Skip Navigation

Select Language

Chvění brzd máte pod kontrolou

Download PDF

     PŘÍČINA 1   -   PŘÍČINA 2   -   PŘÍČINA 3


Chvění brzd představuje vibrace pociťované prostřednictvím volantu a zavěšení, když je při jisté rychlosti a tlaku sešlápnut brzdový pedál. Může se lišit od téměř nezjistitelných vibrací až po prudké a silné chvění, které se projevuje prostřednictvím brzdového pedálu nebo volantu.

ferodo-support-techtips-judder-visu1-2016
ferodo-support-techtips-judder-visu2-2016

PŘÍČINY A ŘEŠENÍ

PŘÍČINA 1: HÁZENÍ NÁBOJE A/NEBO BRZDOVÉHO KOTOUČE

ferodo-support-techtips-judder-visu3-2016

Chvění brzd může mít počátek v nesprávné montáži brzdových kotoučů, a tedy narušení zarovnání s nábojem nebo brzdovým třmenem. Níže uvádíme některé příznaky a řešení, která vám pomohou určit, zda se nejedná o tento případ:

Zkontrolujte korozi nebo nečistoty na povrchu náboje
PROČ? Koroze nebo nečistoty způsobují narušení kontaktu mezi kotoučem a nábojem.
ŘEŠENÍ: Demontujte kotouč a vyčistěte oba povrchy tak, aby se odstranila koroze a další nečistoty.

Zkontrolujte, zda nedošlo k deformaci dotykového povrchu nadměrným dotažením
PROČ? Použití nadměrného dotahovacího momentu u polohovacích šroubů vede k vibracím vznikajícím při brzdění.
ŘEŠENÍ: Vyměňte kotouče a vyhněte se nadměrnému utahovacímu momentu.

Zkontrolujte deformaci samotného náboje
PROČ? I když se jedná o vzácné případy, deformace nábojů je možná. Přišroubováním kotoučů k deformovanému náboji povede vždy k vibracím brzd. Totéž nastane, pokud před montáží kotouče neodstraníte z povrchu náboje korozi.
ŘEŠENÍ: Po namontování kotouče vždy zkontrolujte jeho házení pomocí číselníkového úchylkoměru. Je-li házení mimo předepsané tolerance, namontujte kotouč do alternativní polohy, dokud házení nebude v rozmezí dle tolerance. Je-li házení mimo toleranci i nadále, vyžaduje se další údržba náboje.

Zkontrolujte správnost montáže litých disků

PROČ? Běžnou příčinou házení kotouče je nesprávná montáž univerzálních slitinových disků („jedna velikost pro všechny“). Vzhledem k tomu, že se stejné kolo používá pro několik typů a velikostí nábojů, montážní technici nasazují na vodicí nákružky kol vhodné distanční vložky. Pokud je distanční vložka ztracena nebo poškozena, kolo nelze správně vystředit.
ŘEŠENÍ: Při montáži kola na zadní stranu kotouče nasaďte číselníkový úchylkoměr nebo jiné měřidlo házení a změřte jeho hodnotu. Bude-li měřidlo indikovat házení pouze po namontování a dotažení kola, může vzniknout nutnost výměny kola.

PŘÍČINA 2: SILNÉ PŘEHŘÍVÁNÍ A DEFORMACE KOTOUČE

Závažné zvýšení teploty může způsobit na různých místech kotouče tvarovou deformaci kovu. Tato „horká místa“ způsobují přerušovaný kontakt mezi destičkou a kotoučem. A výsledkem je chvění. Níže uvádíme některé příznaky a řešení, která vám pomohou určit, zda se nejedná o tento případ:

Zkontrolujte stopy nesprávného použití brzd
PROČ? Nesprávné používání brzd je nejběžnější příčinou přehřívání. Kotouče jsou zkonstruovány tak, aby se mezi jednotlivými sešlápnutími brzdového pedálu rychle ochladily. Když jsou však brzdy používány intenzivně a rychle po sobě - například při jízdě v horském terénu - kotouče nemají dost času na disipaci tepla.
ŘEŠENÍ: Modrá místa na povrchu kotouče jsou jasnou indikací přehřátí. Kotouče vykazující evidentní modrá a/nebo tmavá místa v některých oblastech nelze opravit a VŽDY by se měly vyměnit společně s brzdovými destičkami.

Zkontrolujte kvalitu brzdových destiček
PROČ? Brzdové destičky nedostatečné kvality se velmi snadno přehřívají, obzvláště během intenzivního brzdění. Nadměrné teplo z brzdových destiček může způsobit přehřívání kotoučů, což vede k jejich tvarové deformaci.

ŘEŠENÍ: I zde vyhledejte modrá místa na povrchu kotouče. Když žádné nenaleznete, informujte řidiče o riziku spojeném s destičkami nízké kvality. VŽDY vyměňte brzdové destičky a kotouče, když na kotoučích naleznete modrá místa.

PŘÍČINA 3: ZMĚNA TLOUŠŤKY KOTOUČE (DTV)

Údaj DTV představuje odchylku tloušťky kotouče měřenou na jeho povrchu. Pro efektivní brzdění by měl mít kotouč všude stejnou tloušťku. V případě nerovnoměrného třecího povrchu, brzdová destička ztrácí a opět získává kontakt s otáčejícím se brzdovým kotoučem. A přesně tento jev způsobuje chvění brzd. Níže uvádíme některé příznaky a řešení, která vám pomohou určit, zda se nejedná o tento případ:

Společně s řidičem zkontrolujte řádné zajetí brzd
PROČ? Chcete-li dosáhnout co nejlepšího brzdného výkonu, je nezbytné dodržet postup jejich zajetí. Sešlápnutím brzdového pedálu pouze mírným tlakem během několika prvních použití brzd se na povrch brzdového kotouče přenese rovnoměrná vrstva třecího materiálu. Zarovnáním obou povrchů tímto způsobem zvýší bezpečnost a zabrání chvění souvisejícímu s DTV.
ŘEŠENÍ: Prevence je lepší než náprava. Při každém namontování nových brzdových destiček informujte řidiče, že by se měli během prvních 200 km jízdy vyhnout prudkému brzdění. Pokud nesprávné usazení brzd způsobí mírné DTV, může postačovat opakované usazení brzd. Pokud to nevede k opětovnému vyrovnání povrchů brzd, jediným řešením je vyměnit brzdové destičky i kotouče. Pro vaše pohodlí společnost Ferodo publikovala brožuru Tipy pro řidiče, kterou můžete svým zákazníkům předat. Zahrnuje několik tipů a triků, jak optimalizovat brzdové systémy.  Požádejte svého zástupce Ferodo o další informace.

Kontrola zadření brzdového třmenu
PROČ? Zadřený brzdový třmen nebo zadřený posuvný čep brzdového třmenu povede k působení nerovnoměrných sil na každou stranu brzdového kotouče a vytvoření nerovnoměrného opotřebování - neboli DTV.
ŘEŠENÍ: Tento problém je obvykle způsoben korozí nebo nečistotami. Proto zajistěte správnou údržbu zadřeného brzdového třmenu, zabraňte tak opakování problémů a vyměňte brzdové destičky i kotouče.

Zkontrolujte povrch kotouče, zda není znečištěný nebo zkorodovaný
PROČ? Během brzdění se část třecího materiálu brzdové destičky přenese na kotouč. U brzdových destiček nižší kvality však může nános třecího materiálu z destiček nerovnoměrně ulpět na kotouči a změnit jeho tloušťku a rovnoběžnost.
ŘEŠENÍ: Pokud se vyskytuje pouze minimální hodnotu DTV, může postačovat odstranění nánosů pomocí kartáče nebo brusného papíru. Brzdy zkontrolujte zkušební jízdou. Pokud to nevede k opětovnému vyrovnání povrchů brzd, jediným řešením je vyměnit brzdové destičky i kotouče.

Zkontrolujte kotouče, zda nevykazují otisky destiček
PROČ? Přidržení sešlápnuté brzdy v okamžiku, kdy jsou brzdy přehřáté, může způsobit otisk nebo ulpění třecího materiálu destičky na kotouči. Pak budou odchylky DTV často viditelné jako obrys brzdové destičky na povrchu kotouče.
ŘEŠENÍ: Normálně by mělo postačovat odstranění otisku destičky pomocí kartáče nebo brusného papíru.

Související technické tipy
nabíjení...