Skip Navigation

Select Language

Účinnost brzd máte pod kontrolou

Download PDF

Řidiči se mohou se ztrátou brzdného účinku setkat z různých důvodů: jen namátkou lze zmínit přehřívání, slábnutí brzd či degradaci brzdového obložení. K závažným problémům s brzdnou účinností dále patří např. výskyt par v brzdovém systému (jev zvaný „vapour lock“) nebo „houbovitý pocit na pedálu“. Zde vám přinášíme naše rady.

A. PÁRY V BRZDOVÉM SYSTÉMU

Výskyt (bublinek) par v brzdovém systému, jedna z nejděsivějších a nejnebezpečnějších příčin ztráty účinnosti brzd, souvisí s brzdovou kapalinou. Při brzdění se uvolňuje značné teplo a aby mohla brzdová kapalina těmto vysokým teplotám odolávat bez varu, je nutné ji navrhnout s vysokým bodem varu. Brzdová kapalina však je také hygroskopická, což znamená, že absorbuje vodu. V jakémkoliv hydraulickém brzdovém systému brzdová kapalina postupně absorbuje vlhkost a tím snižuje bod varu brzdové kapaliny.

Jakmile tato absorpce vlhkosti dosáhne určité úrovně – při dlouhodobějším, prudkém brzdění, zejména při vysokých teplotách nebo s nákladem - může brzdová kapalina začít vřít, a tím se vytvářejí plynové bubliny. Vzhledem k tomu, že plyn je daleko více stlačitelný než kapalina, řidič na brzdovém pedálu neucítí vůbec žádný tlak, což povede k úplné ztrátě brzdného výkonu. Tento jev se anglicky nazývá „vapour lock“.

JAK SE VYHNOUT VÝSKYTU BUBLIN PAR V BRZDOVÉM SYSTÉMU

1. VYBERTE SPRÁVNOU BRZDOVOU KAPALINU

Druh brzdové kapaliny použitý v hydraulickém systému má zásadní význam. Výrobci vozidel doporučují konkrétní typ kapaliny; toto by se vždy mělo dodržovat. Samozřejmě, kvalita brzdové kapaliny je klíčová. Níže uvádíme několik vlastností, které by se měly kontrolovat.

Dobrá kapalina by měla mít následující vlastnosti:

 • musí být nestlačitelná, aby při brzdění měl pedál potřebnou tvrdost
 • musí mít vysoký bod varu
 • musí si udržet výkonnost i při absorpci vlhkosti
 • její viskozita se nesmí vychýlit mimo přesně definované meze
 • musí mít správnou mazací schopnost
 • musí mít antikorozní účinky
 • její vliv na bobtnání pryžových směsí musí být pod kontrolou tak, aby nedocházelo ke smršťování.

Brzdové kapaliny Ferodo mají všechny tyto důležité vlastnosti a překračují zákonné požadavky v celém rozsahu.

2. PROVEĎTE TEST BRZDOVÉ KAPALINY

Přestože mnoho výrobců automobilů a brzdových systémů poskytuje doporučení k intervalům výměny brzdové kapaliny, správný čas výměny by neměl vycházet z ujetých kilometrů nebo stáří vozidla. Jediný skutečný způsob, jak to zjistit, je provést zkoušení brzdové kapaliny varem. Doporučuje se zapamatovat si následující poznatky:

ferodo-support-techtips-efficiency-lock2-visu-2016

Pomocí testeru vodivosti nebo „tužkové zkoušečky“ kapalinu k varu nelze přivést. Tato zařízení odhadují obsah vody elektronicky. Podle teorie se s obsahem vlhkosti zvyšuje vodivost (a/nebo kapacita), upozorňujeme však, že tyto testery mohou u nové kapaliny chybovat a zahrnout i znečištěnou kapalinu. 

ferodo-support-techtips-efficiency-lock2-visu2-2016

Společnost Ferodo vyvinula vysoce kvalitní tester brzdové kapaliny (číslo dílu FFT100A). Tester brzdové kapaliny Ferodo zajišťuje možnost přesného měření brzdové kapaliny pro vaše zákazníky. V případech, kdy zákazníci požadují zjistit obsah vody zcela přesně, může Ferodo tuto hodnotu stanovit pomocí standardních metod, jako je například známá metoda Karla Fischera.

3. VYMĚŇTE BRZDOVOU KAPALINU

V případě poklesu bodu varu je nutné brzdovou kapalinu vyměnit. Níže uvádíme rady k odvzdušnění systému, aby bylo možné kapalinu vyměnit.

Upozornění: Před odvzdušněním systému je nutné provést zkoušku těsnosti hlavního válce. Ta se provádí připojením manometru k nejbližšímu brzdovému třmenu (brzdiče).

Systém se pak musí na dobu 45 sekund natlakovat na 50 bar a během této doby tlak nesmí poklesnout o více než 4 bar. Pokud tlak dále poklesne, signalizuje to netěsnost hlavního válce, která vyžaduje další zkoumání. Lze provést ještě druhou kontrolu, avšak při nižším tlaku 10 barů.

POSTUP ODVZDUŠNĚNÍ - VOZIDLA S PŘEDNÍMI A ZADNÍMI KOTOUČOVÝMI BRZDAMI

Veškeré odvzdušnění brzd musí probíhat ve stanoveném pořadí, počínaje brzdovým třmenem nejdále od hlavního válce (vlevo nebo vpravo vzadu v závislosti na konfiguraci vozidla, tj. s levostranným nebo pravostranným řízením).

 • Uzavřete všechny odvzdušňovací zátky, nasaďte odvzdušňovací trubku na první třmen a uvolněte zátku.
 • Pomalu a důkladně sešlapujte brzdový pedál tak dlouho, dokud (v odvzdušňovací trubce) nezačne vytékat čistá a čirá brzdová kapalina bez vzduchových bublin.
 • Při plně sešlápnutém pedálu utáhněte odvzdušňovací zátku a demontujte odvzdušňovací trubku.
 • Postup opakujte u protějšího zadního brzdového třmenu.
 • Po dokončení úkonů u zadních třmenů zajistěte také řádnou funkci a odvzdušnění předních třmenů, počínaje nejvzdálenějším třmenem od hlavního válce, a konče nejblíže u hlavního válce.
 • Nakonec zkontrolujte dosažení odpovídajícího tlaku na pedál.
ferodo-support-techtips-efficiency-lock2-visu3-2016
POSTUP ODVZDUŠNĚNÍ - VOZIDLA S BUBNOVÝMI BRZDAMI

Veškeré odvzdušnění brzd musí probíhat ve stanoveném pořadí, počínaje místem na kole nejdále od hlavního válce (vlevo nebo vpravo vzadu v závislosti na konfiguraci vozidla, tj. s levostranným nebo pravostranným řízením).

Před zahájením postupu odvzdušnění je nezbytné provést správné ruční nastavení vůle brzdové čelisti k brzdovému bubnu (je-li tato možnost dostupná) v souladu s hodnotami předepsanými výrobcem.

 •  Uzavřete všechny odvzdušňovací zátky, na zátku u brzdového válce nejdále od hlavního válce nasaďte odvzdušňovací trubku a uvolněte zátku. 
 • Pomalu a důkladně sešlapujte brzdový pedál tak dlouho, dokud (v odvzdušňovací trubce) nezačne vytékat čistá a čirá brzdová kapalina bez vzduchových bublin. > Při plně sešlápnutém pedálu utáhněte odvzdušňovací zátku a demontujte odvzdušňovací trubku. 
 • Postup opakujte u protějšího zadního brzdového válce. 
 • Po dokončení úkonů u zadních brzdových válců zajistěte také řádnou funkci a odvzdušnění předních třmenů, počínaje nejvzdálenějším třmenem od hlavního válce, a konče nejblíže u hlavního válce. 
 • Nakonec zkontrolujte dosažení odpovídajícího tlaku na pedál.

 
 

B. MĚKKÝ PEDÁL BRZDY

Je to stav, kdy při sešlápnutí pedálu brzdy reagují pomalu a odpor pedálu je „houbovitý“ (měkčí, než by měl být) a pro zpomalení vozidla je zapotřebí nadměrná síla.

CO ZPŮSOBUJE HOUBOVITÝ ODPOR PEDÁLU A JAK SE PROVÁDÍ OPRAVA?

Vadné brzdové hadice mohou často způsobit únik brzdové kapaliny nebo nabobtnání hadice samotné, což vede k nedostatečné odezvě brzdového pedálu.

JAK PŘEDCHÁZET SELHÁNÍ BRZDOVÝCH HADIC

1. STÁRNUTÍ: pravidelně kontrolujte stav z hlediska možného odření, proříznutí, celkového opotřebení a těsnosti.

2. MONTÁŽ: zkontrolujte, zda brzdové hadice nejsou ohnuté nebo zkroucené, dbejte na správný utahovací moment a přesvědčte se, že po spuštění vozidla ze zvedáku nedojde ke kontaktu mezi hadicemi a díly brzdového systému.

3. KVALITA: vybírejte hadice s vysokou odolností, dobrou ohebností, nízkou propustností vlhkosti a nízkou objemovou roztažností pod tlakem. Ferodo nabízí komplexní sortiment vysoce kvalitních brzdových hadic, který se neustále rozrůstá tak, aby vyhovoval potřebám trhu.

Související technické tipy
nabíjení...