Skip Navigation

Kies taal

U bent in controle van schokkende remmen

Download PDF

     OORZAAK 1   -   OORZAAK 2   -   OORZAAK 3


Schokkende remmen zijn trillingen die worden gevoeld via het stuurwiel en de ophanging als de remmen bij bepaalde snelheden of krachten worden bediend. Dat kan variëren van nauwelijks merkbare trillingen tot heftig schokken - voelbaar via het rempedaal of het stuurwiel.

ferodo-support-techtips-judder-visu1-2016
ferodo-support-techtips-judder-visu2-2016

OORZAKEN EN OPLOSSINGEN

OORZAAK 1: SLINGEREN VAN NAAF EN/OF REMSCHIJF

ferodo-support-techtips-judder-visu3-2016

Schokkende remmen kunnen worden veroorzaakt door een slecht gemonteerde remschijf, die niet goed in lijn is met de naaf of de remklauw. Om u te helpen bepalen of dat het geval is, vindt u hier een aantal symptomen en oplossingen:

Controleer op aanwezigheid van roest of vuil op het wielnaafoppervlak
WAAROM? Roest of vuil veroorzaken een slecht contact tussen de remschijf en de naaf.
DE OPLOSSING: verwijder de remschijf en reinig de beide oppervlakken om roest en andere verontreinigingen te verwijderen.

Controleer of het raakvlak van de naaf is vervormd door een te groot aanhaalkoppel
WAAROM? Door een veel te hoog aanhaalmoment op een stelschroef uit te oefenen, ontstaan er trillingen in het gehele remsysteem.
DE OPLOSSING: vervang de schijven en vermijd een te hoog aanhaalkoppel.

Controleer of de naaf zelf is vervormd
WAAROM? Hoewel dit zelden voorkomt, is het mogelijk dat naven kromtrekken. Wanneer een schijf op een kromgetrokken naaf wordt gemonteerd, leidt dit altijd tot remtrillingen. Hetzelfde gebeurt als roest niet van het naafoppervlak wordt verwijderd voordat u de schijf monteert.
DE OPLOSSING:controleer na het monteren van een schijf altijd op uitloop, met behulp van een meetklok. Wanneer de uitloop buiten de tolerantie is, monteert u de schijf in een andere positie tot de uitloop binnen de tolerantie is. Als de uitloop nog steeds buiten de toegestane tolerantie blijft, is onderhoud aan de naaf vereist.

Controleer of de lichtmetalen velgen correct zijn gemonteerd

WAAROM? Een veel voorkomende oorzaak van uitloop in de afgelopen jaren is een verkeerde montage van "universele" lichtmetalen velgen. Als dezelfde wielen voor meerdere naaftypen en -grootten worden gebruikt, gebruikt de monteur centreerringen in de aansluitstukken van het wiel. Als de ring kwijt of beschadigd is, kan het wiel niet correct worden gecentreerd.
DE OPLOSSING: plaats de uitloopmeter op de achterkant van de schijf terwijl het wiel wordt gemonteerd, en meet de uitloop. De meetklok zal de uitloop pas tonen nadat het wiel gemonteerd en vastgezet is , het kan ook nodig zijn om het wiel te verwisselen.

OORZAAK 2: ERNSTIGE OVERVERHITTING EN VERVORMING VAN DE REMSCHIJF

Een forse toename van de temperatuur kan het metaal van de schijf doen vervormen. Deze 'hot spots' veroorzaken een onregelmatig contact tussen het remblok en de remschijf, wat resulteert in trillingen. Om u te helpen bepalen of dat het geval is, vindt u hier een aantal symptomen en oplossingen:

Controleer of er geen tekenen van overmatig remmen zijn
WAAROM?Overmatig remmen is de meest voorkomende oorzaak van oververhitting. De schijven zijn ontworpen om snel af te koelen tussen de verschillende remacties. Wanneer de remmen echter intensief en vaak achter elkaar worden gebruikt – bijvoorbeeld tijdens bergritten – dan krijgen de schijven niet voldoende tijd om de warmte af te voeren.
DE OPLOSSING: blauwe vlekken op het schijfoppervlak zijn een goede indicatie dat er oververhitting heeft plaatsgevonden. Remschijven die op sommige plaatsen donkerblauwe plekken en/of een donkere kleur vertonen, herstellen zich niet en moeten ALTIJD als paar worden vervangen, samen met de remblokken.

Controleer de kwaliteit van de remblokken
WAAROM?Remblokken van matige kwaliteit kunnen heel gemakkelijk oververhit raken, vooral bij hard remmen. Door de overmatige hitte van de remblokken kunnen de schijven oververhit worden en kunnen deze kromtrekken.

DE OPLOSSING: controleer nogmaals op blauwe vlekken op het schijfoppervlak. Als u deze niet aantreft, vertel de klant over de risico's die verbonden zijn aan remblokken van slechte kwaliteit. Wanneer u wel blauwe plekken op de schijf aantreft, vervang dan ALTIJD de remblokken en -schijven.

OORZAAK 3: SCHIJFDIKTEVARIATIE (DTV)

DTV is de variatie in de dikte rondom het schijfoppervlak. Voor effectief remmen moet de remschijf overal even dik zijn. Bij een oneffen wrijvingsoppervlak verliest het remblok tijdelijk contact met de draaiende remschijf. Dat veroorzaakt schokkende remmen. Om u te helpen bepalen of dat het geval is, vindt u hier een aantal symptomen en oplossingen:

Informeer bij de bestuurder of de remmen correct zijn ingereden
WAAROM? Voor de beste remprestaties is het van essentieel belang dat de inrijprocedure wordt aangehouden. Door tijdens de eerste paar keer remmen het rempedaal niet al te hard in te trappen, wordt een gelijkmatige laag frictiemateriaal overgebracht van de remblokken op de schijf. Door de oppervlakken op deze manier op elkaar in te laten lopen, wordt de veiligheid verhoogd en worden trillingen veroorzaakt door schijfdiktevariatie voorkomen.
DE OPLOSSING: voorkomen is beter dan genezen. Elke keer als u nieuwe remblokken monteert, vertelt u de klanten dat ze de eerste 200 km hard remmen moeten voorkomen. Wanneer er een geringe schijfdiktevariatie is opgetreden door verkeerd inrijden, kan het voldoende zijn om de remmen opnieuw in te rijden. Als dit er niet toe leidt dat de schijfoppervlakken alsnog vlak worden, dan is de enige oplossing om zowel de remblokken als de remschijven te vervangen. Voor uw gemak heeft Ferodo een folder met tips voor automobilisten gepubliceerd die u aan uw klanten kunt geven. Hierin staan diverse tips om hun remsysteem te optimaliseren.  Vraag uw Ferodo-vertegenwoordiger om meer informatie.

Controleer of de remklauw is vastgelopen
WAAROM? Een vastgelopen zuiger of geleidepen van een remklauw veroorzaakt ongelijkmatige krachten die worden uitgeoefend op de beide zijden van de remschijf, waardoor de schijf onregelmatig slijt of schijfdiktevariatie optreedt.
DE OPLOSSING: Dit probleem wordt meestal veroorzaakt door corrosie of vuil. Voer het voorgeschreven onderhoud uit aan de vastgelopen remklauw om te voorkomen dat het probleem zich herhaalt en vervang zowel de remblokken als de remschijven.

Controleer op de aanwezigheid van vuil of corrosie op het schijfoppervlak
WAAROM? Tijdens het remmen wordt frictiemateriaal van de remblokken overgebracht op de schijf. Maar bij remblokken van slechte kwaliteit kan het voorkomen dat het frictiemateriaal ongelijkmatig over de schijf is verdeeld, waardoor de dikte van de schijf en de parallelliteit verandert.
DE OPLOSSING:bij een geringe diktevariatie kan het voldoende zijn om het vuil met een borstel of schuurpapier te verwijderen en vervolgens een testrit te maken om de remmen te controleren. Wanneer de oppervlakken hierdoor nog steeds niet evenwijdig zijn, is de enige oplossing om de remblokken en de remschijven te vervangen.

Controleer op afdrukken van de remblokken op de remschijven
WAAROM? Als het rempedaal wordt ingedrukt terwijl de remmen oververhit zijn, kan er materiaal op de schijven worden gedrukt. De schijfdiktevariatie is vaak zichtbaar in de vorm van de afdruk van een remblok op het remschijfoppervlak.
DE OPLOSSING: meestal is het voldoende om de afdruk van het remblok met een borstel of schuurpapier te verwijderen.

Aanverwante technische tips
Laden...