Skip Navigation

Select Language

TEST Č. 1 STLAČITELNOST A TĚŽKÉ KOVY

Stáhnout PDF

ODOLNOST A BEZPEČNOST VÝROBKŮ FERODO® SE ZNOVU POTVRDILA

Ať už provozujete park užitkových vozidel, nebo je jen opravujete, jednou z vašich největších starostí je udržet jejich provozuschopnost, zajistit hladký chod bez nehod a zbytečných prostojů. Klíčem k dosažení tohoto cíle je kvalita a účinek brzdového systému.

STLAČITELNOST

NEJPLATNĚJŠÍM MĚŘÍTKEM KVALITY BRZDOVÝCH DESTIČEK JE STABILNÍ STLAČITELNOST TŘECÍCH MATERIÁLŮ.

Stlačitelnost třecího materiálu brzdových destiček by měla být v určitých mezích. Destičky by měly být dostatečně tvrdé, aby se zajistil dobrý pocit na pedálu, minimální opotřebení a dostatečný přenos síly z destičky na kotouč. A zároveň by měly být dostatečně pružné, aby se dosáhlo dostatečné přilnavosti na různých typech povrchu kotouče. Jedná se proto o pravděpodobně nejdůležitější ukazatel kvality výrobního procesu.

  • kvalita jednotlivých složek surovin ve směsi třecích materiálů
  • způsob namíchání třecího materiálu
  • kvalita a konzistence procesu lisování
  • tvorba puchýřů během procesu vytvrzování
  • trhliny v třecím materiálu
  • proces vytváření vazby mezi třecím materiálem a opěrnou deskou

PŘÍMÁ SOUVISLOST S POŽADAVKY NA ÚDRŽBU A PŘÍPADNÝMI DOPRAVNÍMI NEHODAMI

Výrazné kolísání stlačitelnosti třecích materiálů může způsobit nadměrné opotřebení brzd. Může se také snížit brzdný účinek a tuhost brzd. Každý z těchto problémů může významně zkrátit servisní intervaly, a v případě problémů s výkonem/konzistencí může dojít i k ohrožení bezpečnosti řidiče.

HODNOTA KOLÍSÁNÍ STLAČITELNOSTI DESTIČEK FERODO® JE JEDNA Z NEJNIŽŠÍCH, SE KTEROU SE LZE SETKAT

Stlačitelnost destiček Ferodo® jsme porovnali se stlačitelností destiček konkurence, přičemž měření jsme prováděli v mnoha různých místech třecího materiálu. Rozsah mezi minimální a maximální hodnotou stlačitelnosti je uveden v tabulce.

Výsledky dokazují, že Ferodo® nabízí jeden z nejnižších - a proto jeden z nejlepších - faktorů variability (kolísání) na trhu. Konkurenci porážíme při hodnotě jak 5 MPa, tak 8 MPa. Tato vyšší kvalita zabraňuje odstřižení třecího materiálu z opěrné desky během jízdy. A co více, je zajištěna delší životnost brzdových destiček s nižšími náklady na údržbu - což se rovná zvýšení provozuschopnosti vozidla.

ZKOUŠKA KOLÍSÁNÍ STLAČITELNOSTI

Materiál   Ferodo
FER 4550
Konk. 1 Konk. 2 Konk. 3 Konk. 4
Stlačitelnost RT (5 MPa) (μm) Průměr 131 163 141 92 66
Sortiment Min / Max 111-157 131-206 106-183 78-113 54-82
  Faktor variability 0,35 0,46 0,54 0,38 0,42
Stlačitelnost RT (8 MPa) (μm) [μm] 200 233 218 127 101
Sortiment Min / Max 171-231 196-285 169-276 111-154 85-118
  Faktor variability 0,30 0,38 0,49 0,33 0,32

 

TĚŽKÉ KOVY

FERODO® SE STARÁ O VAŠE ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ve společnosti Ferodo® chápeme, že těžké a toxické kovy mají velký vliv na bezpečnost v dílně a zdraví mechaniků - nemluvě o vážném znečištění životního prostředí. Mnoho v současné době na trhu dostupných konkurenčních destiček stále ještě obsahuje nebezpečné kovy v třecím materiálu. Níže uvedená tabulka zobrazuje ekologické hodnocení nespalovacích emisí v souladu s protokolem Evropské unie o těžkých kovech.

Stupeň   Třecí materiál neobsahuje následující:
Stupeň 1 ECO-1 Bez olova (<1000 ppm) / kadmia ≤ 2 ppm
Stupeň 2 ECO-2 Jako stupeň 1, navíc neobsahuje Antimon a jeho sloučeniny
Stupeň 3 ECO-3 Jako stupeň 2, navíc neobsahuje toxická vlákna
Stupeň 3E ECO-3E Jako stupeň 2, navíc neobsahuje kriticky toxická vlákna (aramidová vlákna jsou přípustná)
Stupeň 4 ECO-4 Jako stupeň 3, navíc neobsahuje měď a její slitiny a sloučeniny
Stupeň 4E ECO-4E Jako stupeň 3, navíc neobsahuje měď a její slitiny a sloučeniny (<1000 ppm)

 

Ferodo® klade vaši bezpečnost na první místo. Jsme jedním z prvních výrobců brzdových výrobků, kteří vyloučili veškeré nebezpečné kovy - jako například antimon a olovo - a dosáhli tak hodnocení ECO-3E. Používáme pouze bezpečné suroviny, které vykazují vyšší kvalitu a zajišťují lepší stlačitelnost a nízké opotřebení.

TESTOVÁNÍ KOMPONENTŮ

Hlavní složky XRF   Ferodo
FER 4550
Konk. 1 Konk. 2 Konk. 3 Konk. 4
Železo Fe x x x x x
Hliník Al x x   x  
Měď Cu x x x x x
Hořčík Mg x        
Chróm Cr x     x x
Vápník Ca x       x
Cín Sn x     x  
Barium Ba   x x x x
Zinek Zn     x x x
Křemík Si     x    
Mangan Mn       x  
Antimon Sb   x x   x
Olovo Pb         x
Hodnocení ECO   ECO-3E ECO-1 ECO-1 ECO-2 Není ECO

 

 

Související testy
nabíjení...