Skip Navigation

Select Language

Provozní vůli máte pod kontrolou

Download PDF

                    Pravidelné testování   -   Seřízení brzd   -   Doporučená provozní vůle


Dosažení optimální provozní vůle mezi brzdovou destičkou a kotoučem zabrání přehřátí.

Brzdy se mohou přehřívat z několika důvodů. Jedním z nejčastějších a nejsnadněji řešitelných důvodů je nesprávné nastavení provozní vůle mezi brzdovými destičkami a kotoučem. Toto může vést k následujícím problémům:

 • Je-li nastavena příliš velká vůle, pravděpodobným následkem je slabý brzdný účinek, neboť destička zcela nedosedá na kotouč se vznikem plné třecí síly.
 • Je-li nastavená příliš malá vůle, brzdové destičky a kotouče jsou v kontaktu, což způsobuje tření a následné přehřívání brzdového systému - výsledkem je nedostatečná brzdná účinnost, chvění, hluk a dokonce i trvalé poškození kotouče.

PRAVIDELNÉ TESTOVÁNÍ PROVOZNÍ VŮLE

Provozní vůli doporučujeme pravidelně kontrolovat. Vzhledem k tomu, že destičky i kotouče podléhají opotřebení, tak se vůle neustále zvětšuje. Všechny pneumatické kotoučové brzdy jsou vybaveny zařízením pro samočinné nastavování, které zajišťuje automatické samonastavení během provozu tak, aby bylo kompenzováno opotřebení brzdového obložení a kotoučů. Je však nutné provádět pravidelné kontroly, aby bylo zajištěno udržování správného zdvihu pístnice.

Je-li montáž tohoto zařízení provedena správně, manuální seřízení brzdového klíče (brzdové páky) by už nemělo být nutné. Měla být kontrolována mechanikem při každé výměně brzdových destiček nebo při nadměrném zahřívání brzd. Pokud se zjistí nadměrný zdvih brzdové páky, obvykle to signalizuje výskyt jiných problémů s brzdami, na které je nutné se zaměřit.

Postup seřízení brzd

 • Ujistěte se, že jsou brzdy uvolněné a že jsou kola vozidla podložena klíny.

 • Demontujte kolo.

 • Sestavu brzdového třmenu zatlačte dovnitř na vodicí kolíky. Vnitřní destičku vytlačte z palců a zkontrolujte jak palce, tak opěrnou desku vnitřní destičky.

 • Pomocí spárové měrky zkontrolujte provozní vůli mezi palci a opěrnou deskou vnitřní destičky, která by měla spadat do rozsahu uvedeného v následující tabulce.

 • Je-li provozní vůle menší nebo větší, než je správná hodnota uvedená v tabulce, pokračujte následujícím postupem.

 • Nastavte provozní vůli na 2 mm.

 • Zabrzděte 50krát.

 • Pomocí spárové měrky znovu zkontrolujte provozní vůli, která by měla spadat do rozsahu uvedeného v následující tabulce.

 • Je-li hodnota provozní vůle stále nižší nebo vyšší, než je správná hodnota uvedená v tabulce, bude nutné vyměnit buď celou brzdu, nebo jen skříň brzdy v souladu s návodem výrobce brzd.

DOPORUČENÉ PROVOZNÍ VŮLE BRZDOVÝCH SYSTÉMŮ

systému Typ Provozní vůle (mm)
KNORR-BREMSE SN5000 0,6 - 1,1
  SB6000 0,6 - 1,0
  SN7000 0,6 - 1,1
  SN7000 pro modely Scania 0,5 - 1,0
  SK7000 0,6 - 1,0
ARVINMERITOR D-Elsa1 0,5 - 0,7
  D3 0,6 - 0,8
  D-Elsa2 0,6 - 0,8
HALDEX DB19 s opěrnou deskou 10mm 0,6 - 0,9
  DB19 s opěrnou deskou 6 mm 0,8 - 1,2
  DB22LT 0,6 - 1,2
  DB22 s opěrnou deskou 10mm 0,6 - 0,9
  DB22 s opěrnou deskou 6 mm 0,8 - 1,2
WABCO PAN17 0,6 - 0,9
Související technické tipy
nabíjení...