Skip Navigation

Select Language

ZADNÍ BRZDY PRO FORD C-MAX

Stáhnout PDF

Zadní brzdy

BRZDOVÉ DESTIČKY

brzdové destičky: DEMONTÁŽ

 • Vozidlo umístěte na zvedák.
 • Vypněte vozidlo a vyjměte klíček ze zapalování.
 • Demontujte zadní kola.
 • Uvolněte parkovací brzdu.
 • Odpojte kabel ruční brzdy (1) a sejměte pojistný kroužek třmenu (2).
 • Pomocí klíče o správné velikosti vyšroubujte upevňovací šrouby třmenu (4) a uvolněte třmen z náboje.
 • Vyjměte vnější (5) a vnitřní (6) brzdové destičky.

brzdové destičky: VÝMĚNA

 • Pomocí nástroje pro zasunování brzdového pístu zasuňte píst zpět do krytu třmenu.
 • Na stranu kola nainstalujte vnější brzdovou destičku (bez přídržné svorky).
 • Na stranu pístu nainstalujte vnitřní brzdovou destičku (s přídržnou svorkou).
 • Utáhněte brzdový třmen a poté utáhněte upevňovací šrouby na moment 35 Nm.
 • Seřiďte zdvih parkovací brzdy.
 • Odvzdušněte hydraulický systém (jak je uvedeno v části Hydraulický obvod).

BRZDOVÉ KOTOUČE

brzdové kotouče: DEMONTÁŽ

 • Vozidlo umístěte na zvedák.
 • Vypněte vozidlo a vyjměte klíček ze zapalování.
 • Demontujte zadní kola.
 • Uvolněte parkovací brzdu.
 • Odpojte kabel ruční brzdy a sejměte pojistný kroužek třmenu.
 • Pomocí klíče o správné velikosti vyšroubujte upevňovací šrouby třmenu a uvolněte třmen z části náboje.
 • Vyjměte vnější a vnitřní brzdové destičky.
 • Vyjměte spojku hadice brzdového třmenu.
 • Uvolněte upevňovací šrouby třmenu (7) a vyjměte upevňovací držák třmenu (8).
 • Sejměte brzdový kotouč (9) z náboje.

brzdové kotouče: VÝMĚNA

 • Náboj kola musí být čistý a bez koroze a povrch kotouče čistý a hladký
 • Brzdový kotouč umístěte na náboj jeho nasunutím na šrouby čepu.
 • Pomocí správného speciální nástroje zatlačte píst třmenu zcela do třmenu.
 • Nainstalujte upevnění brzdového třmenu.
 • Utáhněte brzdový třmen a poté utáhněte upevňovací šrouby na moment 70 Nm.
 • Umístěte třmen na místo a znovu nainstalujte upevňovacího šrouby třmenu.
 • Na stranu kola náboje nainstalujte novou vnější brzdovou destičku.
 • Na stranu pístu třmenu nainstalujte novou vnitřní brzdovou destičku.
 • Upevňovací šrouby brzdového třmenu dotáhněte na moment 35 Nm.
 • Hadicovou spojku připevněte ke třmenu momentem 15 Nm.
 • Seřiďte zdvih parkovací brzdy.
 • Odvzdušněte hydraulický systém (jak je uvedeno v části Hydraulický obvod).
brake pads removal
brake disc removal

UPOZORNĚNÍ: Při zasouvání pístu zpět do tělesa třmenu je brzdová kapalina vytlačována do nádrže. Třmen je nutné při přesunu podepřít. Upevňovací plochy brzdových destiček je nutné vyčistit a zbavit veškerých nečistot.

OPATŘENÍ POŽADOVANÁ U SESTAVY BRZDOVÝCH DESTIČEK

UPOZORNĚNÍ: Za účelem správného provozu zadních brzd je nutné nainstalovat brzdové destičky správně podle níže uvedeného schématu. Pokud budou nainstalovány nesprávně, může dojít k nerovnoměrnému opotřebení, hluku a nedostatečné účinnosti. Důvodem je, že konstrukce třmenu neumožňuje, aby se antivibrační pružina vešla na vnější hranu třmenového můstku a jako taková neumožňuje dosednutí destičky ke kotouči. Pokud není zatažena brzda, vnitřní destička bude zdrojem nežádoucích zvuků.

brake pads assembly precautions

PROVOZNÍ OPATŘENÍ

Brzdová kapalina je hygroskopická a měla by se v pravidelných intervalech měnit. Nepoužívejte kapalinu, která neodpovídá specifikacím uvedeným v tabulce. Dbejte, aby se kapalinou nedopatřením nepotřísnily lakované, pryžové, plastové nebo mechanické díly. Nepoužívejte brzdovou kapalinu z nádoby, která byla delší dobu otevřená.

PARKOVACÍ BRZDA

OVLÁDÁNÍ ELEKTRONICKÉ PARKOVACÍ BRZDY

Některé modely mohou být vybaveny volitelným systémem elektrické ruční brzdy. Tento systém zahrnuje speciální klíč, spínač spojkového pedálu, spínač brzdového pedálu, uvolňovací mechanismus nouzové brzdy a servoovladače umístěné v prostoru pro rezervní kolo. Jediné uživatelské rozhraní je elektronický spínač ruční brzdy nebo přepínač, který aktivuje ruční brzdu.

Elektronická zámek ruční brzdy může být jedním ze dvou typů, statické nebo dynamické brzdění:

během statického brzdění, při rychlosti pod 4 km/h, nebo když vozidlo stojí, se vytažením klíče brzda zablokuje;

během dynamického brzdění při rychlostech nad 4 km/hod se vytažením klíče dosáhne postupného brzdného účinku.

SEŘÍZENÍ

UPOZORNĚNÍ: Postup vztahující se pouze na mechanickou ruční brzdu. Pro elektronickou parkovací brzdu je nutné používat diagnostický nástroj.

Poznámka: Před seřizováním nového nebo přesměrovaného kabelu je nutné zcela uvolnit brzdovou páku a nechat systém usadit ve čtyřech následujících krocích:

 • Krok 1: Seřizovací matici utáhněte na moment 2 Nm.
 • Krok 2: Páku parkovací brzdy zvedněte o dvanáct pozic.
 • Krok 3: Páku parkovací brzdy uvolněte zcela dolů.
 • Krok 4: Postupně uvolňujte matici až po poslední závit.
 • Z ovládací páky parkovací brzdy sejměte kryt těsnění proti prachu.
 • Deaktivujte parkovací brzdu.
 • Zkontrolujte správné vedení kabelu parkovací brzdy.

Poznámka: Nepřekračujte doporučený utahovací moment 2 Nm. Seřizovací matici otočte maximálně o 23 otáček. Nedodržení těchto doporučení může vést k poškození závitů kabelu.

 • Zkontrolujte, zda je páka ruční brzdy zcela uvolněna, a brzdový kabel seřiďte ve čtyřech následujících krocích:
 • Krok 1: Mezi páku ruční brzdy a čep sestavy vačky vložte po obou stranách spárovací měrku 0,7.
 • Krok 2: Spolu s jiným pracovníkem utáhněte seřizovací matici do polohy viditelného pohybu na jedné z pák třmenu parkovací brzdy.
 • Krok 3: Vyjměte spárovou měrku.
 • Krok 4: Protočte zadní kola a zkontrolujte, zda nedochází k přibrzdění. Pokud by tomu tak bylo, uvolněte seřizovací matici ruční brzdy až po konec závitů, očistěte lanka ruční brzdy a proces seřizování opakujte.
 • Nasaďte kryt těsnění proti prachu na ovládací páku parkovací brzdy.
Actuator

HYDRAULICKÝ OBVOD

ODVZDUŠŇOVÁNÍ

Upozornění: Během odvzdušňování vždy do nádrže doplňujte novu a čistou brzdovou kapalinu

 • K odvzdušňovacímu šroubu připojte odvzdušňovací potrubí.
 • Jeden konec trubky se musí nacházet v záchytné nádrži obsahující malé množství brzdové kapaliny.
 • Dno nádoby umístěte alespoň 300 mm nad odvzdušňovací šroub.
 • O půl otáčky uvolněte odvzdušňovací šroub.
 • Odvzdušňování brzd je nejvhodnější zahájit na nejvzdálenějším místě od hlavního válce. Doporučuje se tlakový odvzdušňovač.
 • Naplňte nádrž brzdovou kapalinou až po značku MAX.
 • Pokračujte ve stlačování brzdového pedálu, dokud se do zachycovací nádrže nebude čerpat čistá brzdová kapalina bez vzduchu.
 • Po dokončení tlakového odvzdušňování, kdy už se v systému nenachází žádný vzduch, odvzdušňovací ventil utáhněte.
 • Pomocí pedálu aplikujte brzdový tlak a zkontrolujte, zda nedochází k únikům.

Upozornění: Zkontrolujte, zda je odvzdušňovací ventil utažen a nasazena krytka proti prachu, která zabraňuje korozi.

 • Stejný postup opakujte i u dalšího brzdového vedení.
BRZDOVÁ KAPALINA
Výrobek DOT4
Intervaly údržby Výměna a odvzdušnění každé 2 roky
Kontrola hladiny každých 20 000 km / každý rok
Vizuální kontrola úniků a koroze každých 20 000 km / každý rok

 

 

BRZDOVÁ KAPALINA DOT4
FBX050 500 ml
FBX100 1 l
FBX500 5 l
FBX2000 20 l

 

 

Č. DÍLU FERODO

 

Brzdové Destičky FDB1931

 

 

Brzdové kotouče Ráfky 15" a 16" Ráfky 17"
Sériové č. dílu DDF1226 DDF1227
Průměr (mm) 265,0 280,0
Tloušťka (mm) 11,0 11,0
Min. tloušťka (mm) 9,0 9,0

Poznámka:
Kromě vozidla Ford C-Max se tento typ třmenu ATE instaluje do některých verzí modelů:

 • Ford Focus II/Tourneo Connect/Transit Connect
 • Mazda 3/5
 • Volvo C30/S40/V50

 

 

Související montážní návody
nabíjení...