Skip Navigation

Select Language

Signalizace závad brzdového systému

Download PDF

ferodo-support-techtips-warning-icon-2016

A. VAROVNÁ SIGNALIZACE BRZDOVÉHO SYSTÉMU

Obecně platí, že varovné světlo na palubní desce, které signalizuje problém s brzdovým systémem, má alarmující červenou barvu (v závislosti na typu vozidla), což znamená, že existuje bezprostřední nebezpečí, potenciálně ohrožující celkovou bezpečnost vozidla. To by se nikdy nemělo ignorovat.

Existuje několik důvodů, proč se může rozsvítit varovné světlo brzdového systému. Problémem je, že na základě níže uvedeného průzkumu téměř polovina lidí na silnici nerozpozná riziko, a proto odpovídajícím způsobem nereaguje.

MNOHO ŘIDIČŮ NEUMÍ IDENTIFIKOVAT VAROVNÁ SVĚTLA NA PALUBNÍ DESCE, KTERÁ MAJÍ ROZHODUJÍCÍ VÝZNAM PRO BEZPEČNOST JÍZDY

V nedávném průzkumu, kdy bylo dotazováno 2000 řidičů, zda dokážou definovat 10 běžných kontrolek na palubní desce, téměř polovina respondentů nebyla schopna říct, co by to znamenalo, kdyby začala blikat kontrolka tlaku v pneumatikách nebo brzdového systému v jejich vozidle. Překvapivě 17 % respondentů ani nevědělo, k čemu slouží kontrolka nízké hladiny paliva.

VÝSLEDKY PRŮZKUMU*:

highlight_visu1

Var.sig.tlaku v pneum. 49 %

highlight_visu2

Zapnutý tempomat 42 %

highlight_visu4

Varovné světlo brzdového systému 46 %

highlight_visu3

Zapnutá mlhová světla 40 %

*Procentuální podíl z 2000 respondentů, kteří neuměli identifikovat příslušné varovné světlo.

b. NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY BLIKAJÍCÍHO VAROVNÉHO SVĚTLA BRZDOVÉHO SYSTÉMU

HLADINA BRZDOVÉ KAPALINY POD MINIMÁLNÍ RYSKOU

ferodo-support-techtips-warning-visu2-2016
RIZIKO
  • Zvyšuje se riziko výskytu par v brzdovém systému (jevu zvaného „vapour lock“)
ŘEŠENÍ

TLOUŠŤKA BRZDOVÝCH DESTIČEK POD DOLNÍ MEZÍ

ferodo-support-techtips-warning-visu-2016
RIZIKO

To může postupně vést ke kontaktu mezivrstvy brzdové destičky s brzdovým kotoučem a nakonec - v nejhorším případě - ke kontaktu opěrné desky s brzdovým kotoučem.

ŘEŠENÍ

Zkontrolujte tloušťku brzdových destiček a v následujících případech je vyměňte:

  • Hlučnost při sešlápnutí brzdového pedálu
  • Vážné poškození povrchu brzdového kotouče, způsobené kontaktem ocelové opěrné desky s litinovým brzdovým kotoučem
  • Vozidlo táhne na jednu stranu z důvodu nevyváženého brzdového účinku na obou stranách nápravy

NESPRÁVNÝ ÚDAJ Z DŮVODU PROBLÉMU V SOUČÁSTI BRZDOVÉHO SYSTÉMU (NAPŘ. ABS)

ferodo-support-techtips-warning-icon2-2016
RIZIKO

Zkorodovaný nebo zlomený snímací kroužek ABS může generovat falešný signál z hnacího hřídele nebo ložiska nápravy. V případě koroze pod montážní plochou snímače může být snímač tlačen blíže ke kroužku ABS, a tím může docházet k vysílání nesprávných údajů modulu ABS.

ŘEŠENÍ

Zkontrolujte celý systém ABS, zda nevykazuje korozi nebo zlomené snímací kroužky, a v případě potřeby proveďte výměnu.

FALEŠNÝ ALARM ZPŮSOBENÝ NADMĚRNĚ CITLIVÝM VAROVNÝM SYSTÉMEM BRZD

RIZIKO

Varovné světlo na přístrojové desce stále bliká i po výměně destiček a souvisejících snímačů opotřebení.

ŘEŠENÍ
  1. S cílem zajistit kontakt mezi brzdovými destičkami a brzdovými kotouči několikrát sešlápněte brzdový pedál.
  2. Na několik sekund vypněte zapalování.
  3. Znovu zapněte přístroje na palubní desce a zkontrolujte, zda stále svítí brzdové varovné světlo.

Pokud brzdové varovné světlo stále svítí, obraťte se o pomoc a odbornou radu.

Tento typ falešného alarmu může být běžný u určitých značek a modelů, které lze zobrazit on-line na www.ferodo.com. A pokud narazíte na jakékoliv častější problémy s konkrétní značkou nebo modelem, dejte nám vědět.

 

DŮLEŽITÉ: Některé modely jsou vybaveny indikátorem opotřebení s „dvojí úrovní“, tj. 70 % a 100 %.

Související technické tipy
nabíjení...