Skip Navigation

Select Language

ZADNÍ BRZDY PRO RENAULT MÉGANE II

Stáhnout PDF

Zadní brzdy

ZADNÍ BRZDY: DEMONTÁŽ

 • Vozidlo umístěte na zvedák.
 • Uvolněte parkovací brzdu.
 • Demontujte zadní kola.
 • Uvolněte kabely parkovací brzdy.
 • Vyšroubujte upevňovací šrouby čepu spodních třmenů.
 • Třmen otočte směrem nahoru.
caliper rotation
 
 • Demontujte brzdové destičky.
Pads removal

Zadní brzdy: výměna

 
 • Píst zatlačte zpět zcela proti spodní části jeho sedla.
Piston retraction
 
 • Nasaďte nové destičky.
 • Znovu našroubujte šrouby čepu (1).
 • Spodní svorníky třmenu dotáhněte na moment 
  
7 Nm.
 • Znovu nasaďte lanka parkovací brzdy.
Stud bolts replacement

UPOZORNĚNÍ: Jsou-li součástí dodávky nové šrouby, nainstalujte je, pokud nejsou, je třeba před zpětnou montáží šroubů použít pojistný závitový kroužek. S cílem zajistit kontakt mezi písty a brzdovými destičkami několikrát sešlápněte brzdový pedál. Zatáhnutím ruční brzdy zkontrolujte její funkčnost. Pokud je nutná výměna kotouče, prostudujte si pokyny pro výměnu a vyjmutí kotouče na straně 2.

BRZDOVÉ KOTOUČE

brzdové kotouče: DEMONTÁŽ

 • Vozidlo umístěte na zvedák.
 • Demontujte zadní kola.
 • Uvolněte lanka parkovací brzdy.
 • Vyšroubujte svorníky.
 • Demontujte brzdový třmen.
 • Demontujte brzdové destičky.
 • Demontujte upevňovací šrouby třmenu.
 • Demontujte upevňovací prvky třmenu.
 • Demontujte zátky náboje.
 • Vyjměte matici držáku čepu.
 • Vyjměte sadu kotouče a ložiska.

brzdové kotouče: VÝMĚNA

 • Umístěte sadu kotouče a ložiska na držák čepu a utáhněte ji momentem 15 Nm.
 • Matici držáku čepu utáhněte momentem 280 Nm a nainstalujte zátky náboje.
 • Nasaďte brzdové destičky a na držák umístěte třmen.
 • Upevňovací šrouby brzdového třmenu dotáhněte na moment 105 Nm.
 • Svorníky dotáhněte na moment 36 Nm.
 • Znovu zapojte lanka parkovací brzy a proveďte jejich seřízení.
 • Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny.

 

Disc and rear wheel hub

PROVOZNÍ OPATŘENÍ

Brzdová kapalina je hygroskopická a měla by se v pravidelných intervalech měnit. Nepoužívejte kapalinu, která neodpovídá specifikacím uvedeným v tabulce. Dbejte, aby se kapalinou nedopatřením nepotřísnily lakované, pryžové, plastové nebo mechanické díly. Nepoužívejte brzdovou kapalinu z nádoby, která byla delší dobu otevřená.

Parkovací brzda

parkovací brzda: DEMONTÁŽ

 
 • Vozidlo umístěte na zvedák.
 • Demontujte středovou konzolu.
 • Podle potřeby uvolněte seřizovač parkovací brzdy:

 

Cable removal

VÝMĚNA A SEŘÍZENÍ

 • Lanka parkovací brzdy znovu zapojte do příslušných sedel.
 • Zkontrolujte vedení a ovládání kabelů ruční brzdy. Zkontrolujte, zda je kabel nastaven na polohu zastavení třmenu.
 • Umístěte lanka parkovací brzdy.
 • Znovu zapojte postranní lanka třmenu ruční brzdy.
 • Znovu zapojte boční lanka pro ovládání ruční brzdy.
 • Nainstalujte novou matici seřizovače.

UPOZORNĚNÍ: Stará matice již není použitelná.

 • Zkontrolujte, zda dosedají kabelové zámky ruční brzdy.
 • Seřizovací matici utahujte, dokud nedosáhnete hodnoty X uvedené na obrázku.
Adjuster nut
X = 21 mm držák kabelového zámku je černý
X = 16 mm držák kabelového zámku je zlatý

 

UPOZORNĚNÍ: Při výměně kabelů ruční brzdy před nastavením hodnoty trasy X několikrát zatáhněte ruční brzdu.

restart level

HYDRAULICKÝ OBVOD

ODVZDUŠŇOVÁNÍ

 • Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny a odvzdušňovacího zařízení.

Poznámka: V obvodu ABS nesmí být hydraulické a/nebo elektrické závady.

Upozornění: Baterie vozidla by měla být z bezpečnostních důvodů odpojena.

 • Vozidlo umístěte na zvedák.
 • K nádrži na brzdovou kapalinu vozidla připojte odvzdušňovací zařízení.
 • Na odvzdušňovací šrouby nainstalujte odvzdušňovací nádoby.
 • Obvod odvzdušněte uvolněním odvzdušňovacích šroubů ve zde popsaném pořadí.

Pořadí odvzdušnění

1. pravý zadní třmen
2. levý přední třmen
3. levý zadní třmen
4. pravý přední třmen
 • Zkontrolujte trasu pedálu s vypnutým motorem, pokud je nesprávná, proces odvzdušňování opakujte.
 • Po odebrání odvzdušňovacího zařízení přidávejte olej, než hladina brzdové kapaliny dosáhne požadované úrovně.
 • Zkontrolujte, zda jsou utaženy odvzdušňovací šrouby a zda jsou nasazené zátky.
 • Proveďte zkušební jízdu, při které dojde k několika brzděním s aktivací ABS, a zkontrolujte, zda je trasa pedálu pravidelná.
BRZDOVÁ KAPALINA
Množství 1.0 litr
Výrobek SAE J 1703-DOT4
Intervaly

 údržby
Hladinu zkontrolujte po každých 20 000 km
Vyměňte a odvzdušněte každých 120 000 km nebo každé 4 roky

 

BRZDOVÁ KAPALINA DOT4
FBX050 500 ml
FBX100 1 l
FBX500 5 l
FBX2000 20 l

 

Č. DÍLU FERODO

 

Brzdové Destičky FDB1491

 

Brzdové kotouče
Sériové č. dílu DDF1571
Průměr (mm) 240,00
Tloušťka (mm) 8,00
Min. tloušťka (mm) 7,00
Tolerance kruhovitosti (mm) 0,07

Poznámka: Tento typ třmenu se kromě vozidla Renault Mégane instaluje také v těchto modelech:

 • Citroën C4
 • Renault Clio (III), Modus
 • Peugeot 308

 

 

Související montážní návody
nabíjení...