluids-dot4-2016
FBX100 1 l
FBX500 5 l
FBX2000 20 l

 

 

CODURI PIESE FERODO

 

Plăcuţe de frână FDB1468

 

 

Etrier de frână Bosch
Plăcuţe de frână FDB1468
Lungime (mm) 151,0
Înălţime (mm) 57,3
Grosime (mm)* 18,4
Grosime min. (mm)* 8,0
Discuri de frână DDF762
Tip Ventilate
Diametru (mm) 257,0
Grosime (mm) 22,0
Grosime min. (mm) 20,2

* Suport inclus

 

Ghiduri de instalare asociate
se încarcă