Skip Navigation

Wybierz język

TYLNE HAMULCE POSTOJOWE VOLKSWAGEN PASSAT B5

Pobierz PDF

HAMULCE TYLNE/POSTOJOWE

UWAGA: Przed podjęciem pracy na układzie hamulców tylnych w VW Passat konieczne jest posiadanie urządzenia diagnostycznego oraz ładowarki akumulatora (oprócz standardowych narzędzi warsztatowych).

Ten model Passata wyposażony jest w elektromechaniczny układ hamulców postojowych zintegrowany z zaciskami hamulców tylnych. Układ wymaga zatem użycia systemu diagnostycznego do wycofania tłoków do pozycji początkowych w zaciskach.

Ładowarka akumulatorowa powinna zostać podłączona do akumulatora przed rozpoczęciem jakiejkolwiek czynności w pojeździe z wykorzystaniem urządzenia diagnostycznego. Pozwoli to uniknąć wahań napięcia w jednostce centralnej ECU i/lub innych systemach sterowania.

Ten model samochodu jest wyposażony w elektromechaniczny hamulec postojowy.
Zaciski tylne wyposażone są w dwa silniki sterujące pracą hamulca postojowego.

Uwaga: Regulacja hamulca postojowego powinna być wykonywana wyłącznie przy użyciu urządzenia diagnostycznego, z zachowaniem procedury repozycjonowania.

Hamulce tylne/postojowe: DEMONTAŻ

 • Umieścić pojazd na podnośniku.
 • Zdjąć tylne koła.
 • Wycofać tłoczki przy użyciu narzędzia diagnostycznego, a następnie poluzować sworznie prowadzące zacisku.
 • Zdemontować zaciski oraz wyjąć klocki hamulcowe.
 • Zacisk musi zostać prawidłowo oczyszczony z wszelkich osadów powstających podczas hamowania, szczególnie na wszystkich powierzchniach ruchomych.
 • Sworznie prowadzące muszą zostać oczyszczone oraz lekko nasmarowane wysokotemperaturowym smarem molibdenowym.

Hamulce tylne/postojowe: MONTAŻ

 • Wcisnąć tłoczki hamulcowe do oporu w zacisk.

Uwaga: Przed cofnięciem tłoczka hamulcowego do wnętrza zacisku należy usunąć część płynu hamulcowego ze zbiorniczka wyrównawczego. Gdyby zbiorniczek był pełny, płyn hamulcowy mógłby rozlać się powodując uszkodzenia.

 • Zamontować klocki hamulcowe w prowadnicach (strzałki 1).
 • Upewnić się, że klocki hamulcowe są prawidłowo umieszczone na prowadnicach (strzałki 2).

Uwaga: Jeśli klocki hamulcowe posiadają powierzchnię przyczepną, należy upewnić się, że nie przylgną do zacisku przed osiągnięciem poprawnego położenia.

 • Przykręcić łącznik przewodu hamulcowego do zacisku z momentem równym 14 Nm.
 • Zabezpieczyć zacisk hamulca, dokręcając sworznie prowadzące momentem równym 35 Nm.
 • Sprawdzić poziom płynu hamulcowego i uzupełnić w razie potrzeby.

Uwaga: Po zamontowaniu klocków hamulcowych należy kilkakrotnie silnie nacisnąć pedał hamulca w celu prawidłowego umiejscowienia tłoczków w zaciskach.

RESETOWANIE HAMULCA POSTOJOWEGO

 • Korzystając z urządzenia diagnostycznego, ustawić tłoczki hamulca postojowego w pozycji początkowej.

Uwaga: Przed cofnięciem tłoczka hamulcowego do wnętrza zacisku należy usunąć część płynu hamulcowego ze zbiorniczka wyrównawczego. Gdyby zbiorniczek był pełny, płyn hamulcowy mógłby rozlać się powodując uszkodzenia.

 • Podłączyć do pojazdu urządzenie diagnostyczne i wybrać funkcję hamulca postojowego.
 • Ustawić tłoczki hamulcowe w pozycjach początkowych.

Uwaga: Ustawianie tłoczków w pozycjach początkowych jedynie przy wykorzystaniu urządzenia diagnostycznego nie jest wystarczające. Należy wcisnąć tłoczek do końca jego gniazda w zacisku przy pomocy popychacza oznaczonego (X) (patrz rysunek na stronie 3).


TARCZE HAMULCOWE

tarcze hamulcowe: DEMONTAŻ

 • Zdjąć ramę zacisku, poluzowując śruby mocujące, aby zapewnić dostęp do tarczy hamulcowej.
 • Poluzować śrubę ustalającą i zdjąć tarcze oraz klocki hamulcowe.
 • Oczyścić zacisk ze wszystkich zanieczyszczeń powstałych w trakcie eksploatacji, szczególnie na wszystkich powierzchniach ruchomych.

Uwaga: Nie należy podejmować prób siłowego usuwania tarcz hamulcowych z piasty koła: w razie oporu należy użyć środka do usuwania rdzy/preparatu penetrującego.

tarcze hamulcowe: MONTAŻ

 • Umieścić tarczę hamulcową na piaście upewniając się, że powierzchnie styku są czyste.
 • Dokręcić śrubę ustalającą momentem równym 4 Nm.
 • Zamocować klocki hamulcowe zgodnie ze wskazaniami przedstawionymi w części opisującej montaż klocków hamulcowych (strona 1).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Płyn hamulcowy ma właściwości higroskopijne i powinien być wymieniany w regularnych odstępach czasu. Nie należy stosować płynu, który nie jest zgodny ze specyfikacjami podanymi w tabeli. Należy uważać, aby płyn nie wyciekł przypadkowo na części lakierowane, gumowe, plastikowe lub na części mechanizmów.


OBWÓD HYDRAULICZNY

ODPOWIETRZANIE ZACISKU HAMULCOWEGO

Uwaga: Te czynności należy wykonać w przypadku konieczności naprawy tłoczka hamulcowego i demontażu zacisku.

 • Poluzować śrubę odpowietrzającą, zanurzyć koniec przewodu założonego na
 korek spustowy w zbiorniczku, napełniając go płynem do momentu,
  aż z 
przewodu przestanie wypływać zapowietrzony płyn hamulcowy.
 • Dokręcić śrubę odpowietrzającą.

KONTROLA SZCZELNOŚCI GŁÓWNEJ POMPY HAMULCOWEJ

 • Poluzować i odkręcić śrubę odpowietrzającą z jednego z przednich zacisków.
 • Podłączyć ciśnieniomierz do elementu.
 • Wytworzyć ciśnienie w układzie hamulcowym na poziomie 50 barów.
 • Podczas testu (min. 45 s) ciśnienie nie może zmniejszyć się o więcej niż 4 bary. Jeśli spadek ciśnienia będzie większy, należy wymienić pompę główną hamulca.

WSTĘPNE ODPOWIETRZANIE

Kolejność czynności przy odpowietrzaniu
 1. odpowietrzyć jednocześnie przedni lewy i prawy zacisk
 2. odpowietrzyć jednocześnie tylny lewy i prawy zacisk
 • Podłączyć urządzenie do odpowietrzania układu hamulcowego.
 • Pozostawić śruby odpowietrzające poluzowane do chwili, aż będzie wypływał odpowietrzony płyn hamulcowy.
 • Na koniec ponownie przeprowadzić odpowietrzanie jednostki hydraulicznej, wybierając odpowiedni program w narzędziu diagnostycznym.

ZASADNICZE ODPOWIETRZANIE

 • Podłączyć urządzenie do odpowietrzania układu hamulcowego.
 • Poluzować śruby odpowietrzające zgodnie z wymaganą kolejnością oraz odpowietrzyć zaciski hamulcowe.
 • Podłączyć odpowiedni wąż elastyczny do śruby odpowietrzającej. Należy upewnić się, że wąż nie jest zgięty, aby zapobiec dostawaniu się powietrza do układu hamulcowego.
 • Pozostawić śruby odpowietrzające poluzowane do chwili, aż będzie wypływał odpowietrzony płyn hamulcowy.

KOŃCOWE ODPOWIETRZANIE

Uwaga: Ta czynność wymaga udziału dwóch osób.

 • Silnie nacisnąć pedał hamulca i przytrzymać.
 • Poluzować śrubę odpowietrzającą zacisku hamulca.
 • Nacisnąć do oporu pedał hamulca.
 • Dokręcić śrubę odpowietrzającą, przytrzymując naciśnięty pedał.
 • Powoli zwalniać pedał hamulca.
 • Czynność należy wykonać 5 razy dla każdego zacisku hamulca.
  1. lewy przedni zacisk
  2. prawy przedni zacisk
  3. lewy tylny zacisk
  4. prawy tylny zacisk
 • Po zakończeniu wymiany płynu wykonać test drogowy, w trakcie którego wystąpi przynajmniej jedna konieczność zadziałania systemu ABS.

 

PŁYN HAMULCOWY
Pojemność 1,0 l
Produkt DOT4
Częstotliwość przeglądów Wymiana płynu i odpowietrzanie układu co 2 lata

 

PŁYN HAMULCOWY DOT4
FBX050 500 ml
FBX100 1 l
FBX500 5 l
FBX2000 20 l

 

NR CZĘŚCI FERODO
  A Fed Mog freni _VWPassat_RU_Layout 1 A Fed Mog freni _VWPassat_RU_Layout 1
Klocki hamulcowe FDB1636 FDB4192
Rozmiar Felgi 16-calowe Felgi 17-calowe
Nr ref. tarczy DDF1306 DDF1503
Średnica tarczy (mm) 286 310
Grubość tarczy (mm) 12 22
Limit zużycia tarczy (mm) 8 18
Nr ref. klocka hamulcowego FDB1636 FDB4192
Wysokość klocka hamulcowego (mm) 55.5 56.2
Szerokość klocka hamulcowego (mm) 105.0 105.3
Grubość klocka hamulcowego (mm) 16.9 16.8
Limit zużycia klocka (mm) 7.0 7.0
Zacisk TRW TRW
Średnica tłoka (mm) 38 41
Pozostałe poradniki montażowe
ładowanie...