Skip Navigation

Select Language

ZADNÍ BRZDY PRO CITROËN DS4

Stáhnout PDF

Zadní brzdy

BRZDOVÝ SYSTÉM TRW S ELEKTRICKOU RUČNÍ BRZDOU

ZADNÍ BRZDA: MONTÁŽ

 1. Zadní brzdový kotouč
 2. Zadní brzdové destičky
 3. Ochranný kryt kotouče
 4. Zadní brzdový třmen
 5. Držák brzdového třmenu
 6. Kluzné čepy brzdových třmenů
 7. Odvzdušňovací šroub
 8. Kryt odvzdušňovacího šroubu brzdového třmenu
 9. Upevňovací šrouby držáku brzdového třmenu
 10. Matice ložiskového náboje
 11. Krytka ložiskového náboje

BRZDOVÉ DESTIČKY

Demontáž

 • Uvolněte parkovací brzdu
 • Odpojte záporný pól baterie
 • Vozidlo umístěte na zvedák
 • Povolte kolové matice a sejměte zadní kola.
 • Kabelovou svorku parkovací brzdy (1) odpojte z držáku (2)

Demontáž lanka brzdového třmenu
 
 • Kabelovou svorku parkovací brzdy (4) odpojte z brzdového třmenu (3)
 • Odpojte lanko parkovací brzdy od tělesa třmenu (a)
 • Spodní šroub (5) uvolněte pomocí klíče v bodě (b)
 • Brzdový třmen (3) otočte nahoru
 • Demontujte brzdové destičky (7) a jejich opěrné podložky (6)
 • Zkontrolujte rovnoměrnost opotřebení brzdového obložení, čímž lze odhalit případnou závadu třmenu.

MONTÁŽ

 • Vizuálně zkontrolujte těsnění kolem pístu brzdového třmenu a stav ochranných krytek.
 • Píst brzdového třmenu otočte ve směru hodinových ručiček a stlačte pomocí speciálního nářadí tak, aby se vrátil zpět.

Poznámka: Během této operace vizuálně zkontrolujte brzdovou kapalinu uvnitř nádrže, aby se zabránilo případným únikům.

Při výměně brzdových destiček vyměňte také jejich opěrné podložky.

 • Nasaďte nové opěrné podložky a brzdové destičky.
 • Znovu nasaďte brzdový třmen a utáhněte (nové) upevňovací šrouby momentem 35 Nm.
 • Lanko/kabel parkovací brzdy nasaďte na původní místo.
 • Nasaďte zadní kola (a matice utáhněte na moment) a vozidlo spusťte ze zvedáku.

Operace provádějte po odpojení baterie.

 • Při běžícím motoru několikrát sešlápněte brzdový pedál, pomalu a postupně, až do jeho tuhého odporu.
 • Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny a případně ji doplňte.
 • Seřiďte parkovací brzdu.
 • V případě potřeby nádrž doplňte a odvzdušněte brzdový systém.

BRZDOVÉ KOTOUČE

DEMONTÁŽ

 • Uvolněte parkovací brzdu
 • Odpojte záporný pól baterie
 • Vozidlo umístěte na zvedák
 • Povolte upevňovací matice a sejměte zadní kola.
 • Demontujte brzdové destičky (viz speciální postup výše).
 • Odstraňte upevňovací šroub z hydraulického šroubení brzdového třmenu.
 • Odstraňte šrouby z kluzných čepů mezi brzdovým třmenem a držákem třmenu.
 • Odstraňte upevňovací šrouby (6) mezi montážním držákem brzdového třmenu (7) a zadním zavěšením.
 • Demontáž držáku brzdového třmenu
 • Vizuálně zkontrolujte těsnění kolem pístu brzdového třmenu a stav ochranných krytek.
 • Otáčením ve směru hodinových ručiček pomocí speciálního nářadí zasuňte píst třmenu do tělesa třmenu.

Poznámka: Během této operace vizuálně zkontrolujte brzdovou kapalinu uvnitř nádrže, aby se zabránilo případným únikům.

 • Utáhněte montážní šroub hydraulického šroubení brzdového třmenu na výrobcem předepsaný moment.

MONTÁŽ

 • Nasaďte brzdový kotouč s ložiskem na zadní ložiskové vřeteno a utáhněte matici náboje/ložiska na výrobcem předepsaný moment.
 • Na zadní zavěšení nasaďte držák třmenu a dotáhněte upevňovací šrouby na výrobcem předepsaný moment.
 • Na držák třmenu nasaďte nové opěrné podložky brzdových destiček.
 • Znovu nasaďte brzdový třmen a utáhněte (nové) upevňovací šrouby momentem 35 Nm.
 • Znovu upevněte lanko/kabel parkovací brzdy
 • Nasaďte zadní kola (a utáhněte na moment) a vozidlo spusťte ze zvedáku.

Při výměně brzdových destiček vyměňte také jejich opěrné podložky.

 • Na držák třmenu nasaďte nové opěrné podložky brzdových destiček.
 • Znovu nasaďte brzdový třmen a utáhněte (nové) upevňovací šrouby momentem 35 Nm.
 • Znovu upevněte lanko/kabel parkovací brzdy
 • Nasaďte zadní kola (a utáhněte na moment) a vozidlo spusťte ze zvedáku.

Operace provádějte po odpojení baterie.

 • Při běžícím motoru několikrát sešlápněte brzdový pedál, pomalu a postupně, až do jeho tuhého odporu.
 • Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny a případně ji doplňte.
 • Seřiďte parkovací brzdu.
 • V případě potřeby nádrž doplňte a odvzdušněte brzdový systém.

Elektrická parkovací brzda

SEŘÍZENÍ

Poznámka: Elektrickou parkovací brzdu lze seřídit pouze pomocí diagnostického testeru kompatibilního s testerem výrobce.

 • Schéma kabelů parkovací brzdy
 • Proveďte kalibraci parkovací brzdy (Postupujte podle kroků popsaných v diagnostickém testeru).
 • Přečtěte si a vymažte jakékoliv uložené kódy DTC (diagnostické kódy závady).
 • Vyzkoušejte ovládání parkovací brzdy a zkontrolujte, zda jsou zadní kola bezpečně zabrzděná.

Je přísně zakázáno rozebírat sestavu elektrické parkovací brzdy po prodeji. V případě zjištění poruchy elektrické parkovací brzdy se musí vyměnit celá jednotka.

Montáž

 1. Primární kabel
 2. Elektrická parkovací brzda
 3. Pomocné lanka elektrické parkovací brzdy

Poznámka: V případě celkového selhání systému, například poruchy baterie nebo elektrické parkovací brzdy, lze systém manuálně odbrzdit pomocí speciálního nářadí dodávaného s nářadím vozidla.

Brzdová kapalina

DOPLŇOVÁNÍ A ODVZDUŠNĚNÍ

 • Doplňte nádrž brzdové kapaliny k rysce max.
 • Na odvzdušňovací šroub brzdového třmenu nasaďte průhlednou trubku
  • Pravé zadní kolo
  • Levé zadní kolo
  • Pravé přední kolo
  • Levé přední kolo
 • Pomalým sešlápnutím brzdového pedálu natlakujte brzdový okruh.
 • Brzdový pedál držte sešlápnutý.
 • Otevřete odvzdušňovací šroub (brzdový pedál klesá dolů, stejně jako tlak v systému).
 • Pedál plynu udržujte dole až na doraz a uzavřete odvzdušňovací šroub.
 • Pedál uvolněte, měl by se zvednout nahoru.
 • Vyčkejte po dobu 2 sekund, aby se brzdová kapalina dostala do hlavního brzdového válce.
 • Tento postup opakujte až do vyčištění brzdové kapaliny bez vzduchových bublin.

 

BRZDOVÁ KAPALINA
Výrobek DOT4
Intervaly údržby Výměna a odvzdušnění každé 2 roky
Kapacita 1.0 litr

 

BRZDOVÁ KAPALINA DOT4
FBX050 500 ml
FBX100 1 l
FBX500 5 l
FBX2000 20 l

 

Č. DÍLU FERODO

Brzdové Destičky
Sériové č. dílu FDB4224
Průměr (mm) 268,00
Tloušťka (mm) 12,0
Min. tloušťka (mm) 10,0
Poznámka: s ložiskem a kroužkem ABS

 

Brzdové kotouče
Sériové č. dílu DDF1735
Průměr (mm) 268,00
Tloušťka (mm) 12,0
Min. tloušťka (mm) 10,0
Poznámka: s ložiskem a kroužkem ABS
Související montážní návody
nabíjení...