Skip Navigation

Select Language

ZADNÍ BRZDY PRO MODEL TOYOTA RAV4 III

Stáhnout PDF

ZADNÍ BRZDY

brzdové destičky: DEMONTÁŽ

 • Vozidlo umístěte na zvedák.
 • Demontujte zadní kola.
 • Uvolněte spodní upevňovací šroub mezi brzdovým třmenem a držákem.
 • Brzdový třmen vytočte nahoru a z brzdového držáku vyjměte destičky.

Brzdové destičky: MONTÁŽ

 • Brzdové destičky správně umístěte na brzdový držák.
 • Pomocí vhodného nářadí zasuňte píst.
 • Brzdový třmen otočte dolů.
 • Utáhněte brzdový třmen a poté utáhněte upevňovací šrouby na moment 26,5 Nm.
 • Pokračujte plněním a odvzdušněním hydraulického systému.

Brzdové kotouče: DEMONTÁŽ

 • Vozidlo umístěte na zvedák.
 • Demontujte zadní kola.
 • Odstraňte spojovací šroub a těsnění.
 • Vyjměte 2 šrouby a brzdový třmen z držáku. (A)
 • Vyjměte 2 šrouby a držák z brzdového třmenu. (B)
 • Označte kotouč a axiální náboj.
 • Sejměte kotouč z náboje.
 • Povrch náboj zbavte koroze a nečistot.

brzdové kotouče: MONTÁŽ

 • Namontujte držák brzdového třmenu pomocí 2 šroubů, které utáhněte momentem 88 Nm. (C)
 • Utáhněte brzdový třmen a poté utáhněte upevňovací šrouby na moment 34 Nm.
 • Pokračujte plněním a odvzdušněním hydraulického systému.
reference marks alignement

UPOZORNĚNÍ: Při zasouvání pístu do tělesa třmenu je brzdová kapalina vytlačována do nádrže. Jakmile se třmen vrací zpět, píst třmenu musí být podepřen. Upevňovací plochy brzdových destiček je nutné vyčistit a zbavit veškerých nečistot.

PARKOVACÍ BRZDA

BRZDOVÉ ČELISTI

brzdové čelisti: DEMONTÁŽ

 • Vyjměte 2 šrouby a držák z válce.
 • Z kotouče zadní brzdy vyjměte uzávěr seřizovacího
  
otvoru.
 • Označte kotouč a náboj.
 • Uvolněte parkovací brzdu.
 • Seřizovačem brzdových čelistí otáčejte tak dlouho, dokud
  
se kotouč volně otáčí.
 • Pomocí dlouhých kleští z brzdové čelisti vyjměte
  
2 napínací pružiny.

brzdové čelisti: DEMONTÁŽ TAŽNÉ PRUŽINY

 • Odpojte lanko/kabel parkovací brzdy.
 • Po stlačení pružiny brzdové čelisti vyjměte (A) čep, pružinu
  
a brzdovou destičku.
 • Odpojte lanko/kabel parkovací brzdy od páky brzdové
  
čelisti.

brzdové čelisti: MONTÁŽ

 • Na kluzné plochy desky brzdových čelistí
  
naneste vysokoteplotní mazivo.
 • Připojte lanko/kabel parkovací brzdy k páce brzdové čelisti.
 • Nasaďte kompletní brzdovou čelist s pružinou a čepem.
 • Na kluznou část seřizovacího šroubu brzdových čelistí
  
naneste vysokoteplotní mazivo.
 • Pomocí dlouhých kleští nasaďte napínací pružinu.
 • Na styčné plochy reakční tyče a napínací pružiny
  
brzdových čelistí naneste vysokoteplotní mazivo.
 • Pomocí dlouhých kleští na brzdovou čelist nasaďte
  
2 napínací pružiny.
 • Správnou montáž všech dílů ověřte pomocí
  
obrázku níže (B).
 • Nastavte referenční značky a nasaďte brzdový kotouč.
 • Namontujte brzdový kotouč a seřiďte parkovací brzdu.
component layout

UPOZORNĚNÍ: Brzdová kapalina je hygroskopická a měla by se v pravidelných intervalech měnit. Nepoužívejte kapalinu, která neodpovídá specifikacím uvedeným v tabulce. Dbejte, aby se kapalinou nedopatřením nepotřísnily lakované, pryžové, plastové nebo mechanické díly.

POSTUP SEŘÍZENÍ

 • Zatáhněte za páku nahoru a napočítejte 6-8 cvaknutí.
 • Pomocí šroubováku uvolněte 4 upevňovací prvky.
 • Odpojte konektor a (C) vyjměte horní
  
panel zadní konzoly.
 • Uvolněte aretační kabel (D) a seřizovací matice.
 • Demontujte zadní kola.
 • Vyjměte doraz a otáčením seř.mechanismu
  
roztlačte brzdové čelisti až do zablokování kotouče.
 • Seřizovačem brzdových čelistí otáčejte tak dlouho, dokud
  
se kotouč nebude volně otáčet.
 • Zkontrolujte, zda brzdové čelisti nikde nedrhnou
  
o buben.
 • Otáčením seřizovací matice kabelu nastavte správný zdvih
  
páky.
 • Pojistnou matici utáhněte na moment 6 Nm.
 • Zkontrolujte zdvih páky parkovací brzdy jejím
  
3-4násobným zatažením.
 • Zkontrolujte, zda se při zatažení páky parkovací brzdy
  
již na první cvaknutí rozsvítí brzdové kontrolní.

Adjuster and locking nut

HYDRAULICKÝ OBVOD

PLNĚNÍ A ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU

 • K odvzdušňovacímu uzávěru připojte vinylovou hadičku.
 • Několikrát sešlápněte brzdový pedál, (A) poté při sešlápnutém
  
pedálu uvolněte odvzdušňovací uzávěr.
 • Jakmile kapalina přestane vytékat, utáhněte odvzdušňovací uzávěr;
  
poté (B) uvolněte brzdový pedál.
 • Po dokončení odvzdušňovacích úkonů proveďte zkušební
  jízdu, při které se alespoň jednou pokuste
  zabrzdění s aktivací ABS.


Pořadí odvzdušnění

 1. levý přední brzdový třmen
 2. pravý přední brzdový třmen
 3. levý zadní brzdový třmen
 4. pravý zadní brzdový třmen
Bleed coupling opening
BRZDOVÁ KAPALINA
Výrobek DOT 4 SAE J1703
Kapacita 1.0 litr
Intervaly údržby Výměna a odvzdušnění každé 2 roky
BRZDOVÁ KAPALINA DOT4
FBX050 500 ml
FBX100 1 l
FBX500 5 l
FBX2000 20 l
Brzdové destičky FDB1892
Délka (mm) 96,6
Výška (mm) 49,50
Tloušťka (mm)* 15,50
Min. tloušťka (mm)* 7,50
Kotouče DDF1846
Průměr (mm) 4 281,00
Tloušťka (mm) 12,00 (Min.)
Tloušťka (mm) 10,50
Čelisti parkovací brzdy FSB4035
Průměr (mm) 4 170,00 rav4-lv-v4-9
Šířka (mm) 432,00
Související montážní návody
nabíjení...