Skip Navigation

Dil Seçimini Yapın

Genel Şartlar ve Koşullar 

Aşağıdaki web sitelerini ve alt bölümlerini kullanmak için Genel Şartlar ve Koşullar:

www.ferodo.com.tr

 


Bu Şartlar ve Koşulları yazdırmak için, buraya tıklayın
Bu Şartlar ve Koşulların bir kopyasını indirmek için, buraya tıklayın

 

1. Uygulama kapsamı

Yukarıda belirtilen web sitelerinin her birisi (bundan sonra tek tek “Web sitesi” olarak anılacaktır) ticari sicil kaydı Kontich, Belçika’da bulunan ve iş adresi Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belçika, KDV kimlik No’su BE 0452.101.063 olan BE 0452.101.063 referans numarasıyla Antwerp Mahkemesi siciline kayıtlı Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A.şirketinin (bundan böyle “Federal Mogul” olarak anılacaktır) web sitesidir.

Aşağıda tanımlanan genel şartlar ve koşullar (bundan sonra “Şartlar ve Koşullar“ olarak anılacaktır), özellikle başka bir web sitesi veya başka bir web sitesinin alt bölümünden açıkça bahsedilmedikçe Web Sitesinin kullanıcı (Kullanıcı) tarafından kullanımı için geçerlidir.

2. Hizmet kapsamı

Federal-Mogul Web Sitesi içerisindeki bilgileri sürekli güncellemek ve uyarlamak için her yolu dener. Federal-Mogul bazı bilgileri uyarlamak, sınırlamak veya kaldırmak hakkını saklı tutar. Federal-Mogul Kullanıcının bazı bilgilere erişimi konusunda bir garanti vermez. 

3. Kullanıcının yükümlülükleri

3.1     Web sitesinin Kullanıcı tarafından kullanımı herhangi bir ilgili yasal düzenlemeyi ihmal etmemelidir. Özellikle, Kullanıcı şu durumlardan kaçınmalıdır:

        • Kötüye kullanım veya uygun olmayan kullanım yoluyla Web Sitesinin işlevselliğine veya erişilebilirliğine zarar vermek veya fazla yüklemede         bulunmak,
        • Bilgilerin manipüle edilmesi, gönderilmesi veya yerleştirilmesi yoluyla üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmek.

3.2     Kullanıcı, uygun tedbirleri alarak, virüsler, trojanlar veya solucanlar gibi zararlı programlar veya program parçalarının Web Sitesi üzerinden yayılmasını veya yüklenmesini engellemekle yükümlüdür.

3.3     Kullanıcı, Web Sitesinde sunulan bilgilerde bir yanlışlık veya sapma tespit etmesi durumunda zaman kaybetmeden Federal-Mogul’u bilgilendirmekle yükümlüdür

4. Web Sitesinin erişilebilirliği

Federal-Mogul Kullanıcıya Web Sitesine daima erişim imkânı sağlamak konusunda her yolu dener. Ancak bakım, tadilat, geliştirme veya ilave içerik eklenmesi veya internetle alakalı sistemsel sorunlar veya mücbir sebepler nedeniyle işletim kesintileri veya erişim kısıtlamalarının olması da mümkündür. Federal-Mogul bu nedenlerden ötürü Web Sitesine bazı durumlarda erişimi garanti etmez ve herhangi bir zamanda gerçekleşen erişim aksamalarının bir kısmından veya tamamından sorumlu tutulamaz. 

5. Telif Hakkı 

Web Sitesi çerçevesinde sunulan içerik, telif hakları, yazar hakları ve komşu haklarla korunmaktadır veya diğer fikri mülkiyet veya ticari koruma haklarına tabidir. Web Sitesinin yapısı ve içeriği (ör. belirli bir metin, grafik, ses veya video dosyaları vb.) Federal-Mogul’un (veya ilgili hak sahibinin) önceden yazılı onayı olmadan tamamen veya kısmen, kamu erişimine açık bir şekilde veya Web Sitesinin veya Web Sitesinin içeriğinin alışılageldik ölçülerini aşan herhangi bir kullanımı olacak şekilde kopyalanamaz, dağıtılamaz, kullanılamaz. Bilhassa Web Sitesinin içeriğinin veya bilgilerinin Kullanıcı tarafından kendi ticari amaçları için kullanımına izin verilmez.

6. GARANTİ REDDİ 

KULLANICI, WEB SİTESİNİN KULLANIMININ KENDİ RİSKİ VE TEHLİKESİ OLDUĞUNU AÇIK BİR ŞEKİLDE ANLAR VE KABUL EDER. WEB SİTESİ, "OLDUĞU GİBİ" VE “ERİŞİLEBİLİR OLARAK”, TÜM HATALARIYLA VE KUSURLARIYLA SAĞLANIR. İLGİLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENIŞ BOYUTTA FEDERAL-MOGUL, GİZLİ VEYA SAKLI KUSURLAR, PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUK VE İHMAL ETMEME DAHIL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA AÇIK VEYA ZIMNI OLSUN HERHANGI BIR TÜRDE TÜM GARANTILERI AÇIK BIR ŞEKILDE REDDEDER. İLGİLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ BOYUTTA FEDERAL-MOGUL (I) WEB SİTESİNİN KULLANICININ GEREKSİNİMLERİNE CEVAP VERECEĞİ, (II) WEB SİTESİNİN KESİNTİSİZ, GÜNCEL, GÜVENLİ, HATASIZ VEYA VİRÜSSÜZ OLDUĞU, (III) WEB SİTESİNİN KULLANIMINDAN DOĞACAK BİLGİLERİN DOĞRU, KAPSAMLI VEYA GÜVENİLİR OLDUĞU KONULARINDA HİÇBİR GARANTİ VERMEZ.

İNDİRİLEN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE WEB SİTESİNİN KULLANIMINDAN ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR MATERYAL, KULLANICININ KENDİ TAKDİRİ VE RİSKİ DÂHİLİNDEDİR VE AŞAĞIDA YER ALAN "SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI" BÖLÜMÜ UYARINCA HERHANGİ BİR MATERYALİN İNDİRİLMESİNDEN SONUCU BİLGİSAYARIN SİSTEMİNE GELECEK HERHANGİ BİR ZARAR VEYA VERİ KAYBINDAN SADECE KULLANICI SORUMLUDUR. YUKARIDA BAHSEDİLEN GARANTİ SINIRLAMALARINA TÜM YARGI MERCİİLERİNDE İZİN VERİLMEYEBİLİR VE BU SINIRLAMALAR İLGİLİ KANUNLAR ÇERÇEVESİNCE KULLANICININ ZORUNLU HAKLARINI AÇIK BİR ŞEKİLDE KISITLAMAZ

7. SORUMLULUK SINIRI

7.1     FEDERAL-MOGUL, YALNIZCA AĞIR KUSURUN VEYA KASITIN SEBEP OLDUĞU YARALANMA VEYA ZARARLARDAN SORUMLUDUR. BU SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI, BU SÖZLEŞMENİN AMACINA ULAŞMASI İÇİN ÖNEMLİ OLAN, KULLANICININ MAKUL OLARAK GÜVENDİĞİ VE BU SÖZLEŞMENİN TEMELİNİ OLUŞTURAN YARALANMA VEYA SAĞLIK, HAYAT VEYA UZUV KAYBI VEYA HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR ("ASLİ YÜKÜMLÜLÜK”). FEDERAL-MOGUL, SADECE BASİT BİR İHMAL İLE BİR ASLİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ İHLAL EDERSE, ZARARIN MİKTARI, TİPİK VE ÖNGÖRÜLEBİLİR MİKTARLA SINIRLIDIR.

7.2     ŞARTLAR VE KOŞULLAR’IN 7.1 BÖLÜMÜ ALTINDA BAHSEDİLEN KISITLAMALARA TABİ OLARAK, İLGİLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, KULLANICI, KARŞI TARAF FEDERAL-MOGUL’UN VEYA ARACILARININ VE ÇALIŞANLARININ YAŞANMASI MUHTEMEL DOLAYLI, DOĞRUDAN, ÖZEL, ZARARLARDAN, KULLANIM, VERİ, KÂR, İŞ, FIRSAT, İTİBAR KAYBINDAN DOĞAN ZARARLARDAN, YAZILIMIN KULLANIMI, PERFORMANS, BELGELER, GECİKMELER, SİTEYE GİRİŞTE YAŞANMASI MUHTEMEL PROBLEMLER, SİTE KULLANIRKEN DONANIMINIZDA MEYDANA GELEBİLECEK SORUNLAR, TAM OLMAYAN İÇERİK, BİLGİSAYAR VİRÜSLERİ, ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR (FEDERALMOGUL DAHA ÖNCE MUHTELİF ZARARLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE), KASIT DIŞI, TAKSİRİ HUSUSLAR, GİZLİ KUSURLAR, KUSURSUZ SORUMLULUK VE HERHANGİ BİR YASAL TEORİ DÂHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA FEDERAL-MOGUL BU SORUNLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

BU SORUMLULUK SINIRLANDIRMASI, FEDERAL-MOGUL'UN KASITLI İHMAL VEYA SAHTEKÂRLIK VEYA İLGİLİ YASALARDAN BAĞIMSIZ OLAMAYACAK ŞEKİLDE DİĞER HERHANGİ BİR SORUMLULUĞUNU SINIRLANDIRMAZ VE KULLANICININ İLGİLİ YASALAR DÂHİLİNDE BİR TÜKETİCİ OLARAK ZARURİ HAKLARI SAKLI KALIR.

İLGİLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, FEDERAL-MOGUL, KULLANICILARIN ZARAR VERİCİ DAVRANIŞLARINDAN DOĞAN ZARAR İÇİN, FEDERAL-MOGUL'UN KULLANICILARI ARACILIĞIYLA FEDERAL-MOGUL’UN BÖLÜMLERİNİN KURULUMUYLA İLGİLİ KASIT, AĞIR İHMAL VEYA İHMALDEN DOĞAN ZARAR İÇİN YASA HÜKÜMLERİ UYARINCA SORUMLU DEĞİLDİR.

8. Son Hükümler

8.1     Federal-Mogul, istediği herhangi bir zaman, Bu Şartlar ve Koşullar’da değişiklik yapma ve/veya eklemede bulunma hakkına sahiptir, firma Kullanıcı tarafından belirtilmiş olan e-posta adresine Şartlar ve Koşulların yenilenmiş versiyonunu altı haftalık süre içerisinde gönderecektir. Eğer Kullanıcı yapılan değişikliklere altı hafta içerisinde itiraz etmezse, değiştirilmiş Şartlar ve Koşullar yürürlüğe girecektir. Kullanıcının dikkati özellikle değişiklik bildirisindeki itiraz etme hakkına çekilmektedir. Mücbir sebep halinde, özellikle Federal-Mogul'un yasalara uygunluğunu sağlamak için Şartlar ve Koşullarda yapılan değişikliklerin gerekli olması halinde, Federal-Mogul sözleşmeyi bu sebepten sonlandırabilir.

8.2     Web sitesi dünya çapında erişilebilir olsa da, Web Sitesinde sözü edilen tüm ürünler veya hizmetler tüm coğrafi bölgelerde mevcut olmayabilir. Federal-Mogul, yürürlükteki yasalara uygun olarak, istediği kişi, şirket, coğrafi konum için herhangi bir ürün veya hizmetin sunulmasını kısıtlama hakkını saklı tutar.

8.3     Web Sitesi, Belçika kanunları uyarınca açılmış ve işletilmektedir. Bu Şartlar ve Koşullar ile herhangi bir sözleşme veya sözleşme dışı (sözleşme öncesi de dâhil olmak üzere) ilintili sonuç, geçerlilik, yorumlama, uygulama, performans ve sözleşme iptali gibi hususlar, zaruretten faydalanacağınız tüketici hakları gibi zorunlu yasalar Belçika yasalarının üzerine geçmediği sürece, Belçika yasaları doğrultusunda ele alınmakta ve yorumlanmaktadır. Diğer yetkili mahkemelere sunulacak herhangi bir hak talebi için ilgili yasalar dahilinde zorunlu haklarınız saklı kalarak, bu Şartlar ve Koşullar, Web Sitesinin kullanımı sözleşme ve/veya sözleşme dışı (sözleşme öncesi de dahil olmak üzere) ilintili sonuç, geçerlilik, yorumlama, uygulama, performans ve sözleşme iptalinden taraflar arasında doğacak herhangi bir muhtemel anlaşmazlık, Belçika'nın Brüksel Mahkemelerine havale edilecektir ve burada sonuca bağlanacaktır.

8.4     Yetkili bir mahkemece Şartlar ve Koşullar kısmındaki herhangi bir hükmün geçersiz olduğu tespit edilirse, Şartlar ve Koşullar başlığındaki diğer hükümler iptal edilmek zorunda değildir ve yürürlükte kalmaya devam ederler. Herhangi bir hükümden feragat edilmesi, Şartlar ve Koşullar kısmındaki tüm maddelerden feragat edileceği anlamına gelmez.

8.5     Dış Bağlantılar: Bu Web Sitesi diğer web sitelerine ve bilgi kaynaklarına dair referansları ve köprü bağlantıları bünyesinde bulundurmaktadır. Bu bağlantılar ve bilgi kaynakları "bilgi" olarak sağlanmaktadır. Bu Web Sitesi ve bilgi kaynakları FederalMogul'un denetimi altında değildir ve Koşullar ve Şartlar kısmı onlar için geçerli değildir. Federal-Mogul bu web siteleri üzerindeki kalite, yasallık, güvenilirlik ve eksiksizlik hususlarında garanti sunmamaktadır. Bu web sitelerinden edindiğiniz bilgilerin sonucunda yaşanması muhtemel sorunların sorumluluğunu kabul etmiyoruz.

9. Yasal uyarı

Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A.
Prins Boudewijnlaan 5
2550 Kontich, Belgium

Ref. No. BE 0452.101.063
Antwerp mahkemesine kayıtlıdır
VAT ID: BE 0452.101.063

Telefon: +32 3 450 83 10
E-posta: info@fmmotorparts.com

10. Garage Gurus’taki hizmetlerin kullanımıyla ilgili ek hükümler

10.1.     Uygulama kapsamı

10.1.1.      bölümdeki hükümler, bu belgede yukarıda bahsedilen Şartlar ve Koşullar’a ek olarak, Kullanıcının bir Web Sitesi olan “Garage Gurus’un” (bundan sonra “Garage Gurus” olarak anılacaktır) alt kısmında erişilebilen hizmetlerden yararlanması durumunda geçerli olacaktır.

10.1.2.     Garage Gurus, sadece 10. bölümdeki hükümlere göre erişilebilir ve hizmetleri kullanılabilir.

10.2.     Garage Gurus’a kayıt ve erişim

10.2.1     Garage Gurus’u kullanmak için Kullanıcı’nın Web Sitesine başarılı bir şekilde kaydolması gereklidir.

10.2.2     Kayıt yaptırmak için, Kullanıcı Federal-Mogul’a kayıt ekranına kayıt için gerekli olan bilgileri girerek çevrimiçi bir istek göndermelidir. Tüm bilgiler tam ve doğru olmak zorundadır. Çevrimiçi isteği göndermeden önce Kullanıcı, Şartlar ve Koşullar’ı kabul eder.

10.2.3     Kullanıcı, kendisi tarafından verilen e-posta adresine gönderilen bir bildirim ile kayıt işleminin başarılı bir şekilde gerçekleştiğine ilişkin bilgilendirilecektir. Garage Gurus için başarılı bir kayıt yapıldıktan sonra, Kullanıcıya kişisel Garage Gurus erişim bilgileri verilecektir.

10.2.4     Garage Gurus’a erişim Federal-Mogul Web Sitesi veya Federal-Mogul tarafından sağlanan bir doğrudan bağlantı aracılığıyla çevrimiçi olarak gerçekleşir. Oturum açmak için Kullanıcı, oturum açma ekranında gösterilen alanlara kişisel erişim bilgilerini girmek zorundadır.

10.2.5     Garage Gurus’a erişim ücretsizdir. Ancak, internete genel erişim nedeniyle masraflar doğabilir. Bu masraflar Kullanıcı tarafından karşılanacaktır.

10.2.6     Garage Gurus’a kayıt için hak talep edilemez. Federal-Mogul herhangi bir zamanda bir gerekçe belirtmeksizin tamamen kendi takdirine bağlı olarak Garage Gurus’a yapılan kayıtlara izin vermeme veya kayıtları reddetme hakkını saklı tutar.

10.2.7     Kullanıcı’nın bilgilerini gözden geçirmesi ve düzenlemesi mümkündür.

10.2.8     Kullanıcı herhangi bir zamanda Garage Gurus’a erişiminin silinmesini yazışma veya eposta yoluyla talep edebilir.

10.3.     Garage Gurus’un hizmet kapsamı

10.3.1     Garage Gurus, Kullanıcılara teknik servisler, haberler ve eğitimler (bundan böyle “Garaj Gurus Hizmetleri” olarak anılacaktır) gibi ürün ve hizmetleri hakkında bilgi verir.

10.3.2     Tüm Garaj Gurus Hizmetleri sadece bilgi amaçlıdır, yani ürünü kurmak veya kullanmak için herhangi bir gereğine uygun eğitim ihtiyacının, bir ürün kılavuzuna başvurma ya da eğitimli bir teknisyene ya da uygun şekilde nitelikli bir kişiye danışma gerekliliğinin yerini tutmaz.

10.3.3     Federal-Mogul, Garage Gurus'un bilgi sunumunu sürekli olarak optimize etmeyi ve uyarlamayı vaat eder. Federal-Mogul, kendi takdirine bağlı olarak önceden bildirimde bulunmadan bilgileri uyarlama, sınırlama veya kaldırma hakkını saklı tutar. FederalMogul, Kullanıcı'nın Garage Gurus'taki bazı bilgilere erişimini garanti etmez.

10.4.     Kullanıcı’nın yükümlülükleri

10.4.1     Kayıt sırasında, Kullanıcı gerekli bilgileri tam ve doğru bir şekilde vermekle yükümlüdür. Kullanıcı, bilgileri üzerinde gelecekte yapılacak değişiklikleri zaman kaybetmeden Federal-Mogul’a bildirmekle ya da Garage Gurus üzerindeki bu bilgileri kendisi güncellemekle yükümlüdür.

10.4.2     Erişim verileri gizli bilgi olarak ele alınmalı ve hiçbir şekilde üçüncü taraflara açıklanmamalıdır. Bir kayıp durumunda, erişim verileri Kullanıcı tarafından derhal değiştirilmeli veya Kullanıcı, yetkisiz üçüncü kişilerin erişim verilerine sahip olduğundan şüpheleniliyorsa, Federal-Mogul'dan bunları değiştirmelerini istemelidir.

10.4.3     Kullanıcının erişim verileri sadece Kullanıcı tarafından kullanılacaktır ve hiçbir durumda diğer kişilere açıklanmamalıdır.

10.4.4     Kullanıcının bu Şartlar ve Koşullar’da belirtilen yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda, Federal-Mogul Kullanıcı’nın Garage Gurus’a erişimini geçici süreyle veya kalıcı olarak engelleme ve/veya silme hakkına sahiptir.

10.5.     Ürün sunumu

10.5.1     Web Sitesinde sunulan ürünler, belirli veya belirtilen bir amaç için sunulan ürünün kullanılabilirliğine ve mevcudiyetine ilişkin sunumu sebebiyle Federal-Mogul’un herhangi bir garantisi olmadan “oldukları gibi” sunulur.

10.5.2     Eğer çeşitli ürünler birbiriyle karşılaştırılırsa, Federal Mogul, birbiriyle karşılaştırılan ürünlerin fiilen mevcut olduğunu veya – ürünlerin işlevsel olarak karşılaştırılabilirliği durumunda –karşılaştırılan ürünlerin diğer herhangi bir özelliğinin veya kabiliyetinin birbirleriyle karşılaştırılabilir olacağının garantisini hususi olarak vermez.