Skip Navigation

Select Language

ZADNÍ RUČNÍ BRZDY PRO VOLKSWAGEN PASSAT V

Stáhnout PDF

ZADNÍ/PARKOVACÍ BRZDY

UPOZORNĚNÍ: Před zahájením práce na zadním brzdovém systému modelu Passat je nutné mít k dispozici rozhraní diagnostického softwaru a nabíječku baterií (kromě obvyklého dílenského nářadí).

Model Passat je vybaven systémem elektromechanické parkovací brzdy, který je zabudován do zadních brzdových třmenů. Systém tudíž požaduje použít k zasunutí pístů do krytu třmenu diagnostický systém.

Nabíječku baterií je třeba připojit k baterii ještě před zahájením práce s diagnostickým přístrojem na vozidle. Tím se zamezí kolísání napětí přiváděného do elektronické řídicí jednotky a/nebo dalších řídicích systémů.

Tento model je vybaven elektromechanickou parkovací brzdou.
Zadní třmeny jsou opatřeny dvěma elektromotory ovládajícími činnost parkovací brzdy.

Poznámka: Nastavení parkovací brzdy lze provádět pomocí diagnostického přístroje podle následujícího postupu polohování.

Zadní/parkovací brzdy: DEMONTÁŽ

 • Vozidlo umístěte na zvedák.
 • Demontujte zadní kola.
 • Písty zasuňte pomocí diagnostického systému a poté povolte kluzné čepy třmenu.
 • Demontujte třmeny a brzdové destičky.
 • Třmen je nutné řádně očistit od všech částic uvolněných při brzdění, zejména na kluzných plochách.
 • Kluzné čepy je nutné očistit a lehce namazat molybdenovým mazivem do vysokých teplot.

Zadní/parkovací brzdy: VÝMĚNA

 • Písty třmenu zcela zatlačte do výchozí polohy.

Poznámka: Před vrácením pístu do válce odčerpejte ze zásobníku určité množství brzdové kapaliny. Pokud je zásobník plný, brzdová kapalina může přetéct a způsobit škodu.

 • Brzdové destičky upevněte v brzdovém závěsu (šipky 1).
 • Ověřte, zda jsou brzdové destičky správně umístěny v přídržných deskách (šipky 2).

Poznámka: Jsou-li brzdové destičky opatřeny přilnavým povrchem, zajistěte, aby se před dosažením správné polohy nepřilepily ke třmenu.

 • Hadicovou spojku brzdové kapaliny utáhněte ke třmenu na moment 14 Nm.
 • Utažením kluzných čepů na moment 35 Nm zajistěte brzdový třmen.
 • Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny a případně ji doplňte.

Upozornění: Po výměně brzdových destiček zcela několikrát sešlápněte brzdový pedál, čímž se písty přemístí ve třmenech.

SEŘÍZENÍ PARKOVACÍ BRZDY

 • Pomocí diagnostického systému seřiďte písty elektromotoru parkovací brzdy do výchozí polohy.

Poznámka: Před vrácením pístu do válce odčerpejte ze zásobníku určité množství brzdové kapaliny. Pokud je zásobník plný, brzdová kapalina může přetéct a způsobit škodu.

 • Diagnostický přístroj připojte k vozidlu a zvolte funkci parkovací brzdy.
 • Přemístěte písty.

Upozornění: Polohování pístů pouze pomocí diagnostického přístroje je nedostatečné. Zasunutím táhla s pomocí přítlačné tyče (X) (viz obrázek na str. 3) zatlačte píst zcela do výchozí polohy.


BRZDOVÉ KOTOUČE

brzdové kotouče: DEMONTÁŽ

 • Povolením upevňovacích šroubů demontujte rám třmenu, čímž bude zajištěn přístup k brzdovému kotouči.
 • Povolte polohovací šroub a demontujte kotouče a brzdové destičky.
 • Ze třmenu odstraňte veškeré částice uvolněné při brzdění, zejména na pohyblivých plochách.

Poznámka: Brzdové kotouče se nepokoušejte sejmout z náboje kola silou: v případě odporu použijte přípravek k odstranění koroze.

brzdové kotouče: VÝMĚNA

 • Brzdový kotouč umístěte na náboj a zajistěte čistotu dosedacích ploch.
 • Polohovací šroub utáhněte na moment 4 Nm.
 • Brzdové destičky instalujte podle části Instalace brzdových destiček (strana 1).

PROVOZNÍ OPATŘENÍ

Brzdová kapalina je hygroskopická a měla by se v pravidelných intervalech měnit. Nepoužívejte kapalinu, která neodpovídá specifikacím uvedeným v tabulce. Dbejte, aby se kapalinou nedopatřením nepotřísnily lakované, pryžové, plastové nebo mechanické díly.


HYDRAULICKÝ OBVOD

- ODVZDUŠNĚNÍ BRZDOVÉHO TŘMENU

Poznámka: Operace, které je nutné provést při vyjímání třmenu s generální opravou válce.

 • Uvolněte odvzdušňovací šroub a pomocí záchytné nádrže
  
jímejte brzdovou kapalinu, dokud nebude ze závitového otvoru na konci brzdové hadičky vytékat bez vzduchových bublinek.
 • Utáhněte odvzdušňovací šroub.

KONTROLA ÚNIKU Z HLAVNÍHO BRZDOVÉHO VÁLCE

 • Uvolněte a odšroubujte odvzdušňovací šroub z jednoho z předních třmenů.
 • K příslušnému dílu připojte tlakoměr.
 • Natlakujte brzdy na přetlak 50 barů.
 • Během testu (min. 45 s.) nesmí tlak klesnout o více než 4 bary. Pokud je pokles větší, hlavní brzdový válec vyměňte.

PŘEDBĚŽNÉ ODVZDUŠNĚNÍ

Pořadí odvzdušnění
 1. současně odvzdušňujte přední levý a pravý třmen
 2. současně odvzdušňujte zadní levý a pravý třmen
 • K systému připojte přívodní a odvzdušňovací zařízení.
 • Odvzdušňovací šrouby ponechte uvolněné a hadice záchytné nádrže nechte namístě, dokud nezačne vytékat brzdová kapalina bez vzduchu.
 • Nakonec odvzdušněte hydraulickou jednotku znovu výběrem konkrétního programu na diagnostickém nástroji.

PRAVIDELNÉ ODVZDUŠŇOVÁNÍ

 • K systému připojte přívodní a odvzdušňovací zařízení.
 • V požadovaném pořadí uvolněte odvzdušňovací šrouby a odvzdušněte brzdové třmeny.
 • K odvzdušňovacímu šroubu připojte adekvátní flexibilní hadici. Hadice nesmí být ohnutá, aby se zamezilo vniknutí vzduchu do brzdového systému.
 • Odvzdušňovací šroub brzdového třmenu ponechte uvolněný a hadici záchytné nádrže nechte namístě, dokud nezačne vytékat brzdová kapalina bez vzduchu.

ZÁVĚREČNÉ ODVZDUŠNĚNÍ

Poznámka: Tato operace vyžaduje dva pracovníky.

 • Ostře sešlápněte brzdový pedál a přidržte jej sešlápnutý.
 • Uvolněte odvzdušňovací šroub brzdového třmenu.
 • Brzdový pedál sešlápněte až k podlaze.
 • Při sešlápnutém pedálu dotáhněte odvzdušňovací šroub.
 • Pomalu uvolněte brzdový pedál.
 • Operaci je nutné provést pětkrát u každého brzdového třmenu.
  1. levý přední třmen
  2. pravý přední třmen
  3. levý zadní třmen
  4. pravý zadní třmen
 • Po dokončení odvzdušňování proveďte zkušební jízdu, při které se alespoň jednou musí spustit brzdový systém ABS.

 

BRZDOVÁ KAPALINA
Kapacita 1.0 litr
Výrobek DOT4
Intervaly údržby Výměna a odvzdušnění každé 2 roky

 

BRZDOVÁ KAPALINA DOT4
FBX050 500 ml
FBX100 1 l
FBX500 5 l
FBX2000 20 l

 

Č. DÍLU FERODO
  A Fed Mog freni _VWPassat_RU_Layout 1 A Fed Mog freni _VWPassat_RU_Layout 1
Brzdové Destičky FDB1636 FDB4192
Rozměry Ráfky 16" Ráfky 17"
Výr.č. kotoučů DDF1306 DDF1503
Průměr kotouče (mm) 286 310
Tloušťka kotouče (mm) 12 22
Limit opotřebení kotouče (mm) 8 18
Č. série brzdových destiček FDB1636 FDB4192
Výška brzdových destiček (mm) 55,5 56,2
Šířka brzdových destiček (mm) 105,0 105,3
Tloušťka brzdových destiček (mm) 16,9 16,8
Limit opotřebení destičky (mm) 7,0 7,0
Třmen TRW TRW
Průměr pístu (mm) 38 41
Související montážní návody
nabíjení...