Skip Navigation

Wybierz język

Ty decydujesz dzięki informacjom na temat wibracji

Pobierz PDF

     PRZYCZYNA 1   -   PRZYCZYNA 2   -   PRZYCZYNA 3


Wibracje odczuwane w trakcie hamowania na kole kierowniczym i przenoszone przez zawieszenie pojazdu mogą pojawiać się przy różnych prędkościach oraz ciśnieniach w układzie hamulcowym. Natężenie wibracji może zmieniać się od ledwie wyczuwalnych do bardzo silnych i mogą być one odczuwane na pedale hamulca lub na kierownicy.

ferodo-support-techtips-judder-visu1-2016
ferodo-support-techtips-judder-visu2-2016

PRZYCZYNY i ROZWIĄZANIA

PRZYCZYNA 1: BICIE PIASTY I/LUB TARCZY HAMULCOWEJ

ferodo-support-techtips-judder-visu3-2016

Wibracje podczas hamowania mogą powstawać w wyniku nieprawidłowego montażu tarczy hamulcowej. Powoduje to zmianę położenia tarczy względem piasty albo zacisku. Aby pomóc w rozpoznaniu takiego przypadku, zamieszczamy opisy kilku objawów i rozwiązań:

SPRAWDZIĆ powierzchnię piasty koła pod kątem korozji lub zanieczyszczeń
DLACZEGO? Rdza lub zanieczyszczenia ograniczają kontakt pomiędzy tarczą i piastą koła.
ROZWIĄZANIE: Zdjąć tarczę i oczyścić obie powierzchnie, usuwając rdzę i zanieczyszczenia.

SPRAWDZIĆ, czy powierzchnia styku piasty nie została odkształcona przez zbyt silne dokręcenie
DLACZEGO? Zbyt silne dokręcenie śruby pozycjonującej prowadzi do powstawania wibracji podczas hamowania.
ROZWIĄZANIE: Wymienić tarcze, zwracając uwagę na prawidłowy moment dokręcenia.

SPRAWDZIĆ odkształcenie samej piasty
DLACZEGO? Choć jest to rzadki przypadek, piasta koła może ulec skrzywieniu. Zamocowanie tarczy do skrzywionej piasty zawsze spowoduje wibracje. Ten sam efekt pojawi się, jeśli przed montażem tarczy rdza nie zostanie usunięta z powierzchni piasty.
ROZWIĄZANIE: Po zamontowaniu tarczy należy sprawdzić jej bicie przy pomocy czujnika zegarowego. Jeżeli bicie przekracza wartość dopuszczalną, należy zmieniać położenie tarczy względem piasty do momentu, aż bicie osiągnie dopuszczalną wartość. Jeśli osiągnięcie dopuszczalnej wartości nie jest możliwe, należy przeprowadzić naprawę piasty koła.

SPRAWDZIĆ, czy felgi aluminiowe zostały zamontowane prawidłowo

DLACZEGO? Obecnie częstą przyczyną bicia tarczy jest niewłaściwy montaż uniwersalnych felg aluminiowych. Ponieważ te same koła są montowane na różnych typach piast, stosuje się specjalne dystansowe elementy dopasowujące. W przypadku uszkodzenia lub zaginięcia takiego elementu, koło nie może być właściwie ustawione.
ROZWIĄZANIE: Umieścić przyrząd do pomiaru bicia po wewnętrznej stronie tarczy po zamontowaniu i dokręceniu koła i dokonać pomiaru bicia. Jeśli przyrząd wykaże bicie po założeniu i dokręceniu koła, należy wymienić lub naprawić felgę.

PRZYCZYNA 2: POWAŻNE PRZEGRZANIE I ODKSZTAŁCENIE TARCZY

Każde silne przegrzanie może spowodować odkształcenia w materiale w różnych obszarach tarczy. Przegrzane miejsca są przyczyną powstawania chwilowego kontaktu pomiędzy tarczą a klockiem, w efekcie powodując powstawanie wibracji. Aby pomóc w rozpoznaniu takiego przypadku, zamieszczamy opisy kilku objawów i rozwiązań:

SPRAWDZIĆ, czy nie występują objawy przeciążenia hamulców
DLACZEGO? Przeciążenie hamulców jest najczęstszą przyczyną przegrzania. Tarcze są zaprojektowane w ten sposób, by jak najszybciej stygły pomiędzy kolejnymi hamowaniami. Ale jeśli hamulce są używane intensywnie w krótkich odstępach czasu – np. w czasie jazdy w warunkach wysokogórskich, tarcze mogą nie być w stanie odprowadzić ciepła.
ROZWIĄZANIE: Błękitne plamy na powierzchni tarczy są wyraźną oznaką przegrzania. Tarcze, na których wystąpiły wyraźne błękitne obszary i/lub obszary o ciemniejszych kolorach, nie są już w stanie prawidłowo działać. W takim przypadku ZAWSZE należy wymienić zarówno tarcze, jak i klocki hamulcowe.

SPRAWDZIĆ jakość klocków hamulcowych
DLACZEGO? Klocki hamulcowe słabej jakości mogą się bardzo szybko przegrzać, zwłaszcza podczas intensywnego hamowania. Nadmierne ciepło z klocków może spowodować przegrzanie tarcz, powodując ich odkształcenia.

ROZWIĄZANIE: Sprawdzić powierzchnie tarczy pod kątem występowania błękitnych plam. Jeżeli ich nie ma, należy poinformować kierowcę o ryzyku wynikającym z zastosowania niskiej jakości klocków. ZAWSZE w przypadku wykrycia błękitnych obszarów na powierzchni tarczy należy wymienić zarówno tarcze, jak i klocki hamulcowe.

PRZYCZYNA 3: NIERÓWNOMIERNOŚĆ GRUBOŚCI TARCZY (DTV - Disc Thickness Variation)

DTV oznacza zmienną grubość tarczy mierzonej na całej jej powierzchni. Dla efektywnego hamowania grubość tarczy powinna być jednakowa w każdym punkcie obszaru tarcia. Jeśli powierzchnia cierna jest nierówna, klocek hamulcowy traci i odzyskuje kontakt z tarczą w trakcie jej obrotów. Jest to również źródłem wibracji. Aby pomóc w rozpoznaniu takiego przypadku, zamieszczamy opisy kilku objawów i rozwiązań:

SPRAWDZIĆ, pytając kierowcy, czy hamulce zostały właściwie dotarte
DLACZEGO? Dla uzyskania maksymalnej efektywności działania hamulców niezwykle ważne jest właściwe dotarcie klocków. W trakcie kilku pierwszych hamowań przeprowadzonych z umiarkowaną siłą nacisku na pedał, część materiału ciernego klocka przenoszona jest na powierzchnię tarczy. Takie dopasowanie powierzchni poprawia bezpieczeństwo i zapobiega wibracjom wynikającym z nierównomiernej grubości tarczy.
ROZWIĄZANIE: Zapobieganie jest zawsze lepsze od leczenia. Zawsze po zamontowaniu nowych klocków należy informować kierowców, aby unikali silnego hamowania przez pierwsze 200 km. Jeśli w wyniku niewłaściwego dotarcia tarcza nieznacznie się odkształci, można spróbować dotarcia hamulców jeszcze raz. Jeśli jednak ta czynność nie doprowadzi do poprawienia geometrii tarczy, jedynym rozwiązaniem będzie wymiana zarówno tarczy, jak i klocków hamulcowych. Dla Twojej wygody Ferodo wydało użyteczną broszurę „Porady dla kierowcy” do przekazania klientom. Zawiera ona pewne informacje i sposoby, jak zoptymalizować układ hamulcowy.  Prosimy zapytać przedstawiciela Ferodo o szczegóły.

SPRAWDZIĆ zacisk hamulcowy pod kątem zatarcia/zablokowania
DLACZEGO?Zatarty tłoczek w zacisku, czy zatarte sworznie prowadzące zacisk mogą doprowadzić do nierównomiernej rozdziału siły po obu stronach tarczy hamulcowej. Może to doprowadzić do nierównomiernego zużycia lub odkształcenia tarczy.
ROZWIĄZANIE: Ten rodzaj problemu zazwyczaj jest spowodowany korozją lub zanieczyszczeniami. Dlatego należy przeprowadzić prawidłowy serwis zatartego zacisku, aby uniknąć ponownego wystąpienia zjawiska, a następnie wymienić tarcze i klocki hamulcowe.

SPRAWDZIĆ powierzchnię tarczy pod kątem korozji lub zanieczyszczeń
DLACZEGO? Podczas hamowania pewna część materiału ciernego klocka hamulcowego jest przenoszona na tarczę. Jednak w przypadku klocków gorszej jakości materiał cierny może pokryć tarczę nierównomiernie, zmieniając jej grubość i równoległość powierzchni.
ROZWIĄZANIE: Jeśli odkształcenie tarczy jest nieznaczne, oczyszczenie powierzchni za pomocą szczotki lub papieru ściernego może być wystarczające, następnie należy przeprowadzić jazdę próbną. Jeśli geometria tarczy hamulcowej nie poprawiła się, jedynym rozwiązaniem jest wymiana tarcz i klocków.

SPRAWDZIĆ obecność materiału z klocków hamulcowych na tarczach
DLACZEGO? Utrzymywanie nacisku na pedał hamulca, gdy hamulce są przegrzane, może doprowadzić do przywarcia części materiału ciernego klocka do powierzchni tarczy. Często widoczne to będzie jako odkształcenie tarczy.
ROZWIĄZANIE: Z reguły tego rodzaju zanieczyszczenie może być usunięte przy pomocy szczotki bądź papieru ściernego.

Pozostałe porady techniczne
ładowanie...