Skip Navigation

Selecteer taal

PROBLEMEN MET REMSCHIJVEN VERMIJDEN

Waarom ervaren sommige chauffeurs trillingen van het stuurkolom of rempedaal tijdens het remmen? Waarom krijgen remschijven een blauwe kleur of vertonen ze scheuren?

 

FYSICA VAN REMMEN

 

Eerst wat theorie.  Tijdens het remmen drukken de remblokken tegen de schijven wat frictie veroorzaakt. Vervolgens verhit de remschijf omdat kinetische energie wordt omgezet in warmte tijdens het remmen.

Een andere functie van de remschijf is om de warmte tijdens het remmen te verspreiden.  Het frictiemateriaal van het blok bevat schuurdeeltjes die in aanraking komen met het oppervlak van de schijf. Zelklevende frictie komt ook voor waarbij één oppervlak aan een ander kleeft.

Het is belangrijk om deze twee fenomenen in het oog te houden tijdens het remmen

Types of friction during braking

Types van frictie tijdens het remmen

1. OVERVERHITTING VAN DE REMSCHIJVEN

 

De eerste oorzaak van het uitvallen van de remschijffunctie is oververhitting. Oververhitting is contraproductief. De ijzeren structuur van een standaard remschijf begint te veranderen bij een kritische temperatuur vanaf ongeveer 650°C. Deze temperatuur wordt makkelijk overschreden  als de chauffeur de schijven niet laat afkoelen na veelvuldig remmen aan hoge snelheid.  Oververhitting kan ook het resultaat zijn van extreme frictie na het ondeskundig inrijden van nieuwe remblokken.

An overheated brake disc

Een oververhitte remschijf

De hoeveelheid energie die vrijkomt na remmen aan 90 km/h is voldoende om 1 liter water te koken in drie seconden. In geval van een truck zou deze vrijgekomen energie voldoende zijn om 53 liter water te koken in 4 seconden. 

Bij intens remmen kan de temperatuur van de blokken en schijven oplopen tot 500-550°C. Een verdere temperatuurstijging gaat gepaard met een afname van de remefficiëntie. Indien de temperatuur een kritisch punt bereikt van ongeveer 650°C dan verandert de kristallen structuur van het oppervlak van de schijf in een veel hardere gietijzeren structuur. Tegelijkertijd zullen in de binnenste lagen van het oververhitte materiaal het gietijzeren materiaal een zachtere structuur behouden.

De combinatie van zacht gietijzer en hard cementiet zorgt voor een ijskorsteffect. Cementiet heeft een veel lagere frictiecoëfficient dan gietijzer dus door de druk van het remblok gaat het naar een andere kant van de schijfoppervlakte veranderen. Dit resulteert in onevenmatig remmen, wat men zeker voelt aan het pedaal. In dit geval gaat het falen van de remschijf niet groter zijn dan de kritische waarden, die niet meer mogen zijn dan 0.1 mm langs de buitenste laag van de schijf.

De structuur van een normale schijf, bestaande uit grijs gietijzer en de veranderde structuur van cementiet, verschilt aanzienlijk wanneer deze wordt bekeken onder miscroscoop. De kristallen op het oppervlak lijken op zweren op het oppervlak van de remschijf. De eerste uiterlijke tekenen van een plaatselijke oververhitting zijn duidelijk zichtbare blauwe vlekken op het oppervlak van de remschijf.

BLAUWE VLEKKEN OP HET OPPERVLAK VAN DE REMSCHIJF
 

Intensivering van extreme oververhitting leidt tot verdere verspreiding van de kristallijne structuur van cementiet op het oppervlak van de remschijf, waardoor de geometrie ervan verandert. De schijfstations en de bestuurder voelen de uitloop.

Cracks on the brake disc operating surface

Scheuren op het remschijfoppervlak

De lengte van de scheuren mag niet meer zijn dan 25-30 millimeter. Hoe langer de scheur, hoe dieper deze is, wat ook een invloed heeft op de schijfgeometrie en de kans op uitlopen. Oververhitting van de schijf, die misschien niet visueel waarneembaar is, kan indirect worden bepaald door witte afbrokkelende randen van het blok.

OPLOSSING
 

Volg de regels van het inrijden van de remmen - tijdens de eerste 300 km is het belangrijk om matig te remmen. Hard remmen moet worden vermeden in de inloopfase, anders hebben de schijven geen tijd om af te koelen en kunnen ze mogelijk een kritieke temperatuur bereiken waarbij het risico op oververhitting aanzienlijk toeneemt.

Houd de remklauwgeleiders schoon. Als ze zuur of verroest zijn, gaat de remklauw mogelijk niet open en kunnen de remblokken niet van het schijfoppervlak af bewegen. De wrijving zal in dit geval constant zijn en de schijf zal oververhit raken.

 2. VERSLETEN REMSCHIJVEN

 

Ook raakt de schijf vaak oververhit of scheurt deze omdat deze versleten is en vervanging al lang op zich laat wachten.

MINIMALE DIKTE VAN DE REMSCHIJF
 

Veel mensen zijn van mening dat de remschijf moet worden vervangen wanneer de dikte de minimumwaarde heeft bereikt, ongeacht de dikte van de remblokken.

Een andere benadering laat toe dat het gebruik van een remschijf met een minimale dikte mogelijk is in combinatie met nieuwe remblokken. Zodra ze versleten zijn, kunt u nieuwe schijven en blokken plaatsen. Dit is onjuist en niet veilig.

Het is correct om de schijf te vervangen wanneer de minimale dikte is bereikt.

De aanbevolen minimale remschijfdikte is gebaseerd op fysica. Als de dikte onvoldoende is, kan de schijf de warmte die ontstaat tijdens het remmen niet afvoeren. Het kan ook niet de vereiste sterkte behouden. De temperaturen zijn aanzienlijk hoger dan toegestaan ​​en er is een groot risico op oververhitting en zelfs fysieke vernietiging. Ook is een versleten remschijf gevoeliger voor resonantie-effecten die remgeluiden veroorzaken.

Nieuwe remblokken kunnen deze situatie niet verbeteren. De levensduur van een versleten remschijf is korter dan die van nieuwe remblokken. Als de schijfdikte binnen de specificatie valt, maar dicht bij de minimaal toegestane waarde, moet deze worden vervangen bij het installeren van nieuwe remblokken.

Brake Disc heavily worn with surface grooves

Versleten remschijf met groeven in het oppervlak

3. VUIL TUSSEN DE HUB EN DE REMSCHIJF

 

Het derde probleem, wat vaak vergeten wordt, is het vuil van het naafoppervlak en het binnenoppervlak van de remschijf. Vliegroest is misschien nog niet een direct probleem, maar slechts 2-3 korrels zand op de naaf en het is al 0,1 -0,15 millimeter aan de buitenradius wat leidt tot een merkbare uitloop. Als er vuil op de naaf zit, moet u reinigen of vervangen.

Disc surface contamination

Remschijfvervuiling 

OPLOSSING
 

Bij het vervangen van een remschijf is het belangrijk om het oppervlak van de naaf goed schoon te maken. Een klein vuiltje van 0,05 mm is voldoende om trillingen op het stuur te voelen. Bij een schijfremsysteem is de gemiddelde speling tussen het remblok en het schijfoppervlak ongeveer 0,1 mm. Een korrel van 0,05 mm op de naaf geeft 0,1 mm aan de omtrek en leidt tot contact tussen de pad en de schijf tijdens het rijden. Dit kan bij het remmen tot geluid leiden.

 

4. VARIATIE IN DE DIKTE VAN DE REMSCHIJF

 

De vierde reden voor het uitlopen van de remschijf is oneffenheid in de dikte van de schijf. De reden hiervoor is de ongelijkmatige overdracht van remblok-frictiemateriaal op het schijfoppervlak. Dit komt vaak voor wanneer de instructies voor het inrijden van de remmen niet worden opgevolgd. Een verkeerd uitgelijnde remschijf kan ook schijfdiktevariatie (DTV) veroorzaken.

Om te begrijpen dat de dikte van de remschijf ongelijk is, is het noodzakelijk om deze met een micrometer te meten in 8 zones rond de omtrek van de schijf met een interval van 45 graden op elk punt. De buitenkant, het midden en de binnenkant van de schijf moet worden gemeten. Met deze methode van het meten van de remschijf kun je de rem DTV over het hele werkoppervlak bepalen.

Measure the disc with a mircometer in 8 zones

Meting van de schijf met een micrometer in 8 zones

Uit alle verkregen waarden wordt het minimum en maximum geselecteerd, waarna het verschil daartussen wordt berekend. Laten we eens kijken naar de spreiding van waarden tussen 0,025-0,035 mm. Dit is voldoende om de dikte van de nieuwe schijf op drie punten te meten, en dan moet deze worden gecontroleerd aan de hand van de parameter die gespecificeerd is in de installatie-instructie voor de schijf. Informatie over de maximaal toelaatbare minimale dikte moet worden gevonden in de aanbevelingen van de autofabrikant, of op de rand van de schijf zelf.

Bekijk deze video om te leren hoe u de dikte van de remschijf meet.

 

  

    5. ONJUISTE INSTALLATIE VAN DE REMSCHIJF

 

Het uitlopen van de remschijf kan worden veroorzaakt door een scheve zitting ten opzichte van de naaf, wat weer het gevolg kan zijn van vervuiling van het zittingoppervlak of vervorming. Een andere oorzaak van een verkeerde uitlijning is wiellagerspeling of een verkeerde uitlijning van de remklauw.

De vervorming van het contactoppervlak met de naaf wordt veroorzaakt door het overmatig of onvoldoende aandraaien van de wielbouten of -moeren, evenals het niet naleven van het aanhaalmoment en de door de fabrikant aanbevolen volgorde. Andere oorzaken zijn te strak aandraaien van de wielbouten of -moeren, mechanische belasting door verplaatsing en onjuiste montage of installatie van de remklauw en schijf. Het gevolg kan geluid, trillingen of zelfs losraken van het contactoppervlak van de naaf zijn.

OPLOSSING
 

Vervang de schijf met een kruiselings patroon en draai het aan volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Voordat u de schijven installeert, dient u de juiste montage en installatie van de remklauwbehuizing te controleren.

 

6. KWALITEIT VAN DE REMSCHIJF

 

Remschijven van slechte kwaliteit zijn niet altijd te herkennen aan hun uiterlijk. De belangrijkste redenen zijn de kwaliteit en samenstelling van het materiaal, niet-naleving van de productietechnologie of het gebruik van verouderde technologieën.

OPLOSSING
 

Vermijd goedkope onderdelen van onbekende herkomst en kies in plaats daarvan voor kwaliteitsremschijven van bekende fabrikanten.

Ferodo-remschijven worden geproduceerd met behulp van de beste metallurgie, gietprocessen van de hoogste kwaliteit, originele uitrustingsniveaus en strikte kwaliteitscontrolemaatregelen. Allemaal getest en goedgekeurd door technici van Ferodo die remoplossingen ontwikkelen voor leveranciers van remsystemen en voertuigfabrikanten.

 

 

ONTHOUD

 

  • Vervang remschijven zodra ze de aanbevolen minimale dikte hebben bereikt.
  • Kies voor kwaliteitsremschijven, vermijd producten van onbekende origine. 
  • Gebruik een gekwalificeerde monteur om ervoor te zorgen dat de remschijf correct wordt gemonteerd.
  • Vraag tijdens de montage een specialist om onderhoud aan de remklauw.
  • Zorg ervoor dat u na de montage de remmen inrijdt door de eerste 300 km licht en vaak te remmen.

 

Voor meer info over problemen met relschijven, raadpleeg dan zeker de trouble tracer chart remschijven.

 

De inhoud van dit artikel is alleen bedoeld voor amusement, informatieve en promotionele doeleinden en mag niet worden gebruikt in plaats van professioneel advies in te winnen bij een gecertificeerde technicus of monteur. We raden u aan om een ​​gecertificeerde technicus of monteur te raadplegen als u specifieke vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot een van de onderwerpen die hierin worden behandeld. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door uw vertrouwen op enige inhoud

GERELATEERDE ARTIKELS
laden...